مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا- سردبیری نشریات علمی
سردبیری نشریات علمی سردبیری نشریات علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۸ | 
مادۀ ۱-۶) سردبیر مجله، برای تصمیم‌گیری و ایفای مستقلانِ وظایف خود (از قبیل رد یا قبول دست‌نوشته‌های واصله) آزادی و اختیار عمل کافی دارد.
 
مادۀ ۲-۶) سردبیر موظف است که رازداری را در تمامی مراحل بررسی دست‌نوشته رعایت نماید.
 
تبصره: آگاهی داوران از نام و مشخصات نویسندگان دست‌نوشته بلامانع است و مشمول اصل رازداری واقع نمی‌شود.
 
مادۀ ۳-۶) بعد از اعلام تصمیم سردبیر در مورد رد یک دست‌نوشته برای انتشار، باید فرصت حداقل یک نوبت درخواست تجدیدنظر به نویسندۀ مسئول داده شود. هر مجله باید سیاست‌های مدونی برای بررسی این‌گونه درخواست‌ها داشته باشد.
 
مادۀ ۴-۶) سردبیر باید تمامی تلاش خود را برای کشف موارد سوء رفتار در دست‌نوشته‌های دریافتی و برخورد مناسب با موارد احتمالی به کار بندد.
 
مادۀ ۵-۶) سردبیر یا هیئت تحریریه باید فرد یا افرادی را برای داوری همتای هر مقاله انتخاب کند که تا حد ممکن درزمینۀ علمی مربوطه توانا و مجرب باشند. داور(ان) انتخاب‌شده باید فاقد هرگونه تعارض منافع شناخته‌شده درزمینهٔ ی مقالۀ مورد داوری باشند.
 
مادۀ ۶-۶) سردبیر مسئول است که بررسی، انتخاب و اولویت‌بندی دست‌نوشته‌های واصله برای چاپ، به نحوی بی‌طرفانه و تنها با توجه به ویژگی‌های علمی و فنی دست‌نوشته انجام گیرد و عوامل نامربوط در این امر تأثیری نداشته باشد.

 
نشانی مطلب در وبگاه مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا:
http://nmj.umsha.ac.ir/find.php?item=1.94.38.fa
برگشت به اصل مطلب