مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها
مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا
وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان است. هدف این مجله ارتقاء دانش علوم پزشکی با توجه به زیرساخت های موجود آموزشی و پژوهشی دانشگاه در زمینه های آموزش پرستاری و مامایی و ارتقاء سلامت در جامعه است. این نشریه از مطالعات کمی و کیفی در راستای ارتقاء دانش پرستاری و مامایی استقبال می کند

دامنه مطالب مورد نظر در این بخش شامل موارد زیر است:
 • توسعه تحقیقات بالینی وعملکرد مبتنی بر شواهد  
 • توسعه تحقیقات بالینی با هدف افزایش ایمنی بیماران 
 • توسعه نقش و کار بین رشته ای ، کشف دامنه و تغییر مرزهای پرستاری و مامایی
 • کاربرد و انتشار دانش بالینی و نظریه
 • خود مراقبتی در بیماریهای مزمن در کودکان و بزرگسالان در سطح جامعه
 •  سلامت روان
 • سلامت معنوی
 • کیفیت زندگی
 • سلامت جنسی
 • بهداشت باروری
 • چالش های اخلاق حرفه ای
 
 
نشانی مطلب در وبگاه مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا:
http://nmj.umsha.ac.ir/find.php?item=1.42.16.fa
برگشت به اصل مطلب