مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا-  انتشارات همپوشان
انتشارات همپوشان انتشارات همپوشان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۸ | 
فصل سوم : انتشارات همپوشان
 
 
مادۀ ۱-۳) اگر یک نشریۀ چاپی یا الکترونیک دست‌نوشته‌ای را پیش‌ازاین منتشر کرده باشد یا در حال بررسی برای انتشار آن باشد، ارسال همان دست‌نوشته به نشریۀ دیگر یا انتشار مجدد آن نادرست است.
 
تبصره 1: اگر نویسنده (گان) دست‌نوشته‌ای که در یک نشریه در دست بررسی برای انتشار است، تصمیم بگیرند، به هر دلیلی، آن دست‌نوشته را برای نشریۀ دیگری ارسال نمایند، باید ابتدا انصراف خود را از انتشار دست‌نوشته به‌صورت کتبی به نشریۀ اول اعلام نمایند. این کار حداکثر تا پیش از اعلام پذیرش دست‌نوشته برای انتشار در نشریۀ اول، امکان‌پذیر است.
 
تبصره ۲: اگر سردبیران چند نشریه تصمیم بگیرند که به‌طور مشترک دست‌نوشته‌ای را منتشر کنند، درصورتی‌که این اقدام در راستای تأمین سلامت جامعه باشد و نیز مراتب به‌طور شفاف به خوانندگان آن نشریات اطلاع‌رسانی شود، مشروط به رعایت کلیۀ حقوق مادی و معنوی مرتبط، این کار بلامانع است.
 
مادۀ ۲-۳) ارسال دست‌نوشته‌ای که حاوی حجم قابل‌توجهی از یک مقالۀ منتشرشدۀ در حال بررسی باشد، برای بررسی جهت انتشار به‌عنوان مقالۀ علمی - پژوهشی نادرست است، حتی اگر به مقالۀ قبلی ارجاع داده باشد و یا مقالۀ قبلی به نویسنده (گان) همین دست‌نوشته تعلق داشته باشد.
 
تبصره: تکرار قسمت‌هایی از بخش «مواد و روش‌ها» در مقالات بعدی همان نویسنده (گان)، در صورت ضرورت، بلامانع است اما درهرحال ذکر مرجع لازم می‌باشد.
 
مادۀ ۳-۳) اگر مقاله‌ای پیش‌ازاین به‌صورت چاپی یا الکترونیک منتشرشده باشد یا در دست بررسی برای انتشار باشد، ارسال ترجمۀ همان مقاله به زبانی دیگر برای بررسی جهت انتشار، در صورت کسب موافقت سردبیران هر دو مجله و اطلاع‌رسانی شفاف به خوانندگان بلامانع است.

 
نشانی مطلب در وبگاه مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا:
http://nmj.umsha.ac.ir/find.php?item=1.91.35.fa
برگشت به اصل مطلب