دوره 26، شماره 6 - ( بهمن و اسفند 1397 )                   جلد 26 شماره 6 صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


، arezoo.shayan2012@yahoo.com
چکیده:   (2158 مشاهده)

چکیده

مقدمه: بررسی ‌ایمن‌سازی در برابر تنیدگی‌ تحصیلی همواره با مداخلات درمانی به منظور پیشگیری از شدت و شیوع آن همراه بوده و روش‌ها و مداخلات درمانی متعددی پیشنهاد شده است. این پژوهش با هدف اثربخشی آموزش به شیوه گروه کوچک بر سبک‌ ‌ایمن‌سازی در برابر تنیدگی‌ تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام شد.

روش کار: به این منظور 30 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهر همدان به ‌صورت خوشه­ای به دو گروه کنترل و آزمون به طور مساوی تقسیم شدند. گروه آزمون 8 جلسه 60 دقیقه­ای تحت آموزش به شیوه گروه کوچک جهت افزایش جرأت ورزی قرار گرفتند. ابزار سبک ایمن سازی، ابزار اندازه گیری تک عاملی خودگزارشی اینثورت و ابزار اندازه گیری تنیدگی تحصیلی، پرسشنامه زاژاکووا بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از، جدول توزیع‌ فراوانی، درصد و نمودار از شاخص‌های مرکزی و پراکندگی آمار‌توصیفی، آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره و /19 SPSS استفاده شد.

 یافته ها: طبق یافته های پژوهش پس از آموزش در گروه آزمون، جرأت ورزی، نمره سبک ایمن سازی افزایش و نمره تنیدگی کاهش یافته بود. تفاوت معناداری در گرو آزمون و کنترل از نظر نمره سبک ایمن سازی و تنیدگی دیده شد(P<0.001).

نتیجه گیری: نتایج به دست آمده نشان داد که آموزش جرأت‌ورزی به شیوه گروه کوچک، سبک ایمن سازی دانشجویان را افزایش و تنیدگی تحصیلی آنان را کاهش می­دهد.

     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مامایی
دریافت: ۱۳۹۵/۳/۳۰ | پذیرش: ۱۳۹۵/۴/۲۳ | انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۲۰