دوره 26، شماره 2 - ( خرداد و تير 1397 )                   جلد 26 شماره 2 صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- فوق تخصص مرکز قلب شهید رجایی
2- دکترا پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین
3- اپیدمیولوژیست مرکز قلب شهید رجایی
4- کارشناس ارشد مرکز قلب شهید رجایی ، asghary_marzieh@yahoo.com
چکیده:   (537 مشاهده)
این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده ساده بود. 120 نفر بیمار تحت درمان همودیالیز در بخش دیالیز بیمارستان بوعلی سینای شهر قزوین از آذر ماه تا بهمن ماه 1395 انجام شد. نمونه­ها به روش تصادفی ساده و با استفاده از جدول اعداد زوج و فرد به دو گروه کنترل (مراقبت معمول) و مداخله (مداخله درک بیماری) تخصیص داده شدند. پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه خلاصه شده درک بیماری قبل از مداخله توسط هر دو گروه تکمیل شد. گروه مداخله آموزش خود مراقبتی مبتنی بر درک از بیماری در در سه جلسه 30 دقیقه­ای قبل  از شروع دیالیز بیمار دریافت کردند. علاوه بر این  یک کتابچه آموزشی نیز در جلسه دوم تحویل بیمار داده شد. که توسط پژوهشگر و تحت نظر اساتید تهیه و در اختیار بیماران قرار گرفت.4 هفته بعد مجدد پرسشنامه درک از بیماری توسط هر دو گروه تکمیل شد. داده­ها با استفاده از ابزارهای آماری توصیفی و تحلیلی در نرم افزار spssv20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ­ها : نتایج مطالعه حاضر نشان داد که دو گروه از نظر اطلاعات دموگرافیک بجز مدت زمان انجام دیالیز (0/014>p) اختلاف معنی ­داری وجود نداشت. همچنین نتایج از آزمون ANCOVA نشان داد که اختلاف معناداری بین درک از بیماری در گروه کنترل و مداخله بود F(1,112)=13/88 , P<0/001  
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۶/۵/۱۱ | پذیرش: ۱۳۹۶/۶/۱۱ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۵