جستجو در مقالات منتشر شده


1 نتیجه برای بهفر

محمد احمد پناه، محمد حقیقی، محمد بهفر، عباس مرادی، مرضیه نظری بدیع،
دوره 26، شماره 4 - ( مهر و آبان 1397 )
چکیده

مقدمه: مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر عود، در افراد وابسته به سوء‌مصرف موادمخدر مراجعه‌کننده به انجمن معتادان گمنام شهرستان ملایر انجام شد.
روش کار: این مطالعه توصیفی مقطعی روی ۳۴۰ نفر از افراد وابسته به مصرف موادمخدر در انجمن معتادان گمنام، با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و با پرسش‌نامه استاندارد، در دو بخش کلی متغیرهای جمعیت‌شناختی و علل عود اعتیاد است که از طریق خودگزارش‌دهی، از سوی شرکت‌کنندگان تکمیل شد. داده‌ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون تجزیه‌وتحلیل شده است.
یافته‌ها:  دامنه سنی شرکت‌کنندگان در پژوهش بین ۱۳ تا ۷۱ سال و با میانگین ۱۱/۴±۳۶/۴۷ سال بود. نتایج نشان داد عوامل عود مصرف را می‌توان به این شرح تقسیم‌بندی کرد: عوامل فردی، لذت‌جویی و خوش‌گذرانی (۴۶/۲ درصد)، عوامل خانوادگی و مصرف مواد در یکی از اعضای خانواده (۲۵/۶ درصد)، عوامل اجتماعی و وجود دوستان معتاد (۵۲/۴ درصد)، عوامل اقتصادی و بیکاری (۳۴/۱ درصد)، عوامل فرهنگی و از بین رفتن قباحت عمل (۵۵ درصد). طبق یافته‌های مطالعه، همه عوامل مرتبط با عود مصرف (عوامل فردی، خانوادگی، عوامل خانوادگی مربوط به همسر، عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی و عوامل فرهنگی) با یکدیگر همبستگی مثبت و معنی‌داری در سطح ۰/۰۵ و ۰/۰۱ دارند. 
نتیجه‌گیری: شناسایی عوامل مرتبط با عود مصرف موادمخدر، می‌تواند در پیشگیری از این معضل اجتماعی مفید باشد.


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق | دانش گستر فرنام

© 2018 All Rights Reserved | Avicenna Journal of Nursing and Midfery Care

Designed & Developed by : Yektaweb | Pubishing: Farname Inc.