دوره 27، شماره 4 - ( مهر و آبان 1398 )                   جلد 27 شماره 4 صفحات 221-209 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Hashemi B M, Sarabian S, Kashani Lotfabadi M, Hosseini S, Mohammadi A. The Effect of Spiritual Intelligence Training on Human Dignity in Patients with Cancer: Clinical Trial. Avicenna J Nurs Midwifery Care 2019; 27 (4) :209-221
URL: http://nmj.umsha.ac.ir/article-1-1978-fa.html
هاشمی بی بی مریم، سرابیان سعید، کاشانی لطف آبادی مسعود، حسینی ساره، محمدی اعظم. بررسی تأثیر آموزش هوش معنوی بر شأن انسانی در بیماران مبتلا به کانسر: کارآزمایی بالینی. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا. 1398; 27 (4) :209-221

URL: http://nmj.umsha.ac.ir/article-1-1978-fa.html


1- دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی اسلامی، دانشگاه پیام نور گناباد، گناباد، ایران ، hashemem@gmail.com
2- استادیار روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
3- کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری، بیمارستان روانپزشکی ابن سینا، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
4- استادیار گروه رادیوتراپی و انکولوژی، مرکز تحقیقات سرطان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد، مشهد، ایران
5- کارشناسی ارشد روان پرستاری، مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری، بیمارستان روانپزشکی ابن سینا، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
چکیده:   (14267 مشاهده)

مقدمه: تشخیص بیماری سرطان با ترس از مردن همراه است و بر شأن انسانی فرد به‌شدت تأثیر می‌گذارد. در ایران به مسئله روانی این بیماران از جمله شأن انسانی و مداخلات در این زمینه کمتر پرداخته شده است. هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر آموزش هوش معنوی بر شأن انسانی در بیماران مبتلا به کانسر است.

روش‌کار: این کار آزمایی بالینی تصادفی با گروه کنترل در خرداد و تیرماه ۱۳۹۷-۱۳۹۸ به بررسی ۵۰ بیمار مبتلا به سرطان بستری در بیمارستان انکولوژی امید در شهر مشهد پرداخت. بیماران به روش دردسترس انتخاب شدند و به‌صورت تخصیص تصادفی در دو گروه مداخله (۲۳ نفر) و کنترل (۲۷ نفر) قرار گرفتند. گروه مداخله، تحت آموزش هوش معنوی مطابق مدل کینگ (۲۰۰۸) طی ده جلسه ۱ ساعت و نیم قرار گرفتند و گروه شاهد مراقبت‌های معمول را دریافت کردند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه استاندارد شأن انسانی بود که در دو مرحله قبل از مداخله و ۸ هفته پس از مداخله تکمیل شد. داده‌ها نیز با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه ۲۱ و آزمون های آماری t تست و t مستقل تجزیه تحلیل شد.

یافته‌ها: هر دو گروه از نظر متغیرهای دموگرافیک همگن بودند و تفاوت آماری معناداری میان گروه‌ها وجود نداشت. نمره ‌شأن انسانی هر دو گروه پیش از ورود به مطالعه، تفاوت آماری معنی‌داری با هم نداشت (P=۰.۸۶)، اما میان نمره ‌شأن انسانی دو گروه قبل از مداخله با ۸ هفته بعد از مداخله تفاوت آمار معنی‌داری مشاهده شد (۰/۰۰۱> P).

نتیجه‌گیری: آموزش هوش معنوی می‌تواند موجب تقویت شأن انسانی در افراد مبتلا به سرطان شود؛ بنابراین توصیه می‌شود این روش در بیمارستان‌ها به‌ کار رود.

واژه‌های کلیدی: هوش معنوی، آموزش، سرطان، شأن انسانی
متن کامل [PDF 1430 kb]   (1105 دریافت)    

نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1397/10/9 | پذیرش: 1397/10/18 | انتشار: 1398/1/7

