پرسش‌های متداول


:: ثبت در سیستم
# آیا مسئولیت فرم مالکیت معنوی تنها با نویسنده مسئول است؟
بله. مسئولیت صحت امضا تمام فرم‌ها با نویسنده مسئول است. توجه داشته باشید که نباید به جای هیچ نویسنده ای، فرم توسط فرد دیگری امضا شود. در صورت شکایت یکی از نویسندگان با جعل امضا مواجه خواهید شد.
1397/4/11 Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید       کل پرسش های متداول را ببینید