دوره 26، شماره 1 - ( فروردين و ارديبهشت 1397 )                   جلد 26 شماره 1 صفحات 11-18 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- مربی هیئت علمی، مرکز تحقیقات مراقبت از بیماری‌های مزمن در منزل، گروه پرستاری بهداشت جامعه، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
2- دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد پرستاری بهداشت جامعه، دانشکدۀ پرستاری و مامایی، کمیتۀ تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
3- دانشیار، مرکز تحقیقات مراقبت از بیماری‌های مزمن در منزل، گروه پرستاری بهداشت جامعه، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران ، khodaveisi@umsha.ac.ir
4- دانشیار، مرکز تحقیقات مدل‌سازی بیماری‌های غیرواگیر، گروه آمار زیستی، دانشکدۀ بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
چکیده:   (3387 مشاهده)
مقدمه: از بهترین راه‌های حفظ سلامتی، انجام رفتارهای ارتقادهندۀ سلامت است. تصحیح این رفتارها در دانشجویان ضروری بوده و آموزش همتا می‌تواند از شیوه‌های تأثیر‏گذار آموزشی باشد؛ لذا مطالعۀ حاضر با هدف تأثیر آموزش به روش همتا بر رفتارهای ارتقادهندۀ سلامت دانشجویان پرستاری انجام شد.
روش کار: در این مطالعۀ نیمه‌تجربی ، ۸۰ نفر از دانشجویان ترم اول و دوم دانشکدۀ پرستاری و مامایی در سال ۹۶-۱۳۹۵ به شیوۀ سرشماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامۀ استاندارد مدل ارتقای سلامت پندر بود. قبل از آموزش رفتارهای ارتقادهندۀ سلامت بررسی شد. سپس دانشجویان ترم اول و دوم رشتۀ پرستاری به‌ترتیب با روش سخنرانی و آموزش همتا طی ۴ جلسۀ ۱/۵ ساعته آموزش دیدند. دو ماه پس از اتمام آموزش، پس آزمون گرفته شد. داده­ها با کمک نرم‌افزار SPSS نسخۀ ۱۶ تجزیه‌وتحلیل شدند.
یافته‌ها: قبل از آموزش، دو گروه از نظر میانگین نمرات رفتارهای ارتقادهندۀ سلامت (۰/۲۹
=P) و ابعاد مرتبط با آن شامل رشد معنوی (P=۰/۷۷۶)، مسئولیت‌پذیری (۰/۴۴۰ P= روابط بین فردی (P=۰/۵۵۶مدیریت استرس (P=۰/۲۳۸)، ورزش (P=۰/۷۰۴)، تغذیه (P=۰/۰۶۰) بود، اختلاف معنی‌داری نداشتند؛ لیکن پس از آموزش، میانگین نمرۀ رفتارهای ارتقادهندۀ سلامت و ابعاد آن در گروه آموزش سخنرانی نسبت به گروه آموزش همتا افزایش معنی‌دار آماری داشته است (P<۰/۰۰۱).
بحث: اثربخشی آموزش رفتارهای ارتقادهندۀ سلامت در دانشجویان پرستاری با روش سخنرانی بیشتر از آموزش به روش همتا بود. 

 
متن کامل [PDF 298 kb]   (336 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۶/۵/۱۹ | پذیرش: ۱۳۹۶/۶/۱۱ | انتشار: ۱۳۹۶/۹/۲۸