دوره 26، شماره 4 - ( مهر و آبان 1397 )                   جلد 26 شماره 4 صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- مربی دانشگاه علوم پزشکی
2- دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی
3- مربی دانشگاه علوم پزشکی ، royamini@umsha.ac.ir
4- دانشیار دانشگاه علوم پزشکی
چکیده:   (911 مشاهده)
زمینه و هدف : بیماری­های قلبی– عروقی به نحوی با رفتار فرد در دوران کودکی، نوجوانی و جوانی مرتبط است.دراین مطالعه تأثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پیشگیری­کننده از بیماری­های قلبی دانش‌آموزان دختر بررسی شد.
روش بررسی  : این مطالعه نیمه تجربی دو گروهی، به صورت پیش آزمون -پس آزمون بر روی126 دانش‌آموز دختر دوره‌ی اول متوسطه در همدان در سال 1396 انجام شد. روش نمونه‌گیری به‌صورت دومرحله‌ای  تصادفی خوشه­ای  بود.قبل از مداخله هر دو گروه پرسشنامه مبتنی بر سازه­های مدل اعتقاد بهداشتی را تکمیل نمودند. سپس آموزش برای گروه مداخله در 3 جلسه‌ی یک ساعته انجام شد. دو ماه بعد از مداخله مجدداً جمع‌آوری داده‌ها صورت گرفت. داده­ها به وسیله نرم­افزار 16/SPSS با کمک آزمون t مستقل و زوجی، مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.
یافته­ها:دو گروه از نظر مشخصات دموگرافیک و آگاهی و نمرات سازه‌های مدل اعتقاد بهداشتی در بدو مطالعه همسان  بودند و تفاوت معنی­داری نداشتند(05 / 0< P).بعد از مداخله میانگین نمرات آگاهی و سازه­های حساسیت، منافع، خودکارآمدی، رفتارو عملکرد  در گروه آزمون به طور معنی­داری افزایش پیدا کرد(05/0> P). حیطه‌ی موانع درک شده در گروه آزمون به طور معنی­داری کاهش پیداکرد .(05 / 0> Pاما بر‏اساس نتایج آزمون t- مستقل درحیطه­های شدت درک شده و راهنمای عمل  در دو گروه آزمون و کنترل قبل و بعد آموزش تفاوت معنی­داری مشاهده نشد (05/0<P ).
نتیجه­گیری: با توجه به تأثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر آگاهی و عملکرد دانش­آموزان پیشنهاد می‌گردد در برنامه‌های آموزشی پیشگیری از بیماریها از این مدل استفاده شود.
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۶/۸/۲۴ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۰/۳ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۵