دوره 26، شماره 4 - ( مهر و آبان 1397 )                   جلد 26 شماره 4 صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- استاد دانشگاه تبریز
2- ارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد
3- دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه تبریز ، m.asgari94@ms.tabrizu.ac.ir
چکیده:   (1090 مشاهده)

مقدمه: هدف از این پژوهش، تعیین رابطه سرسختی، ویژگی­های شخصیتی و سبک­های مقابله­ای با رضایت شغلی پرستاران بیمارستان­های دولتی تبریز بود.
روش کار: پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی و جامعه آماری متشکل از پرستاران بیمارستان­های دولتی تبریز بود. نمونه شامل 320 نفر که به روش نمونه­گیری تصادفی چند مرحله­ای انتخاب شدند. همچنین به چهار پرسشنامه رضایت شغلی، ویژگی شخصیت نئو، سرسختی و مقابله با موقعیت تنیدگی­زا پاسخ دادند. داده ها در گام بعدی توسط SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته هانتایج پژوهش نشان داد که رضایت شغلی با روان نژندگرایی رابطه منفی و معنی­دار و با  انعطاف­پذیری، با وجدان بودن و برون­گرایی رابطه مثبت و معنی­دار داشت. بین رضایت شغلی با دلپذیر بودن رابطه معنا­داری بدست نیامد. سبک­ مقابله­ای مسئله مدار با رضایت شغلی رابطه مثبت و سبک­ مقابله­ای هیجان مدار و اجتنابی با رضایت شغلی رابطه منفی داشت­. مولفه­های سرسختی هم با رضایت شغلی رابطه مثبت و معنی­داری داشتند. همچنین رگرسیون چند متغیری نشان داد که از بین متغیر­های پیش­بین فقط متغیر­های روان‌نژندگرایی، انعطاف­پذیری و با وجدان بودن قادر به پیش­بینی رضایت شغلی پرستاران هستند. از بین سبک­های مقابله­ای، متغیر­های پیش­بین موثر بر رضایت شغلی سبک مسئله مدار و اجتنابی بودند. هر سه مولفه سرسختی قادر به پیش­بینی رضایت شغلی پرستاران بودند.
نتایج پژوهش نشان داد که دو بعد انعطاف­پذیری و روان نژندگرایی نقش پیش بینی کنندگی در رضایت شغلی پرستاران داشتند. بنابراین این امکان وجود دارد که در گزینش کارکنان علاوه بر ارزیابی­های استعداد و توانایی­های عمومی به این دو بعد شخصیت هم بهای بیشتری داده شود.

 

     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۶/۴/۱۴ | پذیرش: ۱۳۹۶/۸/۱۶ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۵