دوره 26، شماره 6 - ( بهمن و اسفند 1397 )                   جلد 26 شماره 6 صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- بروجرد بیمارستان امام
2- دانشگاه خلیج فارس بوشهر ، ydehghani@pgu.ac.ir
چکیده:   (1356 مشاهده)
زمینه و هدف: هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر بخشی آموزش هوش هیجانی بر اخلاق کاری پرستاران می باشد. یکی از عوامل مهم در هنگام جذب کارکنان و ارتقاء شغلی افراد در سازمان هوش آنها است. رعایت اخلاق حرفـه ای کارکنـان بهبـود جایگـاه یک سازمان را در حوزه کسب و کار خود به دنبال دارد. شناسایی ارتباط ویژگی های شخصیتی افراد و رعایت اصول و موازین اخلاقـی در محـیط کـار در بهره وری و اثربخشی سازمان مؤثر است
روش کار: در این پژوهش نیمه آزمایشی تعداد 30 نفر از پرستاران بیمارستان امام رضا کبود آهنگ که دارای کمترین هوش هیچانی بودند انتخاب و به تصادف در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند.ابتدا گروه آزمایش و کنترل با آزمون اخلاق کاری مورد پیش آزمون قرار گرفتند. سپس تنها گروه آزمایش به مدت 10جلسه (هفته ای یکبار به مدت 2 ساعت) برنامه مداخله آموزش هوش هیجانی را دریافت کردند  در انتها هر دو گروه آزمایش و گواه مورد پس آزمون قرار گرفتند و نتایج با استفاده از آزمون t مستقل تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج آزمون تی مستقل، نشان داد که گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل دارای عملکرد بهتری در پس آزمون اخلاق کاری هستند. به طور کلی نتایج نشان داد که اختلاف نمرات تفاوت نمرات پیش ازمون و پس آزمون در دو گروه آزموایش و کنترل از لحاظ آماری معنی دار است.
نتیجه گیری: می توان ادعا کرد سازمان ها با اهمیت دادن به تقویت هوش هیجانی کارکنان خود می توانند شاهد افزایش اخلاق کاری ایشان باشند.
 
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۶/۱۱/۹ | پذیرش: ۱۳۹۷/۳/۱۹ | انتشار: ۱۳۹۷/۵/۱۳