دوره 25، شماره 5 - ( بهمن و اسفند 1396 )                   جلد 25 شماره 5 صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- استادیار دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
2- دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره درمامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ، saeeideh.alizadeh@gmail.com
3- دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی تهران
چکیده:   (1166 مشاهده)

مقدمه: خودکار آمدی به درک فرد از مهارت ها و توانایی هایش در انجام موفقیت آمیز عملکردی شایسته تاکید دارد. این مطالعه با هدف بررسی خودکارآمدی مدیریت علایم مرتبط با شیمی درمانی و عوامل مرتبط با آن در زنان مبتلا به سرطان پستان انجام شد.

روش کار: مطالعه حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعی و با حجم نمونه 150 نفر به روش نمونه گیری آسان، در زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی و پژوهشی ارومیه در سال 1395 انجام شد. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسش نامه خصوصیات دموگرافیک و خودکار آمدی مدیریت علایم سرطان پستان مرتبط با شیمی درمانی( SMSES-BC) که حاوی خرده مقیاس های دستیابی به حل مسئله، مدیریت علایم مربوط به شیمی درمانی و مدیریت اختلالات عاطفی و بین فردی بود . تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 انجام شد.

یافته ها: بیشترین تعداد بیماران در محدوده سنی 49-41 سال بودند. کمترین نمرات در حیطه اختلالات عاطفی و بین فردی و بیشترین نمرات در حیطه مدیریت علایم مرتبط با شیمی درمانی به دست آمد. میانگین کل نمره خودکارآمدی مرتبط با شیمی درمانی 40/25±96/167 به دست آمد. رابطه معنی داری بین سن (024/0 P=)، وضعیت اقتصادی (006/0 P=)، میزان تحصیلات، وضعیت تاهل و وضعیت زندگی(001/0 P=) با خودکارآمدی مدیریت علایم مشاهده شد.

بحث و نتیجه گیری: تلاش های مداخله ای برای ارتقا میزان خود کارآمدی مدیریت علایم و به ویژه مدیریت اختلالات عاطفی و بین فردی در این بیماران مهم و ضروری می می باشد.

     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مامایی
دریافت: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ | پذیرش: ۱۳۹۶/۲/۱۷ | انتشار: ۱۳۹۶/۴/۲۶