دوره 20، شماره 2 - ( 5-1391 )                   جلد 20 شماره 2 صفحات 22-12 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (16557 مشاهده)
 
مقدمه وهدف:بهداشتدهانودنداندر گروه پرمخاطره مادران باردار به دلیل حفظ سلامت خود و جنین آنها بیشتر احساس می گردد. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر برنامه آموزشی مدون بر رفتارهای بهداشتی دهان و دندان مادران باردار می باشد.
روش کار :در این مطالعه نیمه تجربی تعداد 130 نفر از مادران باردار شهر اراک در دو گروه مورد و شاهد ( هر کدام 65 نفر) به صورت تصادفی تقسیم گردیدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه مبتنی بر  مدلاعتقادبهداشتی و عملکرد مادران باردار در خصوص مراقبتهای بهداشت دهان و دندان بوده است. گروه مورد به مدت یک ماه برنامه آموزشی دریافت و 3 ماه بعد از مداخله آموزشی هر دو گروه پرسشنامه مربوطه را تکمیل و داده ها تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج: بینمیانگیننمرهمربوطبهمتغیرهایاجزای مدل اعتقاد بهداشتی دردوگروهموردوشاهددرخصوص انجام مراقبتهای بهداشت دهان و دندان در قبلوبعدازمداخلهآموزشیاختلافمعنیداریمشاهده شد (05/0>قبل از مداخله میانگین نمره عملکرد در گروه مورد 2/9± 45 بود که بعد از انجام مداخله آموزشی و سه ماه پیگیری به 7/9±77 افزایش یافت که نسبت به قبل از آموزش این اختلاف معنی دار بود (05/0>p). p).
نتیجه نهایی: تدوینبرنامهیآموزش بهداشت دهان و دندان برای مادران باردار با استفاده از مدل اعتقاد بهداشتی بسیارسودمندواثربخشاست. ضمناینکهدراجرایاینبرنامههاکنترل،پایشوپیگیری آموزشیتوصیهمیشود.
 
کلید واژه ها:مادران باردار/مدل اعتقاد بهداشتی/ مراقبتهای بهداشت دهان
متن کامل [PDF 159 kb]   (3925 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: پرستاری
پذیرش: 1394/11/25 | انتشار: 1394/11/25

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.