دوره 26، شماره 2 - ( خرداد و تير 1397 )                   جلد 26 شماره 2 صفحات 113-119 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- استاد، مرکز تحقیقات مراقبت‌های مادر و کودک، دانشکدۀ پرستاری و مامائی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
2- کارشناسی ارشد، مرکز تحقیقات مراقبت‌های مادر و کودک، دانشکدۀ پرستاری و مامائی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
3- استادیار، مرکز تحقیقات مراقبت‌های مادر و کودک، دانشکدۀ پرستاری و مامائی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران ، zahramid2001@yahoo.com
4- دانشیار، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکدۀ بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
چکیده:   (3283 مشاهده)
مقدمه: روش مراقبت آغوشی مادرانه یک روش استانداردشده بر پایۀ تماس پوست‌به‌پوست مادر و نوزاد است. لذا مطالعۀ حاضر با هدف تأثیر مشاورۀ مراقبت آغوشی مادرانه بر اندوه پس از زایمان انجام شد.
روش کار: پژوهش حاضر یک کارآزمایی بالینی است که روی ۱۰۴ زن زایمان‌کرده در بیمارستان فاطمیه شهر همدان در سال ۱۳۹۵ انجام شد. زنان واجد شرایط به دو گروه ۵۲ نفرۀ کنترل و آزمون برحسب روز زایمان تقسیم شدند. در گروه آزمون مراقبت آغوشی روتین در یک جلسه انجام شد. مراقبت‌های آغوشی بعدی تا روز دهم زایمان، روزانه تا چندین نوبت با توجه به تحمل مادر و نوزاد و در هر نوبت حداقل ۳۰-۲۰ دقیقه انجام گرفت. چک‌لیست و پرسش‌نامۀ اندوه پس از زایمان استین ابتدا قبل از مشاوره و بعد از مشاوره در روزهای اول، سوم، پنجم و دهم بعد از زایمان در دو گروه آزمون و کنترل از سوی نمونه‌ها تکمیل شد. داده‌ها با نرم‌افزار  SPSS (نسخۀ ۱۶) و آزمون‌های آماری تی تست و آنوا تجزیه‌وتحلیل شدند. 
 یافته‌ها: نتایج نشان داد که مداخله در گروه آزمون حدود ۴ واحد کاهش در نمرۀ اندوه پس از زایمان ایجاد کرده است (۰/۰۰۱>P). البته در گروه کنترل نیز در روز دهم نسبت به قبل از مداخله کاهش معنی‌داری داشته است، اما این کاهش در گروه آزمون بیشتر بوده است ( ۰/۰۰۹=P).
نتیجه‌گیری: مراقبت آغوشی می‌تواند سبب کاهش نمرۀ اندوه پس از زایمان شود .لذا به‌منظور پیشبرد سلامت روانی مادر، توصیه می‌شود این مراقبت، بعد از زایمان برای مادران انجام شود.
متن کامل [PDF 309 kb]   (464 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مامایی
دریافت: ۱۳۹۶/۶/۱۴ | پذیرش: ۱۳۹۶/۷/۱۰ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۵