دوره 27، شماره 2 - ( خرداد و تیر 1398 )                   جلد 27 شماره 2 صفحات 124-116 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- مرکز تحقیقات مراقبت مزمن در منزل، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
2- دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
3- استادیار، گروه آمار زیستی، مرکز تحقیقات مدل‌سازی بیماری‌های غیرواگیر، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
4- گروه پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت مزمن در منزل، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران ، mortezashamsizadeh@gmail.com
چکیده:   (4498 مشاهده)
مقدمه: پرفشاری خون بیماری مزمن قلبی است که عوارض متعددی بر ارگان‌های حیاتی بدن داشته و میزان کیفیت زندگی بیماران را کاهش می‌دهد. هدف این پژوهش بررسی همبستگی مشخصات جمعیت‌شناسی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به پرفشاری خون مراجعه‌کننده به بیمارستان تخصصی قلب فرشچیان همدان است.
روش کار: این پژوهش توصیفی مقطعی از نوع همبستگی است. کیفیت زندگی۲۸۲ بیمار مبتلا به پرفشاری خون در مرکز آموزشی درمانی فرشچیان قلب دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال ۹۷-۹۶ بررسی شد. روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی نسبتی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه دو قسمتی، شامل: پرسشنامه جمعیت‌شناسی و پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران مبتلا به پرفشاری خون، بود. در این پژوهش روایی و پایایی پرسشنامه تأیید و تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها با نر‌م‌افزار SPSS ویرایش ۲۳ انجام شد.
یافته‌ها: ۱۴۲ نفر (۵۰/۴ درصد) از بیماران این پژوهش کیفیت زندگی خوب، ۱۳۵ نفر (۴۷/۹ درصد) کیفیت زندگی متوسط و ۵ نفر (۱/۸ درصد) کیفیت زندگی ضعیف داشتند. تفاوت میانگین کیفیت زندگی بیماران این پژوهش به‌تفکیک مدت زمان (سال) ابتلا به پرفشاری خون (۰/۰۱۱=P)، به‌تفکیک وضعیت شغلی (۰/۰۳۶=P)، به‌تفکیک کسب اطلاعات با تلویزیون در مورد فشار خون (۰/۰۴۴=P) و به وضعیت تعداد داروی مصرفی معنی‌دار بود (۰/۰۲۶=P).
نتیجه‌گیری: در این پژوهش ارتباط بین کیفیت زندگی بیماران و برخی مشخصات نشان داده شده است. لذا لازم است پرستاران و برنامه‌ریزان سلامت در مراقبت و آموزش به بیماران، به ویژگی‌های جمعیت‌شناختی آنها توجه کنند.
 
متن کامل [PDF 488 kb]   (1037 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: مامایی
دریافت: 1397/5/21 | پذیرش: 1397/5/21 | انتشار: 1397/5/21

