دوره 29، شماره 3 - ( تابستان 1400 )                   جلد 29 شماره 3 صفحات 263-256 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Sabetsarvestani P, Rahnavard S, Hatami M, Bijani M, Nikrooz L. Investigating the Demographic Characteristics, Clinical Signs, Radiological and Laboratory Findings in Pregnant Women with COVID-19: A Cross-Sectional Study in Southern Iran. Avicenna J Nurs Midwifery Care 2021; 29 (3) :256-263
URL: http://nmj.umsha.ac.ir/article-1-2233-fa.html
ثابت سروستانی پریسا، راهنورد سهیلا، حاتمی محمود، بیژنی مصطفی، نیک روز لیلا. بررسی ویژگی‌های جمعیت‌شناختی، علائم بالینی، یافته‌های رادیولوژی و آزمایشگاهی در زنان حاملۀ مبتلا به کرونا ویروس ( کووید- 19 ): مطالعۀ توصیفی مقطعی در جنوب ایران. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا. 1400; 29 (3) :256-263

URL: http://nmj.umsha.ac.ir/article-1-2233-fa.html


1- مربی، گروه پرستاری داخلی- جراحی، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران
2- مرکز تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران
3- استادیار، گروه پرستاری داخلی- جراحی، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران ، bizhani _mostafa @yahoo.com
4- استادیار، گروه پرستاری داخلی- جراحی، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران
چکیده:   (3157 مشاهده)

مقدمه: زنان باردار یکی از گروه‌های پرخطر در بحران کرونا ویروس هستند. شناسایی ویژگی‌های جمعیت مبتلا، به‌تشخیص عوامل خطرزا و تعیین اهداف درمانی مؤثرتر کمک می‌کند؛ لذا مطالعۀ حاضر با هدف بررسی ویژگی‌های دموگرافیک، علائم بالینی، یافته‌های رادیولوژی و آزمایشگاهی در زنان حاملۀ مبتلا به کرونا ویروس (کووید ۱۹) در جنوب ایران در سال ۱۳۹۹ انجام شده است.
روش کار: مطالعۀ حاضر یک مطالعۀ توصیفی-مقطعی بود که نمونه‌های مطالعه را ۳۰ نفر از زنان باردار مبتلا به کرونا ویروس در بیمارستان‌های آموزشی ( شیراز، جهرم و فسا) در جنوب استان فارس تشکیل دادند. نمونه‌گیری به‌صورت در دسترس از ابتدای فروردین تا پایان مردادماه ۱۳۹۹ انجام شد. اطلاعات با استفاده از یک چک‌لیست پژوهشگرساخته، جمع‌آوری شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخۀ ۲۲ و آمار توصیفی تحلیل شدند.
یافته‌ها: میانگین سنی بیماران ۹/۸۶±۲۹/۳۰ سال بود.۶۰ درصد از بیماران در سه ماهۀ اول بارداری بودند. میانگین روزهای بستری ۴/۳۷±۸/۴۷ بود. تب، شایع‌ترین یافتۀ بالینی (۴۶/۶۶ درصد)، افزایشCRP (C-reactive protein) شایع‌ترین یافته آزمایشگاهی (۵۰درصد) و GGO (Ground Glossy Opacity) بیش‌ترین یافتۀ رادیولوژیک ( ۶۶/ ۵۶درصد) در هر دو ریه بود. ۸۰ درصد از زنان باردار مبتلا به کووید-۱۹، دارای بیماری زمینه بودند. شایع‌ترین بیماری‌های زمینه‌ای، آسم ۶۶/۳۶ درصد و دیابت ۲۰درصد بود. ۳۳/۵۳ درصد زایمان طبیعی و ۳۳/۳ درصد مرگ نوزاد و مادر گزارش گردید.
نتیجه گیری: شایع‌ترین زمان برای ابتلا به کووید-۱۹ در زنان باردار در سه ماه اول بارداری با علائم بالینی تب و سابقۀ آسم و دیابت گزارش شده بود؛ لذا یافته‌های این پژوهش اهمیت توجه به زنان باردار را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گروه‌های در معرض خطر در ایپدمی کووید-۱۹برجسته می‌نماید. مدیران و سیاست‌گذران بهداشتی می‌توانند با استفاده از یافته‌ها‌ی این پژوهش و پیامدهای گزارش‌شده، پروتکل‌ها‌ی بهداشتی مناسبی را در جهت مراقبت از زنان باردار در اپیدمی کووید-۱۹ تدوین نمایند.

