دوره 21، شماره 1 - ( 2-1392 )                   جلد 21 شماره 1 صفحات 41-51 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (12502 مشاهده)
مقدمه:اختلال عملکرد جنسی مشکل شایعی در زنان است که بر کیفیت زندگی اثر منفی می گذارد. فاکتورهای متعددی بر عملکرد جنسی اثر دارند. هدف از مطالعه حاضر تعیین ارتباط بین افسردگی با شاخص عملکرد جنسی در زنان متاهل بود.
روش کار: این یک مطالعه توصیفی –تحلیلی بود که بر روی 200 زن دردرمانگاه زنان بیمارستان حضرت علی شهر کرج، در سال 1388 انجام شد . نمونه گیری به روش نمونه گیری تصادفی ساده بود.اطلاعات به روش مصاحبه جمع آوری شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش فرم مشخصات دموگرافیک، مقیاس افسردگی مربوط به مرکز مطالعات اپیدمیولوژیک و شاخص عملکرد جنسی زنان بود . اطلاعات توسط نرم افزار آماری SPSSو با استفاده از آمار توصیفی ، تی تست ،آنالیز واریانس یکطرفه و رگرسیون لوجستیک تحلیل گردید.
یافته ها: یافته ها نشان دادکه میانگین نمره شاخص عملکرد جنسی زنان10/5±59/20 (دامنه 2/1تا36) و میانگین نمره افسردگی63/11±61/17 (0تا60) بود. 5/31% افسردگی خفیف تا متوسط و5/98% زنان اختلال جنسی داشتند. بیشترین مشکلات جنسی اختلال در برانگیختگی جنسی (36%)، نارضایتی جنسی (20%) و اختلال در ارگاسم (5/16%) بود. افسردگی با میل جنسی (07/16-06/1, CI95% 4/1OR:) و ارگاسم (72/0-02/0 , CI95% , 96/1OR:) ارتباط آماری معناداری داشت.
نتیجه نهایی: عملکرد جنسی با وضعیت روانی فرد رابطه دارد، بنابراین توجه به مشکلات جنسی بیماران افسرده وهمچنین شناسایی و درمان افسردگی در بیماران مبتلا اختلالات جنسی توصیه می گردد.
متن کامل [PDF 147 kb]   (3830 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
پذیرش: ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ | انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۲۵