دوره 26، شماره 5 - ( آذر و دي 1397 )                   جلد 26 شماره 5 صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشگاه علوم پزشکی تهران
2- انوشیروان کاظم نژاد، استاد آمار زیستی ، گروه آمار زیستی ، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران ، ایران
3- دانشگاه علوم پزشکی تهران ، fatemehbagheri817@yahoo.com
چکیده:   (1261 مشاهده)
مقدمه: اختلالات خواب یکی از مهم ترین مشکلاتی است که بیماران دیابتی با آن مواجه هستند. از طرفی دیگر بیشترین روشی که در حال حاضر برای درمان اختلالات خواب توسط این بیماران استفاده می گردد، درمان دارویی است. لذا انجام مداخله ای بدون عارضه و کارآمد جهت رفع اختلالات خواب در این بیماران اهمیت ویژه ای دارد. 


روش کار: مطالعه حاضر از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی شده بود که بر روی 54 زن مبتلا به دیابت نوع 2 شهر اراک در سال 1396 انجام شد. بیماران با استفاده از روش تصادفی به دو گروه کنترل و مداخله تقسیم بندی شدند. قبل از مداخله پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگ برای بیماران هر دو گروه تکمیل گردید. در گروه مداخله، ماساژ بازتابی کف پا به مدت 8 جلسه(دو روز در هفته به مدت 4 هفته)، 30 دقیقه ای(هر پا 15 دقیقه)، انجام شد. پس از انجام مداخله مجددا پرسشنامه کیفیت خواب برای بیماران هر دو گروه تکمیل شد. داده ها با استفاده از آزمون آماریSPSS  نسخه 24 و آزمون های توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: ماساژ بازتابی کف پا بهبودی مطلوبی در کیفیت خواب را در گروه مداخله در  طول زمان نشان داد(P<0/001 ). این در حالی است که در گروه کنترل تفاوت معنی داری از نظر کیفیت خواب در طول زمان مشاهده نشد(p>0/05 ).
نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که استفاده از ماساژ بازتابی کف پا، موجب بهبودی کیفیت خواب زنان دیابتی نوع 2 می شود.
 
     
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۶/۷/۲۸ | پذیرش: ۱۳۹۶/۸/۲۷ | انتشار: ۱۳۹۶/۹/۱۴