دوره 21، شماره 4 - ( زمستان 1392 )                   جلد 21 شماره 4 صفحات 22-33 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان ، drmgolparvar@gmail.com
2- دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
چکیده:   (18538 مشاهده)
حاضر با هدف تعیین نقش محافظت‌کننده سرمایه روان‌شناختی در تاثیرگذاری تعارض و سرریز‌شدگی کار- خانواده بر بهزیستی روان‌شناختی پرستاران انجام شد. روش‌ کار: روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه آماری پژوهش را پرستاران یک بیمارستان دولتی در شهر اصفهان در سال 1392 تشکیل دادند. نمونه پژوهش 145 پرستار بودند که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای جمع‌آوری داده‌ها شامل پرسشنامه تعارض کار- خانواده، پرسشنامه سرریزشدگی کار- خانواده، پرسشنامه سرمایه روان‌شناختی و پرسشنامه بهزیستی روان‌شناختی بودند. داده‌ها با استفاده از مدل‌سازی معادله ساختاری و از طریق AMOS نسخه 16 تحلیل گردید. یافته‌ها: نتایج نشان داد که تعارض و سرریزشدگی کار- خانواده با سرمایه روان‌شناختی با بهزیستی روان‌شناختی در پرستاران دارای همبستگی منفی معنادار‌ هستند (01/0p<). نتایج مدل‌سازی معادله ساختاری و تحلیل واسطه‌ای حاکی از آن بود که به ترتیب سرمایه روان‌شناختی متغیر واسطه‌ای کامل و پاره‌ای در رابطه تعارض خانواده- کار و سرریزشدگی کار- خانواده با بهزیستی روان‌شناختی است. نتیجه‌ نهایی: نتایج این پژوهش نشان داد که سرمایه روان‌شناختی به عنوان یک عامل ضربه‌گیر می‌تواند تاثیر منفی تعارض خانواده- کار و سرریزشدگی کار- خانواده بر بهزیستی روان‌شناختی پرستاران را تضعیف کند.
متن کامل [PDF 404 kb]   (2726 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مامایی
دریافت: ۱۳۹۲/۷/۴ | پذیرش: ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ | انتشار: ۱۳۹۲/۱۱/۱۷