متن کامل [PDF 440 kb]   (843 دریافت) |   |   چکیده گسترده انگلیسی (HTML)  (583 مشاهده)  

✅ شایع‌ترین زمان برای ابتلا به کووید-۱۹ در زنان باردار در سه ماه اول بارداری با علائم بالینی تب و سابقۀ آسم و دیابت گزارش شده بود؛ لذا یافته‌های این پژوهش اهمیت توجه به زنان باردار را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گروه‌های در معرض خطر در ایپدمی کووید-۱۹برجسته می‌نماید. مدیران و سیاست‌گذران بهداشتی می‌توانند با استفاده از یافته‌ها‌ی این پژوهش و پیامدهای گزارش‌شده، پروتکل‌ها‌ی بهداشتی مناسبی را در جهت مراقبت از زنان باردار در اپیدمی کووید-۱۹ تدوین نمایند.


نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: مامایی
دریافت: 1399/6/19 | پذیرش: 1399/9/3 | انتشار: 1400/6/30

فهرست منابع
1. Huang C, Wang Y, Li X, Ren L, Zhao J, Hu Y, et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet. 2020;395(10223):497-506. [DOI:10.1016/S0140-6736(20)30183-5]
2. Wang D, Hu B, Hu C, Zhu F, Liu X, Zhang J, et al. Clinical characteristics of 138 hospitalized patients with 2019 novel coronavirus-infected pneumonia in Wuhan, China. Jama. 2020;323(11):1061-9. [DOI:10.1001/jama.2020.1585] [PMID] [PMCID]
3. World Health Organization. Clinical management of severe acute respiratory infection (SARI) when COVID-19 disease is suspected: interim guidance, 13 March 2020. World Health Organ;2020. Available at: https://apps.who.int [DOI:10.15557/PiMR.2020.0003]
4. Greenberg N, Docherty M, Gnanapragasam S, Wessely S. Managing mental health challenges faced by healthcare workers during COVID-19 pandemic. BMJ. 2020;368:1-4 [DOI:10.1136/bmj.m1211] [PMID]
5. Wang J, Zhou M, Liu, F. Reasons for health care workers becoming infected with novel coronavirus disease 2019 (COVID-19) in China. J Hosp Infect. 2020;105:100-1. [DOI:10.1016/j.jhin.2020.03.002] [PMID] [PMCID]
6. Zhu N, Zhang D, Wang W, Li X, Yang B, Song J, et al. A novel coronavirus from patients with pneumonia in China, 2019. N Engl J Med. 2020;382(8):727-33 [DOI:10.1056/NEJMoa2001017] [PMID] [PMCID]
7. Baud D, Qi X, Nielsen-Saines K, Musso D, Pomar L, Favre G. Real estimates of mortality following COVID-19 infection. Lancet Infect Dis. 2020;20(7):773. [DOI:10.1016/S1473-3099(20)30195-X]
8. Chen H, Guo J, Wang C, Luo F, Yu X, Zhang W, et al. Clinical characteristics and intrauterine vertical transmission potential of COVID-19 infection in nine pregnant women: a retrospective review of medical records. The lancet. 2020 Mar 7;395(10226):809-15. [DOI:10.1016/S0140-6736(20)30360-3]
9. Farnoosh G, Alishiri G, Zijoud SH, Dorostkar R, Farahani AJ. Understanding the Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and coronavirus disease (COVID-19) based on available evidence - a narrative review. J Mil Med. 2020; 22 (1):1-11
10. Park MH, Kim HR, Choi DH, Sung JH, Kim JH. Emergency cesarean section in an epidemic of the middle east respiratory syndrome: a case report. Korean J Anesthesiol. 2016;69(3):287. [DOI:10.4097/kjae.2016.69.3.287] [PMID] [PMCID]
11. Elshafeey F, Magdi R, Hindi N, Elshebiny M, Farrag N, Mahdy S, et al. A systematic scoping review of COVID‐19 during pregnancy and childbirth. Int J Gynecol Obstet. 2020. [DOI:10.1002/ijgo.13182] [PMID]
12. Poon LC, Yang H, Lee JC, Copel JA, Leung TY, Zhang Y, et al. ISUOG Interim Guidance on 2019 novel coronavirus infection during pregnancy and puerperium: information for healthcare professionals. Ultrasound Obstet Gynecol. 2020; 55(5):700-8. [DOI:10.1002/uog.22013] [PMID] [PMCID]
