دوره 30، شماره 1 - ( زمستان 1400 )                   جلد 30 شماره 1 صفحات 51-42 | برگشت به فهرست نسخه ها

Ethics code: EE/1400.3.02.25957/scu.ac.ir


XML English Abstract Print


1- دانشجوی دکتری روان‌شناسی، گروه روا‌‌ن‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
2- کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
3- پروفسور روان‌شناسی، گروه روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران ، naamiabdol@scu.ui.ir
چکیده:   (629 مشاهده)
سابقه و هدف: بهداشت خواب بر کیفیت و مدت زمان خواب تأثیر دارد و با علائم روانی مرتبط است. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه‌ بهداشت خواب با فرسودگی شغلی و نگرش به خواب در پرستاران انجام شد.
مواد و روش‌‌ها: پژوهش حاضر به روش توصیفی ـ مقطعی از نوع همبستگی انجام شد. جامعۀ آماری شامل پرستاران شهر کرمان در سال 1400 بود. با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس و معیارهای ورود، 152 نفر وارد پژوهش شدند. از پرسش‌نامۀ اطلاعات جمعیت‌شناختی، مقیاس‌های بهداشت خواب (SHPS) و نگرش به خواب شارلوت (CATS) و پرسش‌نامه فرسودگی شغلی مسلش استفاده شد. در SHPS نمره‌ بیشتر نشان‌دهنده بهداشت خواب نامناسب است. برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS نسخه 21، شاخص‌های توصیفی، همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری استفاده شد.  
یافته‌ها: 61 نفر (40/1 درصد) از شرکت‌کنندگان مرد و 91 نفر (59/9 درصد) از آن‌ها زن بودند. بین بهداشت خواب با نگرش به خواب و خرده‌مقیاس‌های آن (0/41- تا 0/47-) رابطه متوسط معنادار و منفی، و با فرسودگی شغلی و خرده‌مقیاس‌های آن (0/41 تا 0/66) رابطه متوسط معنادار و مثبت وجود دارد (0/01>P). همچنین بر اساس نتایج رگرسیون خرده‌مقیاس‌های نگرش به خواب به صورت منفی و خرده‌مقیاس‌های فرسودگی شغلی به صورت مثبت پیش‌بینی‌کننده‌های بهداشت خواب پرستاران بودند (0/01>P).
نتیجه‌گیری: خرده‌مقیاس‌های نگرش به خواب و فرسودگی شغلی پیش‌بینی‌کننده‌های مهم بهداشت خواب بودند. لذا پیشنهاد می‌شود سازمان‌های مربوطه ضمن توجه به مسائل خواب پرستاران، برنامه‌های مناسبی برای آن‌ها تهیه و اجرا کنند.
متن کامل [PDF 961 kb]   (159 دریافت) |   |   چکیده گسترده انگلیسی (HTML)  (18 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: سلامت روان
دریافت: 1400/5/19 | پذیرش: 1400/11/2 | انتشار: 1400/12/10

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.