فهرست منابع
1. Hatamipour K, Rassouli M, Yaghmaie F, Zendedel K, Majd HA. Spiritual needs of cancer patients: A qualitative study. Indian journal of palliative care. 2015 Jan;21(1):61. [DOI:10.4103/0973-1075.150190] [PMID] [PMCID] [DOI:10.4103/0973-1075.150190] [PMID] [PMCID]
2. INCCCP. Iranian National Comprehensive Cancer Control Program https://www.cdc.gov/cancer/ncccp/index.htm 2013 [Last accessed on 2017 Aug 31 [
3. Organization WH. fact sheet on cancer http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/en/.2015 [
4. Rassouli M, Sajjadi M. Cancer care in countries in transition: The Islamic Republic of Iran. InCancer Care in Countries and Societies in Transition 2016 (pp. 317-336). Springer, Cham. [DOI:10.1007/978-3-319-22912-6_20] [DOI:10.1007/978-3-319-22912-6_20]
5. Maule M, Merletti F. Cancer transition and priorities for cancer control. The lancet oncology. 2012 Aug 1;13(8):745-6. [DOI:10.1016/S1470-2045(12)70268-1] [DOI:10.1016/S1470-2045(12)70268-1]
6. Bahrami M. Meanings and aspects of quality of life for cancer patients: A descriptive exploratory qualitative study. Contemporary nurse. 2011 Aug 1;39(1):75-84. [DOI:10.5172/conu.2011.39.1.75] [PMID] [DOI:10.5172/conu.2011.39.1.75] [PMID]
7. Zhang X, Xiao H, Chen Y. Effects of life review on mental health and well-being among cancer patients: A systematic review. International Journal of Nursing Studies. 2017 Sep 1;74:138-48. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2017.06.012] [PMID] [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2017.06.012] [PMID]
8. Tuncer G, Yucel SC. Comfort and anxiety levels of women with early stage breast cancer who receive radiotherapy. Asian Pac J Cancer Prev. 2014 Jan 1;15(5):2109-14. [DOI:10.7314/APJCP.2014.15.5.2109] [PMID] [DOI:10.7314/APJCP.2014.15.5.2109] [PMID]
9. Lee SJ, Park JH, Park BY, Kim SY, Lee IH, Kim JH, Koh DH, Kim CH, Sohn MS. Depression and suicide ideas of cancer patients and influencing factors in South Korea. Asian Pac J Cancer Prev. 2014 Jan 1;15(7):2945-50. [DOI:10.7314/APJCP.2014.15.7.2945] [PMID] [DOI:10.7314/APJCP.2014.15.7.2945] [PMID]
10. Pearson EJ, Morris ME, McKinstry CE. Cancer-related fatigue: a survey of health practitioner knowledge and practice. Supportive Care in Cancer. 2015 Dec 1;23(12):3521-9. [DOI:10.1007/s00520-015-2723-8] [PMID] [DOI:10.1007/s00520-015-2723-8] [PMID]
11. Blinderman CD, Cherny NI. Existential issues do not necessarily result in existential suffering: lessons from cancer patients in Israel. Palliative medicine. 2005 Jul;19(5):371-80. [DOI:10.1191/0269216305pm1038oa] [PMID] [DOI:10.1191/0269216305pm1038oa] [PMID]
12. Boston P, Bruce A, Schreiber R. Existential suffering in the palliative care setting: an integrated literature review. Journal of pain and symptom management. 2011 Mar 1;41(3):604-18. [DOI:10.1016/j.jpainsymman.2010.05.010] [PMID] [DOI:10.1016/j.jpainsymman.2010.05.010] [PMID]
13. Afrooz R, Rahmani A, Zamanzadeh V, Abdullahzadeh F, Azadi A, Faghany S, Pirzadeh A. The nature of hope among Iranian cancer patients. Asian Pac J Cancer Prev. 2014 Jan 1;15(21):9307-12. [DOI:10.7314/APJCP.2014.15.21.9307] [PMID] [DOI:10.7314/APJCP.2014.15.21.9307] [PMID]
14. Chochinov HM. Dignity and the essence of medicine: the A, B, C, and D of dignity conserving care. Bmj. 2007 Jul 26;335(7612):184-7. [DOI:10.1136/bmj.39244.650926.47] [PMID] [PMCID] [DOI:10.1136/bmj.39244.650926.47] [PMID] [PMCID]
15. Rodríguez-Prat A, Monforte-Royo C, Porta-Sales J, Escribano X, Balaguer A. Patient perspectives of dignity, autonomy and control at the end of life: systematic review and meta-ethnography. PloS one. 2016 Mar 24;11(3):e0151435. [DOI:10.1371/journal.pone.0151435] [PMID] [PMCID] [DOI:10.1371/journal.pone.0151435] [PMID] [PMCID]
