XML English Abstract Print


1- مربی مرکز تحقیقات مراقبت بیماریهای مزمن در منزل، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان،ایران
2- دانشجوی کارشناسی ارشد دانشجوی گروه پرستاری بهداشت جامعه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
3- دانشیار مرکز تحقیقات مراقبت بیماریهای مزمن در منزل، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان،ایران ، khodaveisi@umsha.ac.ir
4- استادیار گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
چکیده:   (541 مشاهده)

 

واژه‌های کلیدی: تغذیه تکمیلی، مدل بزنف، کودکان
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۶/۲/۱۴ | پذیرش: ۱۳۹۶/۳/۱۶ | انتشار: ۱۳۹۶/۴/۲۶