[صفحه اصلی ]     [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 24، شماره 3 - ( 7-1395 ) ::
برگشت به فهرست نشریات جلد 24 شماره 3 صفحات 174-183
تاثیر برنامه خود مدیریتی سبک زندگی سلامت محور بر رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت مبتلایان به بیماری ایسکمیک قلبی
رویا امینی1، مریم رجبی2، افسر امیدی 3، علیرضا سلطانیان4، محمد مهدی اسمعیلی5
1- مربی دانشگاه علوم پزشکی همدان
2- دانشجوی کارشناس ارشد دانشگاه علوم پزشکی همدان
3- مربی دانشگاه علوم پزشکی همدان ، aomidi1393@gmail.com
4- دانشیار دانشگاه علوم پزشکی همدان
5- دکتری عمومی دانشگاه علوم پزشکی همدان
چکیده:   (885 مشاهده)

  زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف: ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎی ﻗﻠﺒﻲ ﻋﺮوﻗﻲ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﻣﺮگ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ بوده و پیشگیری و مدیریت بیماری نقش اساسی در کنترل این ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ دارد . هدف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ تعیین تاثیر برنامه خود مدیریتی سبک زندگی سلامت محور بر رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت مبتلایان به بیماری ایسکمیک قلبی بود.

روش ﻛﺎر: این ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ کارآزمایی بالینی تصادفی شده  بر 92 بیمار با روش نمونه گیری در دﺳﺘﺮس اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. داده ﻫﺎ توسط پرﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اطلاعات دموگرافیک و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ارﺗﻘﺎ دﻫﻨـﺪه سلامت جمع آوری شد. در گروه مداخله برنامه خود مدیریتی سبک زندگی و در گروه کنترل آموزشهای معمول به مدت هشت هفته اجرا شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از ﻧﺮم اﻓﺰار 16 SPSS، آزمونهای کولموگروف اسمیرنوف، کای اسکوئیر، فیشر، t- مستقل و t- زوجی و آزمون های توصیفی اﺳﺘﻔﺎده گردید.

یافته ها: بر اساس نتایج ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات رﻓﺘﺎرﻫﺎی ارﺗﻘﺎء دﻫﻨﺪه ﺳﻼﻣﺖ اﺧﺘﻼف آﻣﺎری ﻣﻌﻨﻲ داری در دو ﮔﺮوه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ (05/0(P< لیکن در ﮔﺮوه آزﻣﻮن ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ در همه ابعاد به جز حیطه مدیریت استرس (068/0=p) اﺧﺘﻼف آﻣﺎری ﻣﻌﻨﻲ داری ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ(0001/ p= ). همچنین ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ، در چهار حیطه مسئولیت پذیری در رابطه با سلامت، فعالیت بدنی و تغذیه (0001/p=) و روابط بین فردی (039/0p= ) در دو ﮔﺮوه اﺧﺘﻼف آﻣﺎری ﻣﻌﻨﻲ داری ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی: ﻳﺎﻓﺘﻪ ها ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ برنامه مذکور بر رﻓﺘﺎرﻫﺎی ارتقادهنده سلامتی در ﺑﻴﻤﺎران ﻗﻠﺒﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار بوده و ﺑﺎ روﻳﻜﺮدﻫﺎی ﻣﺪاﺧﻠﻪ ای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺗﻮان در راﺳﺘﺎی ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ بیماران اقدام نمود.

واژه‌های کلیدی: بیماری ایسکمیک قلبی، ﻣﺪاﺧﻠﻪ خودمدیریتی، رﻓﺘﺎرﻫﺎی ارﺗﻘﺎءدﻫﻨﺪه ﺳﻼﻣﺘﯽ
متن کامل [PDF 220 kb]   (473 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۴/۱۰/۱۲ | پذیرش: ۱۳۹۵/۲/۲۲ | انتشار: ۱۳۹۵/۷/۷
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

کد امنیتی را در کادر بنویسید >DOI: 10.20286/nmj-24035


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

amini R, rajabi M, Omidi A, Soltanian A, Esmaili M M. The effect of health-related lifestyle self-management intervention on health promotion behaviors in patients with ischemic heart disease. Scientific Journal of Hamadan Nursing & Midwifery Faculty. 2016; 24 (3) :174-183
URL: http://nmj.umsha.ac.ir/article-1-1467-fa.html
امینی رویا، رجبی مریم، امیدی افسر، سلطانیان علیرضا، اسمعیلی محمد مهدی. تاثیر برنامه خود مدیریتی سبک زندگی سلامت محور بر رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت مبتلایان به بیماری ایسکمیک قلبی. مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان. 1395; 24 (3) :174-183

URL: http://nmj.umsha.ac.ir/article-1-1467-fa.html

برگشت به فهرست نشریات دوره 24، شماره 3 - ( 7-1395 )
مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان Scientific Journal of Hamadan Nursing & Midwifery Faculty
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 794 queries by yektaweb 3326