دوره 26، شماره 4 - ( مهر و آبان 1397 )                   جلد 26 شماره 4 صفحات 211-218 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- استادیار، مرکز تحقیقات مراقبت بیماری‌های مزمن در منزل، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
2- دانشیار، گروه داخلی و جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
3- دانشجوی کارشناسی‌ارشد پرستاری مراقبت‌های ویژه، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران ، Zhanet2811@gmail.com
4- استادیار، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
چکیده:   (2770 مشاهده)
مقدمه: رضایت خانواده بیماران یکی از معیارهای سنجش کیفیت عملکرد پرستاران است. با توجه به رضایت پایین خانواده‌های بیماران سکته مغزی از اطلاعات دریافتی، این مطالعه با هدف بررسی تأثیر حمایت اطلاعاتی بر احساس رضایت مراقبان خانوادگی بیماران مبتلا به سکته مغزی همی‌پلژیک از دریافت اطلاعات انجام شد.
روش کار: در این مطالعه نیمه‌تجربی دو گروهیِ قبل و بعد، ۷۸ مراقب خانوادگی بیماران سکته مغزی همی‌پلژیک، بستری‌شده در بخش نورولوژی بیمارستان فرشچیان همدان (۱۳۹۶)، به‌صورت نمونه‌گیریِ در دسترس انتخاب و به‌صورت مستمر در دو گروه مداخله (۴۰ نفر) و کنترل (۳۸ نفر) قرار گرفتند. ﻣﺪاﺧله ﭘﮋوﻫﺶ از روز سوم تا یازدهم بستری اداﻣﻪ داﺷﺖ که طی آن اطلاعاتی در مورد بخش، وسایل، وضعیت بیمار و نحوه مراقبت از بیمار در منزل، به‌صورت فردی و گروهی، به اعضای گروه مداخله ارائه شد و اعضای گروه کنترل فقط مراقبت‌های روتین را دریافت کردند. ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﯿﺰان احساس رضایت ﻣﺮاﻗبان اﻧﺪازه‌ﮔﯿﺮی شد. اﺑﺰار ﮔﺮدآوری داده‌ﻫﺎ عبارت بود از: ﭘﺮﺳش‌نامه مشخصات دموگرافیک و پرسش‌نامه پژوهشگرساخته سنجش رضایت‌مندی از اطلاعات دریافتی. داده‌ها با نرم‌افزار SPSS نسخه ۱۶ تجزیه‌وتحلیل شد.  
یافته‌ها: هردو گروه از نظر متغییرهای دموگرافیک یکسان بودند. بین نمره رضایت قبل (۲۱±۷۹/۱۵) و بعد از مداخله (۹/۹۳±۱۲۱/۴)، در گروه مداخله و بین نمره دو گروه مداخله و کنترل، بعد از مداخله، تفاوت آماری معناداری مشاهده شد ( ۰/۰۰۱> P).
نتیجه‌گیری: حمایت اطلاعاتی احساس رضایت مراقبان خانوادگی بیماران مبتلا به سکته مغزی را از دریافت اطلاعات افزایش می‌دهد. ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود پرستاران به حمایت اطلاعاتی، به‌عنوان مداخله پرستاری مهم، توجه ویژه داشته باشند. 
متن کامل [PDF 270 kb]   (381 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۶/۹/۴ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۵