دوره 26، شماره 1 - ( فروردين و ارديبهشت 1397 )                   جلد 26 شماره 1 صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- مربی گروه آموزش روانپرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2- کارشناس ارشد روانپرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد
3- 3- استادیار روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
4- مربی گروه داخلی جراحی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
5- 6- کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
6- کارشناس ارشد روانپرستاری دانشگاه علوم پزشکی نیشابور ، salarhm921@mums.ac.ir
چکیده:   (906 مشاهده)

مقدمه: اختلالات خلقی یکی از آسیب زاترین بیماریهای روانپزشکی می باشند که از عزت نفس پایین حتی پس از ترخیص از بیمارستان رنج می برند. این مطالعه با هدف تعیین تأثیر فعالیتهای کاردرمانی بر عزت نفس زنان خانه دار مبتلا به اختلالات خلقی پس از ترخیص از بیمارستان انجام شد.

روش: در این کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی، 70 نفر از زنان خانه دار مبتلا به اختلالات خلقی ترخیص شده از بیمارستان روانپزشکی ابن سینای مشهد در سال 94-95 در دو گروه مداخله (35 نفر) و شاهد (35 نفر) مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه مداخله تحت کاردرمانی (مطابق مدل کاردرمانی روانی- اجتماعی Cara) در طی 20 جلسه 120 دقیقه ای به مدت دو بار در هفته قرار گرفتند و گروه شاهد مداخله ای دریافت نکردند. ابزار پژوهش پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت بود که بلافاصله قبل مداخله و 5/2 ماه پس از ترخیص از بیمارستان تکمیل شد. آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 5/11 و آزمون های دقیق فیشر، تی مستقل و تی زوج انجام شد.

یافته: در مرحله قبل از مداخله از نظر میانگین نمره عزت نفس بین گروه مداخله (4/11 ± 2/97) و شاهد (4/10 ± 9/95) تفاوت معناداری وجود نداشت (17/0 =p). اما از نظر تغییرات میانگین نمره عزت نفس قبل و پس از مداخله، بین گروه مداخله (2/11 ± 8/13) و شاهد (6/9 ± 3/3) تفاوت معنادار بود (001/0 >p).

نتیجه گیری: اجرای فعالیتهای کاردرمانی می تواند موجب تقویت عزت نفس در بیماران مبتلا به اختلالات خلقی شود.

واژه‌های کلیدی: کاردرمانی، عزت نفس، اختلالات خلقی
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۶/۳/۱۶ | پذیرش: ۱۳۹۶/۴/۹ | انتشار: ۱۳۹۶/۴/۲۶