دوره 29، شماره 1 - ( زمستان 1399 )                   جلد 29 شماره 1 صفحات 22-14 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Masoudi K, Alavi A. Relationship Between Nurses’ Emotional Intelligence with Clinical Decision-Making. Avicenna J Nurs Midwifery Care 2021; 29 (1) :14-22
URL: http://nmj.umsha.ac.ir/article-1-2105-fa.html
مسعودی کبری، علوی اعظم. ارتباط هوش هیجانی پرستاران با تصمیم‌گیری بالینی. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا. 1399; 29 (1) :14-22

URL: http://nmj.umsha.ac.ir/article-1-2105-fa.html


1- کارشناس ارشد، گروه مدیریت خدمات بهداشت و درمان، دانشکده علوم‌ پزشکی، واحد شهر کرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران
2- استادیار، گروه پرستاری، دانشکده علوم ‌پزشکی،واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران ، azam_alavi92@yahoo.com
چکیده:   (3927 مشاهده)
مقدمه: سطح هوش هیجانی بالاتر موجب عملکرد فردی بهتر می‌شود. تصمیم‌گیری بالینی به‌عنوان انتخاب بهترین راه‌حل برای رفع مشکلات بیماران، فاکتوری حیاتی در عملکرد بالینی پرستاران است؛ از این‌رو پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط هوش هیجانی پرستاران و تصمیم‌گیری بالینی انجام شده است.
روش کار: پژوهش حاضر، مطالعه توصیفی هم‌بستگی است. ۲۶۹ پرستار شاغل در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم‌پزشکی شهر شهرکرد به شکل نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای در سال ۱۳۹۷ انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌های استاندارد هوش هیجانی  Shering و پرسشنامه تصمیم‌گیری بالینی Lauri بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها به کمک آزمون‌های آمار توصیفی و استنباطی و در نرم‌افزار SPSS نسخه ۱۶ انجام شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد، بین هوش هیجانی و تصمیم‌گیری بالینی هم‌بستگی مثبت و معنی‌داری وجود دارد (0/273 =r و 0/001
نتیجه‌گیری: با توجه به وجود ارتباط میان هوش هیجانی و تصمیم‌گیری بالینی، اهمیت هوش هیجانی در پرستاران مشخص شده است؛ بنابراین مدیران بیمارستان‌ها باید راهکارهای جدید برای تقویت هوش هیجانی ارائه دهند تا به‌دنبال آن توانایی تصمیم‌گیری بالینی به‌عنوان نقطه تلاقی دانش تئوری و عملی حرفه پرستاری ارتقا یابد. 
متن کامل [PDF 456 kb]   (1687 دریافت) |   |   چکیده گسترده انگلیسی (HTML)  (1163 مشاهده)  

✅ با توجه به وجود ارتباط میان هوش هیجانی و تصمیم‌گیری بالینی، اهمیت هوش هیجانی در پرستاران مشخص شده است؛ بنابراین مدیران بیمارستان‌ها باید راهکارهای جدید برای تقویت هوش هیجانی ارائه دهند تا به‌دنبال آن توانایی تصمیم‌گیری بالینی به‌عنوان نقطه تلاقی دانش تئوری و عملی حرفه پرستاری ارتقا یابد. 


نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1398/8/3 | پذیرش: 1399/7/4 | انتشار: 1399/7/20