فهرست منابع
1. Shakya S, Sharma D, Bhatta Y. Current Scenario of Heart Diseases in Nepal: At a glance. Nepalese Heart Journal. 2013; 8(1):23-26. [DOI:10.3126/njh.v8i1.8333]
2. Bhandari N, Bhusal BR, K.C T, Lawot I. Quality of life of patient with hypertension in Kathmandu. International Journal of Nursing Sciences. 2016; 3(4):379-384. [DOI:10.1016/j.ijnss.2016.10.002]
3. Rahnama A, Shamsizadeh M, Salavati M, Mohammadi Y, Saheb Ekhtiari N. The Effect of Planned Education on Self-Efficacy of Patients with Hypertension: A Randomised Clinical Trial Study. Avicenna J Nurs Midwifery care. 2018; 26(2):91-102. [DOI:10.30699/sjhnmf.26.2.91]
4. Kim H, Andrade FCD. Diagnostic status of hypertension on the adherence to the Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) diet. Preventive Medicine Reports. 2016; 4:525-531. [DOI:10.1016/j.pmedr.2016.09.009] [PMID] [PMCID]
5. Mahmoud MIH. Compliance with treatment of patients with hypertension in Almadinah Almunawwarah: A community-based study. Journal of Taibah University Medical Sciences. 2012; 7(2):92-98. [DOI:10.1016/j.jtumed.2012.11.004]
6. Bardage M, Isacson DGL. Hypertension and health related quality of life: epidemioligical studies in Sweden. J Clin Epidemiot. 2001; 54:172-181. [DOI:10.1016/S0895-4356(00)00293-6]
7. De Souza ACC, Borges JWP, Moreira TMM. Quality of life and treatment adherence in hypertensive patients: systematic review with meta-analysis. Revista de Saúde Pública. 2016; 50:71. [DOI:10.1590/s1518-8787.2016050006415] [PMID] [PMCID]
8. Sotoud Asl N, Neshatdoost TH, Kalantari M, Talebi H, Khosravi RA. Compasion of the with patients the in life of quality the on medication and therapy behavioral cognitive of essential hypertension. Koomesh Scientific Journal of semnan University of Medical Sciences. 2010; 11(4):294-301.
9. Seyam S, Heidarnia AR. Quality of life and factors related to it in cardiovascular patients after heart surgery. Journal of Birjand University of Medical Sciences. 2013; 19(6):33-41.
10. Shabany-Hamedan M, Mohmmad-Aliha J, Shekarabi R, Hosseini A. The relationship between medication adherence and quality of life in Renal Transplant Patients. Iran Journal of Nursing. 2010; 23(67):29-34.
11. Shojaei F. Quality of life in patients with heart failure. Journal of hayat. 2008; 14(2):5-13.
12. Christensen BI, ED. K. Adult health nursing.: St. Louis: Mosby; 1999.
13. Salehi Z, Norouzi Tabrizi K, Hoseini M, Sedghi Goyaghaj N, Soltani P. The study of the correlation between medication adherence and quality of life of Rheumatoid Arthritis patients. Journal of Clinical Nursing and Midwifery. 2017; 6(2):1-13.
14. Shamsi A, Nayeri ND, Esmaeili M. Living with Hypertension: A Qualitative Research. International journal of community based nursing and midwifery. 2017; 5(3):219.
15. Shamsi A, Nayeri ND, Esmaili M. Life experiences of patients before having hypertension: a qualitative study. Electronic physician. 2017; 9(3):3925. [DOI:10.19082/3925] [PMID] [PMCID]
16. Tavares DMdS, de Paiva MM, Aparecida Dias F, Aleixo Diniz M, Fernandes Martins NP. Socio-demographic characteristics and quality of life of elderly patients with systemic arterial hypertension who live in rural areas: the importance of nurses' role. Rev Latino-Am Enfermagem. 2013; 21(2):515-522. [DOI:10.1590/S0104-11692013000200007] [PMID]
17. Thi Ha N, Thi Duy H, Hoang Le N, Khanal V, Moorin R. Quality of life among people living withhypertension in a rural Vietnam community. Haet al BMC Public Health. 2014; 14:833. [DOI:10.1186/1471-2458-14-833] [PMID] [PMCID]
18. Juenger J, Schellberg D, Kraemer S, A. H. Health related quality of life in patients with congestive heart failure: comparison with other chronic diseases and relation to functional variables. Heart. 2002; 87(3):235-241. [DOI:10.1136/heart.87.3.235] [PMID] [PMCID]
19. Roca -Cusachs A, Dalfo A, Badida X, Aristegue I, Roset M. Relation between clinical and therapeutic variables and quality of life in hypertention. J Hypertens. 2001; 19(10):1913-1919. [DOI:10.1097/00004872-200110000-00028] [PMID]
20. Shabany-Hamedan. M, Mohmmad-Aliha .J, Shekarabi. R, Hosseini. AF. The Relationship Between Medication Adherence and Quality of Life in Renal Iran Journal of Nursing (IJN). 2010; 23(67):29-34.
21. Zygmuntowicz M, Owczarek A, Elibol AJC. Comorbidities and the quality of life in hypertensive patients. Pol Arch Med Wewn. 2012; 122(7-8):333-340. [DOI:10.20452/pamw.1345] [PMID]
22. Trevisol DJ, Moreira LB, Kerkhoff A, Fuchs SC, FD F. Health-related quality of life and hypertension: a systematic review and meta-analysis of observational studies. J Hypertens. 2011; 29(2):179-188. [DOI:10.1097/HJH.0b013e328340d76f] [PMID]
23. Baghaie Lake M, Rahimi S, Adib M, Kazem Nejad Leili E, Monfared A. redictive Personal factors of quality of life in hemodialysis patient. Journal of Holistic Nursing And Midwifery. 2015; 24(4):9-19.

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.