دوره 27، شماره 5 - ( آذر و دی 1398 )                   جلد 27 شماره 5 صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشگاه علوم پزشکی
2- دانشگاه علوم پزشکی ، mehrdad.maleki69@gmail.com
چکیده:   (250 مشاهده)
چکیده:
زمینه: پرستاران مهم ترین اعضای تیم مراقبت و موثرترین ارکان بیمارستان­ در ارتقای خدمات با کیفیت به بیماران محسوب می­گردند و رفتارهای شهروندی سازمانی آنها، عاملی مهم جهت تحقق این خدمات میباشد. انجام رفتارهای شهروندی سازمانی از سوی پرستاران می­تواند از افزایش هزینه­های اضافی در سیستم جلوگیری کند. مطالعه حاضر تلاشی در جهت بررسی رابطه ویژگیهای دموگرافیک با رفتار شهروندی سازمانی پرستاران مراکز آموزشی و درمانی همدان بود.
روش ها: مطالعه حاضر توصیفی تحلیلی از نوع همبستگی بود که در سال 1395 انجام گرفت. جامعه پژوهش تمامی پرستاران مراکز آموزشی درمانی شهر همدان بودند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از نوع نسبتی تعداد 200 نفر از پرستاران انتخاب شدند. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه های اطلاعات دموگرافیک و رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و همکاران بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 و از طریق آزمون های آماری تی و آنوا و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج بیانگر سطح نسبتا مطلوب رفتار شهروندی سازمانی پرستاران بود و رفتار شهروندی سازمانی پرستاران با سن (005/0 p<و 2/0 r=) و سابقه کار (029/0 p<و 16/0 r=) دارای ارتباط آماری معنادار بود.
نتیجه گیری: رفتار شهروندی سازمانی پرستاران با افزایش سن و سابقه ی کاری آنها افزایش می یابد. بنابراین برای بهره گیری از مزایای رفتار شهروندی سازمانی در بیمارستان ها، باید توجه ویژه ای به آموزش و حمایت از نیروهای جوانتر که سابقه ی کاری کمتری دارند، معطوف گردد.
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۷/۱۱/۸ | پذیرش: ۱۳۹۸/۳/۱۳ | انتشار: ۱۳۹۸/۶/۶