دوره 25، شماره 1 - ( بهار 1396 )                   جلد 25 شماره 1 صفحات 18-23 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
2- دانشگاه علوم پزشکی همدان
3- دانشگاه علوم پزشکی همدان ، zahramid2001@yahoo.com
چکیده:   (4649 مشاهده)

مقدمه: کاهش درد زایمان، در سیر زایمان و پیشرفت آن بسیار حائز اهمیت است، یکی از روش های غیر دارویی که در مقایسه با روش های دارویی عوارض سویی بر مادر و جنین ندارد و مقرون به صرفه می باشد، استفاده از حرکات ورزشی با توپ زایمان حین لیبر می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر استفاده از توپ زایمانی بر پیامدهای مادری و نوزادی، انجام شد.

روش کار:پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی دو گروهی می باشد،  که بروی 100 زن نخست زای 45-18 ساله، مراجعه کننده به بیمارستان فاطمیه شاهرود طی سال 1394 انجام شد. افراد بصورت تصادفی ساده وارد پژوهش شدند و ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود.که در این مطالعه پایایی و روایی آن مورد تایید قرار گرفت. دو گروه از نظر طول مدت مراحل لیبر، آپگار نوزاد پس از زایمان، مقایسه شدند. داده ها با استفاده از نرم افزار spss/21و با استفاده از آزمون های آماری تی مستقل، من ویتنی، کای دو، تست دقیق فیشر، تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها: میانگین طول مدت مرحله اول لیبر در گروه مداخله بطور معناداری کمتر از گروه کنترل بود(05/0(P<. نیاز به اکسی توسین، آپگار و وزن نوزاد، روش زایمان در دو گروه تفاوت معنی داری نداشت.

نتیجه گیری: اجرای حرکات ورزشی با توپ زایمانی حین لیبر، می تواند منجر به کاهش طول فاز فعال زایمان شود و پیامدهای مضری بر آپگار نوزاد نداشت، بنابراین می تواند به عنوان یک روش درمانی غیر دارویی و کم عارضه جهت کاهش طول مدت زایمان و کنترل درد زایمان بکار گرفته شود. 

متن کامل [PDF 206 kb]   (1458 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مامایی
دریافت: ۱۳۹۵/۵/۱۸ | پذیرش: ۱۳۹۵/۸/۱ | انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۲۰