فهرست منابع
1. Seyf A. Educational psychology: learning and teaching psychology. Tehran: Agah; 2018. (In Persian)
2. Farzadnia F. The Impact of Emotional Intelligence on the Conflict Management Styles in Tehran's Milad Hospital Administrators. J Ilam University of Medical Sciences. 2012; 20(2): 53-61. (In Persian)
3. 3. Rostami M, Movaghari MR, Taghavi T, Mehran A. The relationship between Emotional Intelligence and Styles of coping with Stress in Nurses of the Hospital, Kermanshah University of medical sciences. J Nurs. 2016; 11(1):51-61. (In Persian)
4. Barkhordari M, Rostam beigi P, Gasemnegad M. Measurement of the Rate of Emotional Intelligence of Nursing students. J Nurs. 2015; 10(4):12-19. (In Persian)
5. Zhu B, Chen CR, Shi ZY, Liang HX, Liu B. Mediating effect of self-efficacy in relationship between emotional intelligence and clinical communication competency of nurses. International Journal of Nursing Sciences. 2016; 3(2):162-8. [DOI:10.1016/j.ijnss.2016.04.003]
6. Shakeri nia E. The relationship between emotional intelligence and emergency department nurses self-efficacy beliefs with the consent of the patients of the treatment process. J Hospital. 2010; 9(3,4). (In Persian)
7. Tagoe T, Quarshie EN. The relationship between emotional intelligence and job satisfaction among nurses in Accra. Nurs Open. 2017;4(2):84-9. [DOI:10.1002/nop2.70] [PMID] [PMCID]
8. Başoğul C, Özgür G. Role of emotional intelligence in conflict management strategies of nurses. Asian nursing research. 2016; 10(3):228-33. [DOI:10.1016/j.anr.2016.07.002] [PMID]
9. Mirhashemi M, Sharifi H, Sabeti SH. The relationship between nurses 'jobs conflict with emotional intelligence. J Andisheh va Raftar. 2009; 3(9). (In Persian)
10. Masoodi asl I. Nursing management. jameenegar. 6th; 2018. (In Persian)
11. Hagbaghery MA, Salsali M, Ahmadi F. The factors facilitating and inhibiting effective clinical decision-making in nursing: a qualitative study. BMC Nurs. 2004;3(1):1-1. [DOI:10.1186/1472-6955-3-2] [PMID] [PMCID]
12. White AH. Clinical decision making among fourth-year nursing students: An interpretive study. Journal of Nursing Education. 2003; 42(3):113-20.
13. Bektaş İ, Yardimci F, Bektaş M, White Ka. Psychometric Properties of the Turkish Version of Nursing Anxiety and Self Confidence with Clinical Decision Making Scale (NASC-CDM-T). Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi. 2017;10(2):83-92.
14. Lakdizgy S، Mirsaedi GH، Ghojanzadeh M، Zamanzadeh V. Nurses Participation in the Decision-making process. Nurs Midwife J. 2010; 5(17):19-25.
15. Rakhshani T, Motlagh Z, Beigi V, Rahimkhanli M, Rashki M. The relationship between emotional intelligence and job stress among nurses in Shiraz, Iran. The Malaysian journal of medical sciences: MJMS. 2018; 25(6):100. [DOI:10.21315/mjms2018.25.6.10] [PMID] [PMCID]
16. Karimi Naghandar M, Rahnemay Rahsepar F, GHolafroz M, Mohsenpor M. Comparison of ability of critical thinking and clinical decision making in nursing senior year students by nurses at the Hospital of the University of medical sciences, sabzevar, Iran. J Medical education. 2012; 12(12): 916-924. (In Persian)
17. Shahraki Moghadam A, Manzari T, Ghandehari Z. Nurses 'clinical care decisions decision special care hospital of Mashhad. J Sabzevar University of medical sciences. 2017; 2(24). (In Persian)
18. Arzani A, Lotfi M, Abedi A. Experiences of clinical decision making and operating room nurses, according to the causative theory banner. J Babol University of medical sciences. 2016; 18(4): 35-40. (In Persian)
19. Saeid Y, Javadi M, Mokhtari Nori J, Sirati M. On the relationship between emotional intelligence and demographic variables in nurses. J Military medicine. 2013; 15(1): 87-94. (In Persian)
20. Ghaderi M, Shamsi A.The relationship between emotional intelligence career with us in clinical nurses. J of nursing management. 2013; 2(3):8-15. (In Persian)
21. Heydari A, Kareshki H, Armat MR. Is nurses 'professional competence related to their personality and emotional intelligence? a cross-sectional study. Journal of Caring Sciences. 2016;5(2):121. [DOI:10.15171/jcs.2016.013] [PMID] [PMCID]
22. Farshi MR, Vahidi M, Jabraeili M. Relationship between emotional intelligence and clinical competencies of nursing students in Tabriz Nursing and Midwifery School. Research and Development in Medical Education. 2014; 4(1):91-5. [DOI:10.15171/rdme.2015.015]
23. Ibrahim H. A-F, Elgzar W. T. I, Mohamed R. E, & Salem, G. M. M. Relationship between Nursing Students' Emotional Intelligence and their clinical performance during Obstetrics and Gynaecologic Nursing practical training. American Journal of Nursing Science. 2016; 5(6), 240-250. [DOI:10.11648/j.ajns.20160506.12]
24. Hadizadeh moghadam A, Tehrani M. Defining the relationship between emotional intelligence and style decision of Directors. Two journal of SHahed University. 2011; 18(2-47): 271-282. (In Persian)
25. Ghodosian B, Monfaredi raz B, Asgarzadeh H. The relationship between emotional intelligence and their managers make decisions in bojnord city high schools. J Quarterly educational. 2010; Article (6), 6(23): 1-18.
26. Jalili S, Pirayesh R, Ghasemzadeh L. The impact of emotional intelligence on the decisions of individual investors active in Tehran stock exchange. J of accounting research. 2014; 4(3): 81-103. (In Persian)
27. Etebarian A, KHeyrmand M, Sadeghi A. The relationship between emotional intelligence and decision making styles for fitted plant managers made Isfahan. The journal of management development and transformation. 2014; 19:19-30.
28. Lak Dizaji S, Mirsaeidi G, Ghoujazadeh M, Zamanzadeh. Nurses participation in clinical decision-making process. Nursing and Midwifery Journal. 2010; 5(17):19-25. (In Persian)
29. Rasheed KP, Johnson B. Emotional Intelligence of Mental Health Nurses. Management Today. 2019;9(1):1-6. [DOI:10.11127/gmt.2019.03.01]
30. Khan S, Khan T, & Ansari M. I. Assessment of Emotional Intelligence Among Staff Nurses of Tertiary Care Hospitals of Karachi, Pakistan. Journal of University Medical & Dental College. 2018; 9(1): 20-25.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا است. استفاده غیرتجاری از مطالب وب سایت، با ذکر منبع بلامانع است. 

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق | 

© 2018 All Rights Reserved | Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care

Designed & Developed by : Yektaweb |