13. Qiao J. What are the risks of COVID-19 infection in pregnant women? Lancet. 2020; 395(10226):760-2. [DOI:10.1016/S0140-6736(20)30365-2]
14. Yang H, Wang C, Poon LC. Novel coronavirus infection and pregnancy. Ultrasound Obstet Gynecol. 2020; 55(4):435-7 [DOI:10.1002/uog.22006] [PMID] [PMCID]
15. Liu D, Li L, Wu X, Zheng D, Wang J, Yang L, et al. Pregnancy and Perinatal Outcomes of Women With Coronavirus Disease (COVID-19) Pneumonia: A Preliminary Analysis. Am J Roentgenol. 2020:1-6. [DOI:10.2139/ssrn.3548758]
16. Li Q, Guan X, Wu P, Wang X, Zhou L, Tong Y, et al. Early transmission dynamics in Wuhan, China, of novel coronavirus-infected pneumonia. N Engl J Med. 2020;382(13):1199-207 [DOI:10.1056/NEJMoa2001316] [PMID] [PMCID]
17. Sattari M, Bashirian S, Masoumi SZ, Shayan A, Jenabi E, Ghelichkhani S, et al. Evaluating Clinical Course and risk factors of Infection and demographic characteristics of pregnant women with COVID-19 in Hamadan Province, West of Iran. J Res Health Sci. 2020; 20(3): 1-5 [DOI:10.34172/jrhs.2020.22] [PMID] [PMCID]
18. Ellington S, Strid P, Tong VT, Woodworth K, Galang RR, Zambrano LD, et al. Characteristics of women of reproductive age with laboratory-confirmed SARS-CoV-2 infection by pregnancy status - United States, January 22-June 7, 2020. Morb Mortal Wkly Rep. 2020;69(25):770-5 [DOI:10.15585/mmwr.mm6925a1] [PMID] [PMCID]
19. Nikpour M, Behmanesh F, Darzipoor M, Haddad Zavareh MS. Pregnancy outcomes and clinical manifestations of Covid-19 in Pregnant Women: a narrative review. J Mil Med. 2020;22(2):177-83
20. Schwartz DA. An Analysis of 38 Pregnant Women with COVID-19, Their newborn infants, and maternal-fetal transmission of SARS-CoV-2: maternal coronavirus infections and pregnancy outcomes. Arch Pathol Lab Med. 2020;144(7):799-805 [DOI:10.5858/arpa.2020-0901-SA] [PMID]
21. Zeng L, Xia S, Yuan W, Yan K, Xiao F, Shao J, et al. Neonatal early-onset infection with SARSCoV-2 in 33 neonates born to mothers with COVID-19 in Wuhan, China. JAMA Pediatr 2020;174(7):722-5 [DOI:10.1001/jamapediatrics.2020.0878] [PMID] [PMCID]
22. Yu N, Li W, Kang Q, Xiong Z, Wang S, Lin X, et al. Clinical features and obstetric and outcomes of pregnant patients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective, single-centre,descriptive study. Lancet Infect Dis. 2020;20:559-64 [DOI:10.1016/S1473-3099(20)30176-6]
23. Zhu H, Wang L, Fang C, Peng S, Zhang L, Chang G, Xia S, Zhou W. Clinical analysis of 10 neonates born to mothers with 2019-nCoV pneumonia. Transl Pediatr. 2020;9:51-60. [DOI:10.21037/tp.2020.02.06] [PMID] [PMCID]
24. Monteleone PA, Nakano M, Lazar V, Gomes AP, de Martin H, Bonetti TC. A review of initial data on pregnancy during the COVID-19 outbreak: implications for assisted reproductive treatments. JBRA Assist Reprod. 2020; 24(2): 219-25. [DOI:10.5935/1518-0557.20200030] [PMID] [PMCID]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا است. استفاده غیرتجاری از مطالب وب سایت، با ذکر منبع بلامانع است. 

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق | 

© 2018 All Rights Reserved | Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care

Designed & Developed by : Yektaweb |