دوره 24، شماره 4 - ( 9-1395 )                   جلد 24 شماره 4 صفحات 221-228 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- دانشگاه علوم پزشکی همدان
2- دانشگاه علوم پزشکی رشت
3- دانشگاه علوم پزشکی همدان ، arash5920@yahoo.com
چکیده:   (5343 مشاهده)

مقدمه: سرطان پستان شایعترین سرطان زنان است که جنبه های مختلف سلامت فردی، روانی و کیفیت زندگی و عملکرد جنسی را به مخاطره می اندازد. هدف از پژوهش حاضر بررسی عملکرد جنسی و سلامت روانی زنان مبتلا به سرطان پستان است.

مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی – تحلیلی از نوع مقطعی و با حجم نمونه معادل 104 نفر از زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مرکز MRIشهر همدان طی سال 1394، می باشد. ابزار گرد آوری داده ها شامل پرسشنامه خصوصیات دموگرافیک، پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) و پرسشنامه عملکرد جنسی(FSFI)بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ویرایش 21 نرم افزار SPSSانجام، و از آماره های توصیفی و آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد.

یافته ها: میانگین و انحراف معیار  سنی زنان، 07/12 ±02/ 50 سال بود. باتوجه به نقطه برش،6/81 درصد(84 نفر) دچار مشکلات روانی بودند و 8/85درصد(89) نفر  دارای اختلال عملکرد جنسی بودند. بر اساس میانگین های ذکر شده، بیشترین اختلال مربوط به درد هنگام مقاربت و کمترین آن مربوط به میل جنسی بود. بر اساس آزمون همبستگی پیرسون بین تمامی ابعاد عملکرد جنسی با سلامت عمومی کل رابطه مستقیم و معنادار وجود داشت.

نتیجه گیری: با توجه به ارتباط عملکرد جنسی و سلامت روانی، در این بیماران لازم است وضعیت عملکرد جنسی و نوع تغییرات ایجاد شده مورد بررسی قرار گرفته و مشاوره با بیمار و همسر او در زمینه نحوه ی مشکلات و ابراز احساسات انجام شود.

متن کامل [PDF 216 kb]   (2335 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مامایی
دریافت: ۱۳۹۵/۲/۶ | پذیرش: ۱۳۹۵/۳/۳ | انتشار: ۱۳۹۵/۹/۱۴