دوره 25، شماره 4 - ( آذر و دي 1396 )                   جلد 25 شماره 4 صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی اراک ، yosefvand.20@gmail.com
چکیده:   (1136 مشاهده)

مقدمه ­­:ترس زایمان طبیعی ، مشکلی شایع در زنان باردار می­باشد که در بسیاری از مواقع منجر به درخواست سزارین می­ شود. با توجه به  عوارضسزارین برای مادر و نوزاد ، انجام تحقیقاتی در زمینه عوامل پیش گویی کننده ترس از زایمان ضروری می باشد.

روش کار : این مطالعه مقطعی- تحلیلی بر روی 200 نفر از زنان باردار شهر الشتر به صورت نمونه گیری تصادفی ساده در سال 1394 انجام پذیرفت. ابزار گردآوری اطلاعات، شامل دو  پرسشنامه، یکی پرسشنامه­ ای محقق ساخته، شامل سازه­ های تئوری رفتار برنامه ریزی شده. که سازه­های نگرش، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتار درک شده، قصد رفتاری را در بر می­ گرفت و دیگری پرسشنامه استاندارد ترس زایمان بود. تجزیه وتحلیل داده­ها با نسخه20نرم افزار SPSS و با استفاده از  آزمون­های­ آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون انجام شد.

یافته­ ها: 71 نفر از 200 خانم مورد مطالعه (5/35 درصد ) قصد انجام سزارین داشتند. بین نمره سازههای نگرش و نیز کنترل رفتار درک شده  با ترس زایمان همبستگی معکوس و معنی داری مشاهده شد.

نگرش مهمترین متغیر پیش گویی­ کننده ترس زایمان بود.  متغیرهای ترس، نگرش، هنجار ذهنی و کنترل رفتاری درک شده بین زنانی که قصد زایمان طبیعی داشتند و زنانی که قصد سزارین داشتند اختلاف معناداری از نظر آماری وجود داشت.

نتیجه­ گیری: پیشنهاد می­ شود در زمان طراحی مداخلات  آموزشی برای کاهش میزان ترس زایمان و کاهش سزارین غیر ضروری  بر افزایش نگرش مثبت و افزایش کنترل رفتار درک­ شده در فرد تاکید شود.

     
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: مامایی
دریافت: ۱۳۹۵/۸/۱۷ | پذیرش: ۱۳۹۶/۲/۱۷ | انتشار: ۱۳۹۶/۴/۲۶