16. Philipp R, Mehnert A, Lehmann C, Oechsle K, Bokemeyer C, Krüll A, Vehling S. Detrimental social interactions predict loss of dignity among patients with cancer. Supportive Care in Cancer. 2016 Jun 1;24(6):2751-8. [DOI:10.1007/s00520-016-3090-9] [PMID] [DOI:10.1007/s00520-016-3090-9] [PMID]
17. Parandeh A, Khaghanizade M, Mohammadi E, Mokhtari-Nouri J. Nurses' human dignity in education and practice: An integrated literature review. Iranian journal of nursing and midwifery research. 2016 Jan;21(1):1. [DOI:10.4103/1735-9066.174750] [PMID] [PMCID] [DOI:10.4103/1735-9066.174750] [PMID] [PMCID]
18. Omathuna DP. The place of dignity in everyday ethics. J Christ Nurs . 2011 ;28(1):12-8. https://doi.org/10.1097/CNJ.0b013e3181fe7606 [DOI:10.1097/CNJ.0b013e3181fe7606 [DOI:10.1097/CNJ.0b013e3181fe7606 .] [PMID]] [PMID]
19. Whitehead J, Wheeler H. Patients' experiences of privacy and dignity. Part 1: a literature review. British Journal of Nursing. 2008 Mar 27;17(6):381-5. [DOI:10.12968/bjon.2008.17.6.28904] [PMID] [DOI:10.12968/bjon.2008.17.6.28904] [PMID]
20. Chochinov HM, Hassard T, McClement S, Hack T, Kristjanson LJ, Harlos M, Sinclair S, Murray A. The patient dignity inventory: a novel way of measuring dignity-related distress in palliative care. Journal of pain and symptom management. 2008 Dec 1;36(6):559-71. [DOI:10.1016/j.jpainsymman.2007.12.018] [PMID] [DOI:10.1016/j.jpainsymman.2007.12.018] [PMID]
21. Vehling S, Mehnert A. Symptom burden, loss of dignity, and demoralization in patients with cancer: a mediation model. Psycho‐Oncology. 2014 Mar;23(3):283-90. [DOI:10.1002/pon.3417] [PMID] [DOI:10.1002/pon.3417] [PMID]
22. LeBaron VT, Cooke A, Resmini J, Garinther A, Chow V, Quiñones R, Noveroske S, Baccari A, Smith PT, Peteet J, Balboni TA. Clergy views on a good versus a poor death: ministry to the terminally ill. Journal of palliative medicine. 2015 Dec 1;18(12):1000-7. [DOI:10.1089/jpm.2015.0176] [PMID] [PMCID] [DOI:10.1089/jpm.2015.0176] [PMID] [PMCID]
23. Borhani F, Abbaszadeh A, Rabori RM. New vision for the dignity: understanding the meaning of patient dignity in Iran. Br J Med Med Res. 2015 Feb 1;9(2):1-1. [DOI:10.9734/BJMMR/2015/18886] [DOI:10.9734/BJMMR/2015/18886]
24. Thuné‐Boyle IC, Stygall J, Keshtgar MR, Davidson TI, Newman SP. Religious/spiritual coping resources and their relationship with adjustment in patients newly diagnosed with breast cancer in the UK. Psycho‐Oncology. 2013 Mar;22(3):646-58. [DOI:10.1002/pon.3048] [PMID] [DOI:10.1002/pon.3048] [PMID]
25. Pargament KI, Koenig HG, Perez LM. The many methods of religious coping: Development and initial validation of the RCOPE. Journal of clinical psychology. 2000 Apr;56(4):519-43. 10.1002/(SICI)1097-4679(200004)56:4<519::AID-JCLP6>3.0.CO;2-1 [DOI:10.1002/(SICI)1097-4679(200004)56:43.0.CO;2-1] 10.1002/(SICI)1097-4679(200004)56:4<519::AID-JCLP6>3.0.CO;2-1 []
26. Pargament KI, Smith BW, Koenig HG, Perez L. Patterns of positive and negative religious coping with major life stressors. Journal for the scientific study of religion. 1998 Dec 1:710-24. [DOI:10.2307/1388152] [DOI:10.2307/1388152]
27. Marshall IN. SQ: spiritual intelligence: the ultimate intelligence. Bloomsbury; 2000.
28. George M. How intelligent are you... really? From IQ to EQ to SQ, with a little intuition along the way. Training & Management Development Methods. 2006 Aug 10;20(4):425.36.
29. Vaughan F. What is spiritual intelligence? Journal of Humanistic Psychology. 2003;42(2):16-33. [DOI:10.1177/0022167802422003] [DOI:10.1177/0022167802422003]
30. Bowell RA. The seven steps of spiritual intelligence: The practical pursuit of purpose, success, and happiness. Nicholas Brealey Publishing; 2004.
31. King DB. Rethinking claims of spiritual intelligence: A definition, model, an measure. Canada Trent University (Canada); 2008.
32. Nasel DD. Spiritual orientation in relation to spiritual intelligence: a consideration of traditional Christianity and new age/individualistic Spirituality The University of South Australia; 2004.
