دوره 31، شماره 1 - ( زمستان 1401 )                   جلد 31 شماره 1 صفحات 28-18 | برگشت به فهرست نسخه ها

Ethics code: 140006164891
Clinical trials code: 140006164891


XML English Abstract Print


1- گروه پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، مرکز تحقیقات ارولوژی و نفرولوژی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
2- گروه پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران ، nasirirezvan199@gmail.com
3- مرکز تحقیقات بیماری‌های مزمن (مراقبت در منزل)،دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
4- گروه اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
چکیده:   (1255 مشاهده)
سابقه و هدف: دیسترس اخلاقی عاملی آسیب‌زا در پرستار و مراقبت پرستاری است. شجاعت اخلاقی به پرستاران برای انجام مراقبت پرستاری کمک می‌کند. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط بین دیسترس اخلاقی و شجاعت اخلاقی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی همدان در طول پاندمی کووید 19 انجام شد.
مواد و روش‌‌ها: این مطالعه مقطعی، با مشارکت 204 پرستار شاغل در بیمارستان‌های منتخب آموزشی و با روش تصادفی ‌ندی انجام شد. داده‌ها به روش خودگزارشی و با چک‌لیست دموگرافیک، پرسش‌نامه دیسترس اخلاقی Corley و شجاعت اخلاقی Sekerka جمع‌آوری شد. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون تی مستقل، آنووا و تحلیل رگرسیون استفاده شد و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با کمک نرم‌افزار SPSS نسخه 21 و در سطح معنی‌داری 0.050P≤ انجام شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد بیشتر پرستاران مرد (55.40 درصد) با میانگین سنی 9.53±41.96 سال، شاغل در بخش اورژانس (43.20 درصد)، دارای سابقه کار 5 تا 10 سال (51.38 درصد) و قراردادی (57.45 درصد) بودند. بین دیسترس اخلاقی با جنس، محل خدمت و سابقه کار و همچنین بین شجاعت اخلاقی با سن ارتباط معنی‌داری وجود داشت (0.050P≤)، اما بین دیسترس اخلاقی با نوع استخدام و نیز بین شجاعت اخلاقی با نوع استخدام، سابقه کار، جنسیت و محل خدمت ارتباطی وجود نداشت (0.050P≥). بین دیسترس اخلاقی و شجاعت اخلاقی ارتباط منفی معنی‌دار وجود داشت (0.863-R=، 0.050P≤). نتایج حاصل از مدل رگرسیون تطبیق داده‌شده نشان داد با هر واحد افزایش نمره دیسترس اخلاقی، نمره شجاعت اخلاقی 0.33 نمره کاهش می‌یابد که این ارتباط از نظر آماری معنادار بود (33/β=-، 0.001P<). میانگین نمره کل دیسترس اخلاقی 3.32±57.61 و میانگین نمره کل شجاعت اخلاقی 92.46±36.2 بود.
نتیجه‌گیری: ازآنجاکه بین دیسترس اخلاقی و شجاعت اخلاقی ارتباط معنی‌دار منفی وجود دارد، لذا برگزاری کارگاه‌های انگیزش اخلاقی به‌منظور کاهش دیسترس اخلاقی و افزایش شجاعت اخلاقی پرستاران پیشنهاد می‌شود.
متن کامل [PDF 1320 kb]   (1082 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1401/1/16 | پذیرش: 1401/10/7 | انتشار: 1401/12/10

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.