دوره 29، شماره 3 - ( تابستان 1400 )                   جلد 29 شماره 3 صفحات 180-171 | برگشت به فهرست نسخه ها

Ethics code: IR.UMSHA.REC.1398.026


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mehrpooya M, Taher A, Golgiri A, Mohammadi Y, Ahmadimoghaddam D. Evaluation of the Drug Interactions Frequency and Their Related Factors in Hospitalized Patients of the Intensive Care Unit in the Hamadan Besat Hospital. Avicenna J Nurs Midwifery Care 2021; 29 (3) :171-180
URL: http://nmj.umsha.ac.ir/article-1-2339-fa.html
مهرپویا مریم، طاهر عباس، گل گیری عاطفه، محمدی یونس، احمدی مقدم داود. ارزیابی فراوانی تداخلات دارویی و فاکتورهای مرتبط با آن در بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان بعثت همدان. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا. 1400; 29 (3) :171-180

URL: http://nmj.umsha.ac.ir/article-1-2339-fa.html


1- دانشیار، گروه داروسازی بالینی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
2- استادیار، گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
3- دانشجوی دکترای پزشکی عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
4- دانشیار، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
5- استادیار، گروه فارماکولوژی و سم‌شناسی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران ، d.ahmadimoghadam@umsha.ac.ir
چکیده:   (2905 مشاهده)

مقدمه: تداخلات دارویی یکی از مشکلات ناشی از تجویز غیرمنطقی داروها و یکی از علل شایع مرگ‌ و‌ میر در بیماران است. از آنجایی که تداخلات دارویی معمولاً قابل‌ پیش‌ بینی‌ اند، بنابراین قابل‌ اجتناب و مدیریت هستند. هدف از مطالعه حاضر، ارزیابی فراوانی تداخلات دارویی و فاکتورهای مرتبط با آن در بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان بعثت همدان است.
روش کار: این مطالعه مقطعی در سال ۹۹-۱۳۹۸ در بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان بعثت همدان روی پرونده بالینی بیماران انجام شد. داده‌ها، جهت تعیین نوع تداخلات دارویی بر اساس تداخلات موجود در سایت Up To Date و RxList بررسی شد. سایر اطلاعات از پرونده بالینی بیماران گرفته شد. همۀ اطلاعات در یک چک‌ لیست از پیش‌ طراحی‌ شده ثبت گردید. نهایتا داده‌ها با استفاده از نرم‌ افزار آماری SPSS نسخه ۲۲ و روش‌های توصیفی-تحلیلی مناسب، تجزیه‌‌ و‌ تحلیل گردید.
یافته‌ها: میانگین تعداد تداخل دارویی کل به‌ ازای هر پرونده ۴/۹۱ ± ۵/۹۴ بود. بیش‌تر تداخلات از نظر سطح خطر تداخل از نوع C (۶۳/۸۹ %)، از نظر شدت تداخل از نوع متوسط (۶۷/۶۶ %)، از نظر سطح مستند بودن تداخل از نوع متوسط (۷۰/۹۰ %) و از نظر دسته‌بندی تداخل از نوع قابل‌توجه (۴۴/۷۶ %) بود.
نتیجه گیری: بر اساس نتایج حاصله، اقامت طولانی‌ مدت در یک بخش مراقبت‌های ویژه، افراد مسن و چند دارویی، از مهم‌ترین عوامل مهم مرتبط با وقوع تداخلات دارویی-دارویی هستند. این نتایج، اهمیت توجه بیش‌تر به نظارت و کنترل داروهای تجویز شده را در این بیماران نشان می‌دهد.

متن کامل [PDF 1158 kb]   (905 دریافت) |   |   چکیده گسترده انگلیسی (HTML)  (692 مشاهده)  

✅ بر اساس نتایج حاصله، اقامت طولانی‌ مدت در یک بخش مراقبت‌های ویژه، افراد مسن و چند دارویی، از مهم‌ترین عوامل مهم مرتبط با وقوع تداخلات دارویی-دارویی هستند. این نتایج، اهمیت توجه بیش‌تر به نظارت و کنترل داروهای تجویز شده را در این بیماران نشان می‌دهد.


نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1400/3/9 | پذیرش: 1400/6/11 | انتشار: 1400/6/30

فهرست منابع
1. Stetina P, Groves M, Pafford L. Managing medication errors-a qualitative study. Med Surg Nurs. 2005;14(3):174.
2. Stratton KM, Blegen MA, Pepper G, Vaughn T. Reporting of medication errors by pediatric nurses. J Pediatr Nurs. 2004;19(6):385-92. [DOI:10.1016/j.pedn.2004.11.007] [PMID]
3. Hansen RA, Greene SB, Williams CE, Blalock SJ, Crook KD, Akers R, et al. Types of medication errors in North Carolina nursing homes: a target for quality improvement. Am J Geriatr Pharmacother. 2006;4(1):52-61. [DOI:10.1016/j.amjopharm.2006.03.007] [PMID]
4. Hughes RG, Ortiz E. Medication errors: why they happen, and how they can be prevented. J Infus Nurs. 2005;28:14-24. [DOI:10.1097/00000446-200503001-00005] [PMID]
5. Lehmann CU, Conner KG, Cox JM. Preventing provider errors: online total parenteral nutrition calculator. Pediatr. 2004;113(4):748-53. [DOI:10.1542/peds.113.4.748] [PMID]
6. Hammes JA, Pfuetzenreiter F, Silveira Fd, Koenig Á, Westphal GA. Potential drug interactions prevalence in intensive care units. Rev Bras Ter Intensiva. 2008;20(4):349-54. [DOI:10.1590/S0103-507X2008000400006] [PMID]
7. Baxter K, Preston CL. Stockley's drug interactions: Pharmaceutical Press London; 2010.
8. Fahimi F, Nazari MA, Abrishami R, Sistanizad M, Mazidi T, Faghihi T, et al. Transcription errors observed in a teaching hospital. Arch Iran Med (AIM). 2009;12(2).
9. Namazi S, Pourhatami S, Borhani-Haghighi A, Roosta S. Incidence of potential drug-drug interaction and related factors in hospitalized neurological patients in two Iranian teaching hospitals. Iran J Med Sci. 2014;39(6):515.
10. Rafiei H, Abdar ME, Amiri M, Ahmadinejad M. The study of harmful and beneficial drug interactions in intensive care, Kerman, Iran. J Intensive Care Soc. 2013;14(2):155-8. [DOI:10.1177/175114371301400214]
11. RAFI H, ARAB M, RANJBAR H, SEPEHRI G, ARAB N, AMIRI M. THE PREVALENCE OF POTENTIAL DRUG INTERACTIONS IN INTENSIVE CARES UNIT. Iran J Crit Care Nurs (IJCCN). 2012;4(4):-.
12. Janković SM, Pejčić AV, Milosavljević MN, Opančina VD, Pešić NV, Nedeljković TT, et al. Risk factors for potential drug-drug interactions in intensive care unit patients. J Crit care. 2018;43:1-6. [DOI:10.1016/j.jcrc.2017.08.021] [PMID]
13. Dai D, Feinstein JA, Morrison W, Zuppa AF, Feudtner C. Epidemiology of Polypharmacy and Potential Drug-Drug Interactions among Pediatric Patients in Intensive Care Units of US Children's Hospitals. Pediatric critical care medicine: J Soc Crit Care Med and World Fed Pediatr Intensive and Crit Care Soc. 2016;17(5):e218. [DOI:10.1097/PCC.0000000000000684] [PMID] [PMCID]
14. Rodrigues AT, Stahlschmidt R, Granja S, Falcao ALE, Moriel P, Mazzola PG. Clinical relevancy and risks of potential drug-drug interactions in intensive therapy. Saudi Pharm J. 2015;23(4):366-70. [DOI:10.1016/j.jsps.2014.11.014] [PMID] [PMCID]
15. Lima REF, Cassiani SHDB. Potential drug interactions in intensive care patients at a teaching hospital. Rev lat-Am Enfermag. 2009;17(2):222-7. [DOI:10.1590/S0104-11692009000200013] [PMID]
16. Brunton LL, Lazo JS, Parker KL. Goodman & Gilman's the pharmacological basis of therapeutics, McGraw-Hill, New York. USA. 2006.
17. Abideen S, VIVEKANANDAN K, MISHRA P. Assessment of prevalence of potential drug-drug interactions in medical intensive care unit of a tertiary care hospital in India. ASSESSMENT. 2015;8(1).
18. Hosseini E, Shojaei L, Karimpour H, Shahbazi F. Potential Drug-Drug Interactions in Critically Ill Medical Patients: A Cross-Sectional Study. J Pharm Care. 2019;6(3-4):52-57.
