دوره 31، شماره 1 - ( زمستان 1401 )                   جلد 31 شماره 1 صفحات 17-10 | برگشت به فهرست نسخه ها

Ethics code: IR.UMSHA.REC.1397.183


XML English Abstract Print


1- گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی همدان، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان،ایران
2- گروه پرستاری داخلی ـ جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علـوم پزشکی همدان، همدان، ایران ، karbasifatemeh@gmail.com
3- گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت‌های مادر و کودک، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
4- گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت همدان، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
چکیده:   (1314 مشاهده)
سابقه و هدف: تعهد سازمانی کارکنان یکی از متغیر‌های مهم در اثربخشی سازمان‌هاست. یکی از عوامل مؤثر در تعهد سازمانی پرستاران، فرهنگ سازمانی مراکز بهداشتی و درمانی است. این مطالعه با هدف بررسی همبستگی فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی پرستاران مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام شد.
مواد و روش‌‌ها: در این مطالعه توصیفی تحلیلی و از نوع همبستگی، جامعه آماری شامل تمام کارکنان پرستاری مراکز آموزشی و درمانی همدان بود و حجم نمونه 257 پرستار تعیین شد. داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه استاندارد فرهنگ سازمانی و پرسش‌نامه استاندارد تعهد سازمانی جمع‌آوری و با استفاده از شاخص‌های مرکزی، پراکندگی و ضریب همبستگی پیرسون ارتباط بین متغیرها و میزان تأثیر آن‌ها بررسی شد. در این مطالعه از نرم‌افزار SPSS نسخه 22 برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استفاده و سطح معنی‌داری کمتر 0.05 در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: ارتباط فرهنگ سازمانی با تعهد سازمانی (56/0, r= 0.001P<) و ابعاد آن شامل تعهد عاطفی (5/0, r= 0.001P<)، تعهد مستمر (4/0, r= 0.001P<) و تعهد هنجاری (38/0, r= 0.001P<) معنی‌دار بود. تعهد سازمانی نیز با ابعاد فرهنگ سازمانی شامل بعد درگیر شدن در کار (48/0, r= 0.001P<)، انطباق‌پذیری (52/0, r= 0.001P<)، سازگاری (5/0 ,r=0.001P<) و رسالت (5/0, r= 0.001P<) ارتباط معناداری داشت.
نتیجه‌گیری: بین فرهنگ سازمانی و ابعاد تعهد سازمانی پرستاران بالینی همبستگی وجود دارد. لذاتوصیه می‌شود مدیران به‌منظور ارتقای فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی در مراکز درمانی تصمیماتی بگیرند.
 
متن کامل [PDF 990 kb]   (906 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1400/8/16 | پذیرش: 1401/8/17 | انتشار: 1401/12/10

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.