دوره 25، شماره 3 - ( مهر و آبان 1396 )                   جلد 25 شماره 3 صفحات 50-61 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- استادیار دانشگاه علوم پزشکی همدان
2- دانشیار دانشگاه علوم پزشکی همدان
3- دانشجوی کارشناس ارشد مشاوره در مامایی دانشگاه علوم پزشکی همدان (نویسنده مسئول مقاله) ، sa.ghelichkhani@gmail.com
چکیده:   (1694 مشاهده)

مقدمه: سرزندگی به عنوان یکی از مولفه های بهزیستی ذهنی در بارداری کاهش پیدا می کند. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر تمرینات بدنی بر سرزندگی زنان نخست باردار مراجعه کننده به مرکز مراقبتهای پره ناتال فامنین همدان بوده است. روش کار: در مطالعه نیمه تجربی حاضر 100 زن نخست باردار مراجعه کننده به یک مرکز مراقبتهای پره ناتال در دو گروه 50 نفره آزمون و کنترل مورد مطالعه قرار گرفتند. قبل از مداخله، تمامی زنان دو گروه پرسشنامه های سرزندگی و مشخصات دموگرافیک را تکمیل کردند. برای زنان گروه آزمون8 جلسه کلاس با تاکید بر تمرینات بدنی و تن آرامی، هر دو هفته یکبار به مدت یکساعت و نیم برگزار گردید و از آنها خواسته شد تا تمرینات را در منزل انجام دهند. گروه کنترل نیز مراقبتهای روتین درمانگاه پره ناتال رادریافت می کردند. پس از پایان جلسات، پرسشنامه ها مجددا" توسط هر دو گروه آزمون و کنترل تکمیل گردید و داده ها قبل و بعد از مداخله و نیز بین دو گروه مورد مقایسه قرار گرفت. یافته ها: میانگین نمرات سرزندگی زنان نخست باردار در گروه آزمون، بعد از انجام تمرینات بدنی بطور معناداری افزایش یافت(از31/7±58/33 به 55/4±32/38)، در حالیکه سرزندگی زنان گروه کنترل کاهش پیدا کرده(از71/7±32/36 به 30/7±96/27)و تفاوت معناداری با قبل از مداخله نشان داد(05/0>P). نتیجه نهایی: مطالعه حاضر اهمیت انجام تمرینات بدنی به عنوان یک مداخله بهداشتی آسان و در دسترس را که می تواند به افزایش سرزندگی زنان نخست باردار منجر شوند، مورد تایید قرار داد.

واژه‌های کلیدی: بارداری، سرزندگی، تن آرامی
متن کامل [PDF 577 kb]   (248 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: مامایی
دریافت: ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ | انتشار: ۱۳۹۶/۳/۱۶