19. Reis AMM, Cassiani SHDB. Prevalence of potential drug interactions in patients in an intensive care unit of a university hospital in Brazil. Clin. 2011;66(1):9-15. [DOI:10.1590/S1807-59322011000100003] [PMID] [PMCID]
20. Shakeel F, Khan JA, Aamir M, Asim SM, Ullah I. A multicentered pharmacoepidemiological approach to evaluate clinically significant potential drug–drug interactions in medical intensive care settings in Pakistan. Hong Kong Journal of Emergency Medicine. 2018 Jul;25(4):190-5. [DOI:10.1177/1024907918765510]
21. Smithburger PL, Kane‐Gill SL, Seybert AL. Drug-drug interactions in the medical intensive care unit: an assessment of frequency, severity and the medications involved. Int J Pharm Pract. 2012;20(6):402-8. [DOI:10.1111/j.2042-7174.2012.00221.x] [PMID]
22. Rafiei H, Esmaeili Abdar M, Moghadasi J. The prevalence of potential drug interactions among critically ill elderly patients in the intensive care unit (ICU). Iran J Ageing. 2012;6(4):14-9.
23. Rodrigues AT, Stahlschmidt R, Granja S, Pilger D, Falcão ALE, Mazzola PG. Prevalence of potential drug-drug interactions in the intensive care unit of a Brazilian teaching hospital. Braz J Pharm Sci. 2017;53(1). [DOI:10.1590/s2175-97902017000116109]
24. Alvim MM, Silva LAd, Leite ICG, Silvério MS. Adverse events caused by potential drug-drug interactions in an intensive care unit of a teaching hospital. Rev Bras Ter Intensiva. 2015;27(4):353-9. [DOI:10.5935/0103-507X.20150060] [PMID] [PMCID]
25. Rafati M, Nakhshab M, Irvash M, Rabiee T. Drug Interactions in Neonatal Intensive Critical Care Unit in Bu-Ali Sina Teaching Hospital, Sari, Iran. J Maz Univ Med Sci. 2016;25(133):305-9.
26. Vanham D, Spinewine A, Hantson P, Wittebole X, Wouters D, Sneyers B. Drug-drug interactions in the intensive care unit: Do they really matter? J Crit Care. 2017;38:97-103. [DOI:10.1016/j.jcrc.2016.09.014] [PMID]
27. Bhagavathula AS, Berhanie A, Tigistu H, Abraham Y, Getachew Y, Khan TM, et al. Prevalence of potential drug-drug interactions among internal medicine ward in University of Gondar Teaching Hospital, Ethiopia. Asian Pac J Trop Biomed. 2014;4:S204-S8. [DOI:10.12980/APJTB.4.2014C1172] [PMID] [PMCID]
28. Hajebi G, Mortazavi S. An Investigation of Drug Interactions in Hospital Pharmacy Prescriptions. Iran J Pharm Res. 2010;Volume 1(Number 1):15-9.
29. de Carvalho REFL, Reis AMM, de Faria LMP, de Azevedo Zago KS, Cassiani SHDB. Prevalence of drug interactions in intensive care units in Brazil. Acta Paul Enferm. 2013;26(2):150-7. [DOI:10.1590/S0103-21002013000200008]
30. Egger SS, Drewe J, Schlienger RG. Potential drug-drug interactions in the medication of medical patients at hospital discharge. Eur J Clin Pharmacol. 2003;58(11):773-8. [DOI:10.1007/s00228-002-0557-z] [PMID]
31. Moura C, Prado N, Acurcio F. Potential drug-drug interactions associated with prolonged stays in the intensive care unit. Clin Drug Investig. 2011;31(5):309-16. [DOI:10.1007/BF03256929] [PMID]
32. Ahmad A, Khan MU, Haque I, Ivan R, Dasari R, Revanker M, et al. Evaluation of potential drug-drug interactions in general medicine ward of teaching hospital in southern India. J Clin Diagnostic Res: JCDR. 2015;9(2):FC10. [DOI:10.7860/JCDR/2015/11264.5608] [PMID] [PMCID]
33. Raddad AR, Rashed AO, Bsharat A, Abu-Ghazaleh D, Yasin E, Shehab O. Evaluation of potential drug-drug interactions among Palestinian hemodialysis patients. BMC Nephrol. 2016;17(1):96. [DOI:10.1186/s12882-016-0317-4] [PMID] [PMCID]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا است. استفاده غیرتجاری از مطالب وب سایت، با ذکر منبع بلامانع است. 

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق | 

© 2018 All Rights Reserved | Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care

Designed & Developed by : Yektaweb |