دوره 26، شماره 1 - ( فروردين و ارديبهشت 1397 )                   جلد 26 شماره 1 صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ، mina.habibnia2014@gmail.com
2- دکترای پرستاری دانشگاه آزاد
3- دکترای آمار دانشگاه آزاد
چکیده:   (711 مشاهده)

مقدمه: بیماری ام اس یک اختلال پیشرونده ی عصبی است که بین سنین 40-20 سالگی، در زنان دو برابر مردان رخ می دهد. درمان قطعی ندارد و باعث مشکلات فراوان در تمام جنبه های زندگی بیماران می شود هدف از این مطالعه تعیین تأثیر آموزش خودمراقبتی بر عملکرد بیماران ام اس است.

روش کار:دراین مطالعه کارآزمایی بالینی تعداد 90 نفر از بیماران مراجعه کننده به بیمارستانهای اردبیل، به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و به دو گروه 45 نفری مورد و شاهد تفکیک شدندابتدا یک آزمون اولیه قبل آموزش از هر دو گروه گرفته شد سپس طی6 جلسه هر جلسه 60 دقیقه آموزشهای لازم به بیماران داده شد دو ماه پس از آخرین جلسه آموزشی، بیماران در هر دو گروه مورد و شاهد با همان پرسشنامه اولیه ارزیابی شدند و عملکرد بیماران قبل و بعد آموزش مورد مقایسه قرار گرفت.

یافته ها:تجزیه و تحلیل اطلاعات دموگرافیک دادها نشان داده شد که تفاوت معنی داری در بین دو گروه وجود ندارد همچنین قبل از مداخله هیچ گونه تفاوت معنا داری از لحاظ )آماری در هر دو گروه مورد و شاهد وجود ندارد(p=0/7)) ولی در ارتباط با دومین هدف پژوهش بعد از مداخله در گروه مورد نسبت به گروه شاهد تفاوت معناداری وجود دارد =(0001/0) p

نتیجه گیری: با مقایسه عملکرد بیماران نشان داده شد که آموزش خودمراقبتی بر بهبود عملکرد بیماران تأثیر دارد. آموزش خودمراقبتی بیماران ام اس براساس نیازهای واقعی عملکردی بیماران می تواند گامی موثر در کاهش هزینه های درمانی، کاهش طول مدت بستری و خودکفایی بیماران گردد.

     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۶/۱/۷ | پذیرش: ۱۳۹۶/۴/۳ | انتشار: ۱۳۹۶/۴/۲۶