دوره 25، شماره 5 - ( بهمن و اسفند 1396 )                   جلد 25 شماره 5 صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
2- استادیار دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ، baghe_h1@yahoo.com
3- استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
4- استادیار دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
چکیده:   (756 مشاهده)

صدمات تروماتیک مغزی، باعث تغییرات فشار داخل مغزی و کاهش فشار خونرسانی مغزی در بیماران می شود و تهویه مکانیکی جهت اصلاح تهویه و وضعیت همودینامیک مغزی بیماران با صدمات تروماتیک مغزی مورد استفاده قرار می گیرد. 

در این ­کارآزمایی بالینی تصادفی، 50 بیمار با آسیب تروماتیک مغزی بستری در بخش مراقبت ویژه  انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه مداخله (25نفر) و شاهد (25 نفر) قرار گرفتند. در گروه شاهد، نیم ساعت پس از تهویه با مد تهویه اجباری متناوب هماهنگ‌شده SIMV/PSV (Synchronized  Intermittent  Mandatory Ventilation/Pressure support ventilation)  و همچنین پس از گذشت یک ساعت از تهویه با مد فوق، فشار داخل مغزی و فشار خونرسانی مغزی اندازه‌گیری شدند. در گروه مداخله، نیم ساعت پس از تهویه با مد SIMV/PSV،  متغیرهای فشار داخل مغزی و فشار خونرسانی مغزی اندازه گیری شد و بیماران به مدت یک ساعت تحت تهویه با مد APRV قرار گرفتند و مجدداً متغیرهای فشار داخل مغزی و فشار خونرسانی مغزی مورد بررسی قرار گرفت و با گروه شاهد مقایسه شد. 

میانگین  فشار داخل جمجمه قبل و بعد از مداخله در دو گروه آزمون و شاهد تفاوت معنی داری نداشتند (906/0P=). میانگین  فشار خوترسانی مغزی قبل و بعد از مداخله در دو گروه آزمون و شاهد تفاوت معنی داری داشتند (048/0P=). 

مد تهویه با آزادسازی فشار راه هوایی باعث عدم تغییر در فشار داخل مغزی و افزایش فشار خونرسانی مغزی می شود.

     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۶/۱/۱۹ | پذیرش: ۱۳۹۶/۲/۱۷ | انتشار: ۱۳۹۶/۴/۲۶