33. Elkins M, Cavendish R. Developing a plan for pediatric spiritual care. Holistic Nursing Practice. 2004 Jul 1;18(4):179-84. [DOI:10.1097/00004650-200407000-00002] [PMID] [DOI:10.1097/00004650-200407000-00002] [PMID]
34. Moazedyan P, Bagheri M. The spiritual intelligence training to family, affective, social and Physical adjustments in breast cancer patients Biannual Journal of Applied. 2016;6(1):89-101.
35. Movafagh A, Heidari MH, Abdoljabbari M, Mansouri N, Taghavi A, Karamatinia A, Mehrvar N, Hashemi M, Ghazi M. Spiritual therapy in coping with cancer as a complementary medical preventive practice. Journal of cancer prevention. 2017 Jun;22(2):82. [DOI:10.15430/JCP.2017.22.2.82] [PMID] [PMCID] [DOI:10.15430/JCP.2017.22.2.82] [PMID] [PMCID]
36. Salajegheh S, Raghibi M. The effect of combined therapy of spiritual-cognitive group therapy on death anxiety in patients with cancer. SSU_Journals. 2014 Jun 15;22(2):1130-9.
37. Chochinov HM, Hassard T, McClement S, Hack T, Kristjanson LJ, Harlos M, Sinclair S, Murray A. The patient dignity inventory: a novel way of measuring dignity-related distress in palliative care. Journal of pain and symptom management. 2008 Dec 1;36(6):559-71. [DOI:10.1016/j.jpainsymman.2007.12.018] [PMID] [DOI:10.1016/j.jpainsymman.2007.12.018] [PMID]
38. Vaghee S, Mazlom S, Davoudi N, Modares Gharav M. The effect of dignity therapy on human dignity in patients with chronic renal failure undergoing hemodialysis. Evidence Based Care. 2013 Jul 1;3(2):63-72.
39. Kruizinga R, Hartog ID, Jacobs M, Daams JG, Scherer‐Rath M, Schilderman JB, Sprangers MA, Van Laarhoven HW. The effect of spiritual interventions addressing existential themes using a narrative approach on quality of life of cancer patients: a systematic review and meta‐analysis. Psycho‐Oncology. 2016 Mar;25(3):253-65. [DOI:10.1002/pon.3910] [PMID] [DOI:10.1002/pon.3910] [PMID]
40. Moazedyan P, Bagheri M. The spiritual intelligence training to family, affective, social and Physical adjustments in breast cancer patients. Biannual Journal of Applied Counseling. 2016;6(1):89-101.
41. Zamani SN, Hajializadeh K. Studying effect of instructing spiritual intelligence on life quality and psychological well-being in patients with multiple sclerosis. South Journal of Educational Psychology and Counseling. 2015;2(1):28-36.
42. Salajegheh S, Raghibi M. The effect of combined therapy of spiritual-cognitive group therapy on death anxiety in patients with cancer. SSU_Journals. 2014 Jun 15;22(2):1130-9.
43. Taylor EJ, Petersen C, Oyedele O, Haase J. Spirituality and Spiritual Care of Adolescents and Young Adults with Cancer. Seminars in Oncology Nursing. 2015;31(3):227-41. [DOI:10.1016/j.soncn.2015.06.002] [PMID] [DOI:10.1016/j.soncn.2015.06.002] [PMID]
44. Singh MP, Sinha J. Impact of spiritual intelligence on quality of life. International Journal of Scientific and Research Publications. 2013 May;3(5):1-5.
45. Jim HS, Pustejovsky JE, Park CL, Danhauer SC, Sherman AC, Fitchett G, Merluzzi TV, Munoz AR, George L, Snyder MA, Salsman JM. Religion, spirituality, and physical health in cancer patients: A meta‐analysis. Cancer. 2015 Nov 1;121(21):3760-8. [DOI:10.1002/cncr.29353] [PMID] [PMCID] [DOI:10.1002/cncr.29353] [PMID] [PMCID]
46. van Meurs J, Smeets W, Vissers KC, Groot M, Engels Y. Nurses exploring the spirituality of their patients with cancer: Participant observation on a medical oncology ward. Cancer nursing. 2018 Jul;41(4):E39. [DOI:10.1097/NCC.0000000000000526] [PMID] [PMCID] [DOI:10.1097/NCC.0000000000000526] [PMID] [PMCID]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا است. استفاده غیرتجاری از مطالب وب سایت، با ذکر منبع بلامانع است. 

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق | 

© 2018 All Rights Reserved | Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care

Designed & Developed by : Yektaweb |