دوره 25، شماره 3 - ( مهر و آبان 1396 )                   جلد 25 شماره 3 صفحات 16-8 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- کارشناس ارشد پرستاری،گروه پرستاری،دانشکده علوم پزشکی آبادان،آبادان،ایران
2- مربی ، گروه پرستاری داخلی جراحی ، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
3- استادیار، گروه پرستاری داخلی جراحی ، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
4- کارشناس ارشد پرستاری، گروه پرستاری داخلی جراحی ، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
5- مربی،گروه پرستاری،دانشکده علوم پزشکی آبادان،آبادان،ایران
6- مربی،گروه پرستاری داخلی جراحی ،دانشکده پرستاری و مامایی،دانشگاه علوم پزشکی ایران،تهران،ایران ، dmasrur95@gmail.com
چکیده:   (7368 مشاهده)

مقدمه­: توجه به ابعاد بیماران دیابتی، به ویژه کیفیت زندگی آنها مهم بوده و می تواند در روند درمان این بیماران بسیار مهم باشد. آموزش به این بیماران ضروری بوده و آموزش همتا در تسهیل نمودن و پیشرفت بهداشت و ایجاد محیطی برای یادگیری تاثیر بسیار دارد. این مطالعه با هدف تاثیر آموزش همتا بر کیفیت زندگی دیابتی بیماران دیابتی انجام شد.

 روش کار: در این کارآزمایی بالینی، 70بیمار دیابتی نوع2که دارای ویژگی های شرکت در پژوهش بودند، در بیمارستان فیروزگر با نمونه گیری آسان وارد مطالعه شده­ وسپس تخصیص بیماران به دو گروه به روش تخصیص تصادفی بلوکی انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، بیماری و پرسشنامه ی کیفیت زندگی بیماران دیابتی بود. بیماران گروه مداخله توسط همتایانی که آموزش دیده بودند، طی دو جلسه تحت آموزش قرار گرفته، اما بیماران گروه کنترل فقط آموزش روتین بخش را دریافت نمودند.کیفیت زندگی دیابتی بیماران­ قبل ­از آموزش ­و2ماه بعد ازآموزش سنجیده شد. اطلاعات جمع آوری شده با کمک نرم افزار  SPSS(19) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: میانگین کیفیت زندگی دیابتی درهر دو گروه قبل از آموزش همتا اختلاف آماری معناداری نداشتند (3/.=p). اما میانگین کیفیت زندگی دیابتی بیماران گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل در دو ماه بعد از آموزش تفاوت معنی داری داشت (001/0p<).

نتیجه گیری: با توجه به یافته های این پژوهش به نظر می رسد، آموزش همتا برای بیماران دیابتی روشی موثر در جهت افزایش کیفیت زندگی دیابتی این بیماران می باشد. لذا توصیه می شود جهت آموزش بیماران، از این رویکرد آموزشی استفاده شود.

کلید واژه ها: آموزش همتا، کیفیت زندگی، دیابت نوع دو

متن کامل [PDF 627 kb]   (1932 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1395/12/7 | پذیرش: 1396/2/8 | انتشار: 1396/3/16

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.