دوره 25، شماره 4 - ( آذر و دي 1396 )                   جلد 25 شماره 4 صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد خوراسگان ، a_naji@khuisf.ac.ir
2- دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد اسلامی واحد خوراسگان
3- مربی دانشگاه علوم پزشکی همدان
4- مربی دانشگاه ازاد اسلامی واحد خوراسگان
چکیده:   (972 مشاهده)

. موادوروشها: در این کارآزمایی بالینی که بر روی بیماران تحت شیمی درمانی در بخش شیمی درمانی بیمارستان های زاهدان در سال 1394 انجام شد، 60 بیمار به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به دو گروه مساوی مداخله و پلاسبو تقسیم شدند. هر دو گروه دارای شرایط تقریبا یکسان بوده و با داروهای شیمیایی تحت شیمی درمانی قرار گرفتند. دو ساعت قبل از شیمی درمانی در گروه مداخله از عصاره بابونه و در گروه پلاسبواز آب مقطر استفاده گردید. شدت تهوع با استفاده از سیستم امتیاز دهی بصری . یافته ها: در ابتدای مطالعه، دو گروه از نظر میانگین نمره تهوع با یکدیگر تفاوت آماری معنی داری نداشتند (4.0=P) اما بعد دو ساعت از انجام شیمی درمانی نمره تهوع در هر دو گروه افزایش یافت. این افزایش در گروه پلاسبو به صورت معنی داری بیشتر از گروه مورد بود (034.0=P). پس از ساعت دوم بعد شیمی درمانی با گذشت زمان میانگین نمره تهوع در هر دو گروه سیر کاهنده پیدا کرد اما در تمامی این زمان ها میانگین نمره تهوع در گروه پلاسبو به صورت معنی داری بالاتر از گروه مداخله بود . بین دو گروه از نظر شیوع استفراغ تفاوت آماری معنی داری وجود نداشت (05.0>P). نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که مصرف عصاره بابونه سبب کاهش حالت تهوع ناشی از شیمی درمانی می شود اما در کاهش استفراغ موثر نیست.

     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ | پذیرش: ۱۳۹۶/۴/۱۲ | انتشار: ۱۳۹۶/۴/۲۶