مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا- تعارض منافع
تعارض منافع تعارض منافع

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۸ | 
فصل چهارم: تعارض منافع
 
مادۀ ۱-۴) تعارض منافع عبارت است از وجود هرگونه منفعت مالی و غیرمالی که احتمال دارد نویسنده، داور یا سردبیر را در اظهار صادقانۀ نظر خود تحت تأثیر قرار دهد. وجود تعارض منافع به‌خودی‌خود ایرادی اخلاقی برای یک دست‌نوشته محسوب نمی‌شود.
 مادۀ ۲-۴) نویسنده (گان) یک دست‌نوشته باید هرگونه تعارض منافع خود را که از نگاه مخاطبین پوشیده است، در متن یا ذیل دست‌نوشته به‌طور شفاف اعلام نمایند.
 تبصره: قرارداد میان پژوهشگران و حامی مالی پژوهش نباید متضمن هر شکلی از منع اعلام تعارض منافع در دست‌نوشته حاصله باشد.
 مادۀ ۳-۴) نویسنده (گان) باید منابع تأمین هزینه‌های پژوهش و نگارش مقاله را به‌طور شفاف معرفی نمایند.
  مادۀ ۴-۴) اعضای هیئت تحریریه چنانچه در تصمیم‌گیری سردبیر در مورد یک دست‌نوشته تأثیرگذار باشند، باید به‌طور شفاف و کامل سردبیر را درباره‌ی هرگونه تعارض منافع در امر موردنظر مطلع نمایند.

 
نشانی مطلب در وبگاه مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا:
http://nmj.umsha.ac.ir/find.php?item=1.92.36.fa
برگشت به اصل مطلب