دوره 26، شماره 4 - ( مهر و آبان 1397 )                   جلد 26 شماره 4 صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشیار دانشگاه علوم پزشکی همدان
2- پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی همدان
3- مربی دانشگاه علوم پزشکی همدان
4- دانشجوی دکتری علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی همدان ، mnazaribadie@gmail.com
چکیده:   (994 مشاهده)
چکیده: هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر عود در افراد وابسته به سوء مصرف مواد مراجعه کننده به انجمن معتادان گمنام شهرستان ملایر انجام شد. روش: این مطالعه توصیفی مقطعی بر روی 340 نفر از افراد وابسته به مواد در انجمن معتادین گمنام با روش نمونه گیری تصادفی ساده و با پرسشنامه استاندارد در دو بخش کلی متغیرهای جمعیت شناختی و علل عود اعتیاد بود که از طریق خودگزارش دهی توسط شرکت کنندگان تکمیل گردید، انجام شد. داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: دامنه سنی شرکت کنندگان در پژوهش بین 13 تا 71 سال با میانگین 4/11±47/36 سال بود. بررسی مطالعه حاکی از آن بود که در زمینه عوامل فردی، لذت جویی و خوش گذرانی (2/46 درصد)، در زمینه عوامل خانوادگی، مصرف مواد در یکی ار اعضاء خانواده(6/25 درصد)، در زمینه عوامل اجتماعی، وجود دوستان معتاد (4/52 درصد)؛ در زمینه عوامل اقتصادی، بیکاری (1/34 درصد) و در زمینه عوامل فرهنگی مصرف تفریحی و از بین رفتن قباحت عمل (55 درصد) به ترتیب دارای بیشترین اهمیت بودند. طبق یافته ها همه عوامل مرتبط با عود (عوامل فردی، خانوادگی، عوامل خانوادگی مربوط به همسر، عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی و عوامل فرهنگی) با یکدیگر همبستگی مثبت و معنی داری در سطح 05/0 و 01/0 داشتند. نتیجه گیری: با توجه به یافته ها شناسایی عوامل مرتبط با عود اعتیاد می تواند درپیشگیری از این معضل اجتماعی کمک کننده باشد.
واژه‌های کلیدی: کلید واژه ها:، عود، سوء مصرف مواد
متن کامل [DOCX 63 kb]   (66 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۶/۳/۱ | پذیرش: ۱۳۹۶/۳/۲۷ | انتشار: ۱۳۹۶/۴/۲۶