دوره 31، شماره 3 - ( تابستان 1402 )                   جلد 31 شماره 3 صفحات 197-185 | برگشت به فهرست نسخه ها

Ethics code: IR.IAU.KHUISF.REC.1401.043


XML English Abstract Print


1- مرکز تحقیقات سلامت جامعه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
2- مرکز تحقیقات سلامت جامعه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران ، m.radmehr@khuisf.ac.ir
چکیده:   (1245 مشاهده)
سابقه و هدف: نگرش به حرفه پرستاری از مهم‌ترین مباحث در حیطه‌های ارائه مراقبت از زمان انتخاب این حرفه تا پایان دوره خدمت است. با توجه به اینکه بررسی این نگرش نیاز به ابزار معتبر و استاندارد دارد، پژوهش حاضر باهدف تعیین شاخص‌های روان‌سنجی مقیاس نگرش به حرفه پرستاری (ASNP) انجام شد.
مواد و روش‌‌ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی و روش‌شناختی است. در این مطالعه ابتدا برای استفاده از ابزار مقیاس نگرش به حرفه پرستاری از مؤلف اصلی آن اجازه گرفته شد. سپس مقیاس نگرش به حرفه پرستاری (ASNP) ایپک کوبان مطابق روش بین المللی  توصبه شده  جهت روانستجی  ابزار کیفیت زندگی،  به زبان فارسی ترجمه شد.. روایی مقیاس به روش کیفی و کمی و بر اساس شاخص روایی محتوایی (CVI، CVR ) با استفاده از نظرات 11 متخصص پرستاری انجام گرفت. پایایی با دو شیوه همسانی درونی (آلفای کرونباخ)،و آزمون-آزمون مجدد و محاسبه ضریب همبستگی درون طبقه‌ای (ICC) بررسی شد. با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی با حجم نمونه 301 پرستار شاغل در بیمارستان‌های علوم پزشکی استان گلستان به روش نمونه‌گیری در دسترس با نرم‌افزار SPSS-22 وAMOS-23 تحلیل‌های آماری انجام شد.
یافته‌ها: در پژوهش حاضر نمره CVR کل پرسشنامه 0.72 محاسبه شد اما دو عبارت 16 و 19 نمره کمتر از 0.72 کسب کردند؛ بنابراین از روایی مناسب برخوردار نبوده و حذف شدند. نمره CVI تمامی عبارات بیش از 0.79، ضریب آلفای کرونباخ 0.96، ضریب همبستگی درون خوشه‌ای (ICC) 93 .0 و پایایی ثبات در دو مرحله روش آزمون- آزمون مجدد 0.789 بود (P-0.001). نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که نسخه فارسی ابزار ساختار سه عاملی ویژگی‌های حرفه پرستاری، اولویت برای حرفه پرستاری و موقعیت عمومی حرفه پرستاری) دارد. این عوامل به وسیله تحلیل عاملی تأییدی مورد تأیید قرار گرفت (0.092=RMSEA،AGFA= 0.90 ، GFI= 0.93 ). تخمین بارهای عاملی استاندارد در تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که این ابزار در فرهنگ ایرانی برازش قابل قبولی دارد و از روایی سازه مناسبی برخوردار است.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که مقیاس نگرش به حرفه پرستاری دارای روایی و پایایی لازم جامعه ایرانی است و می‌تواند به عنوان یک ابزار بومی جامع و قابل اعتماد جهت بررسی نگرش به حرفه پرستاری مورد استفاده قرار گیرد.
واژه‌های کلیدی: روان‌سنجی، نگرش، پرستاران
متن کامل [PDF 1931 kb]   (348 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1401/8/30 | پذیرش: 1402/1/21 | انتشار: 1402/5/30

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.