دوره 26، شماره 1 - ( فروردين و ارديبهشت 1397 )                   جلد 26 شماره 1 صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشیار گروه پرستاری (داخلی جراحی) ، عضو مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشکده پرستاری و مامایی ، دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، رشت ، ایران.
2- کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه پرستاری ، بیمارستان قلب دکتر حشمت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، رشت. ، Aidame64@Gmail.com
3- مربی کارشناسی ارشد پرستاری – داخلی جراحی ، مربی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.
4- دکتری آمار حیاتی آمار حیاتی ، دانشیار، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.
5- کارشناسی ارشد مراقبت ویژه کارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه، سازمان تامین اجتماعی استان گیلان، بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)، رشت، ایران
چکیده:   (1305 مشاهده)

زمینه: تهویه مکانیکی یکی از عمومی ترین اشکال درمان پزشکی  برای بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه  است  

اهداف: هدف از پژوهش حاضر تعیین عوامل مرتبط بر طول مدت جداسازی از دستگاه تهویه مکانیکی در بخش های مراقبت ویژه بود.
روش­ها: دراین مطالعه مقطعی- تحلیلی ، ۶۵ بیمار بخش مراقبت ویژه که به تهویه مکانیکی بیش از ۷۲ ساعت نیاز داشتند به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. بیماران با ابزار جداسازی برن در ۳ شیفت کاری مورد بررسی قرار گرفتند . فاکتورهای دخیل مورد بررسی در جداسازی بیمار شامل سن، جنسیت، علت وصل به دستگاه تهویه مکانیکی و سطح بیداری بر اساس مقیاس آرام سازی رامسی ،مدت زمان تهویه مکانیکی قبل از شروع جداسازی بودند. یافته ها با روشهای آماری توصیفی و تی مستقل  با spss نسخه ۲۲ تجزیه و تحلیل شدند.

یافته­ ها: میانگین طول مدت تهویه مکانیکی بر اساس روش جداسازی با ابزار جداسازی برن ۳۳/۴۶±۱۱۱/۷۵ ساعت بوده است . همچنین نتایج نشان داد که متغیر هایی مانند جنس (۰۳P=۰/) و سطح بیداری با توجه به مقیاس آرام سازی رامسی (۰۰۰۱P=۰/) بر طول مدت تهویه مکانیکی تاثیر معنی داری داشته در حالی که متغیر سن (۲P=۰/) و علت وصل به دستگاه تهویه مکانیکی (۳۱۹P=۰/) تاثیر ی بر طول مدت  تهویه مکانیکی نداشتند.

نتیجه­ گیری: برای بررسی آمادگی بیمار در خصوص جداسازی از دستگاه تهویه مکانیکی باید به عوامل متعددی مانند جنسیت و سطح بیداری توجه داشت و در ابزار های انداره گیری این دو متغیر را در  نظر گرفت .

     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ | پذیرش: ۱۳۹۶/۳/۱۶ | انتشار: ۱۳۹۶/۴/۲۶