دوره 21، شماره 4 - ( زمستان 1392 )                   جلد 21 شماره 4 صفحات 34-40 | برگشت به فهرست نسخه ها

PMID: 27695609
PMCID: PMC5023038

XML English Abstract Print


1- ، aghababaii@yahoo.com
چکیده:   (11017 مشاهده)

  مقدمه: آموزش بهداشت جنسی یکی از پایه های اساسی ارتقاء سلامت است. این پژوهش با هدف تعیین تاثیر برنامه آموزش بهداشت جنسی بر میزان رعایت اصول بهداشت جنسی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر همدان اجرا گردید.

  روش کار: پژوهش حاضر نیمه تجربی بوده که بصورت یک گروهی قبل و بعد از مداخله اجرا شد، تعداد 20 کارگاه سه روزه بهداشت جنسی جهت 225 واحد پژوهش در سطح مراکز بهداشتی درمانی شهرهمدان برگزار گردید. پرسشنامه مورد استفاده شامل 3 بخش اطلاعات دموگرافیک،‌ آگاهی و عملکرد بود. پرسشنامه قبل و 2 هفته پس از آموزش توسط مصاحبه تکمیل گردید. یافته ها با استفاده از SPSS/16 تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها: مقایسه آگاهی و نحوه عملکرد واحدهای پژوهش در زمینه بهداشت جنسی قبل و بعد از مداخله نشان داد که پس از آموزش بهداشت جنسی 98/34% از واحدهای پ‍‍ژوهش باآگاهی ضعیف و 83% با آگاهی متوسط، به آگاهی خوب و خیلی خوب دست یافتند، همچنین4/33% از افراد با عملکرد جنسی نامناسب و9/38% از افراد با عملکرد جنسی ضعیف پس از آموزش به گروه عملکردی متوسط و خوب ارتقاء یافتند . آزمون آماری کای اسکوئر نشان داد که آموزش جنسی بر روی آگاهی و عملکرد جنسی افراد تاثیر مثبت داشت ( 0001/0 p = ) .

  نتیجه نهایی: در پژوهش حاضر آموزش جنسی بر میزان رعایت اصول بهداشت جنسی تاثیر مثبت داشته است ،‌ آموزش صحیح مسائل جنسی می تواند از مشکلات جنسی پیشگیری نموده و ارتباط مناسب زوجین را سبب شود.

واژه‌های کلیدی: knowledge، practice، sexual Health، sexual health education
متن کامل [PDF 244 kb]   (1843 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ | پذیرش: ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ | انتشار: ۱۳۹۲/۱۱/۲۱