مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها
مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا
وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان است. هدف این مجله ارتقاء دانش علوم پزشکی با توجه به زیرساخت های موجود آموزشی و پژوهشی دانشگاه در زمینه های آموزش پرستاری و مامایی و ارتقاء سلامت در جامعه است. این نشریه از مطالعات کمی و کیفی در راستای ارتقاء دانش پرستاری و مامایی استقبال می کند 

دامنه مطالب مورد نظر در این بخش شامل موارد زیر است:
  • مراقبت های پرستاری در: سالمندان، بزرگسالان، کودکان، نوزادان و اختلال های روان
  • مراقبت های مامایی در: بهداشت باروری، سلامت جنسی و یائسگی
  • آموزش، مشاوره و مدیریت در پرستاری و مامایی
  • اخلاق حرفه ای در پرستاری و مامایی
 
 
نشانی مطلب در وبگاه مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا:
http://nmj.umsha.ac.ir/find.php?item=1.42.16.fa
برگشت به اصل مطلب