راهنمای نگارش و شرایط پذیرش مقالات


راهنمای نویسندگان مقالات

مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا به‌صورت فصلنامه به زبان‌های فارسـی و انگلیسی منتشر می‌گردد. این مجله در زمینه‌های مرتبط با پرستاری و مامایی پذیرای مقالات پژوهشی، مروری، مروری نظامند، متاآنالیز و ...می‌باشد.

نوع مقالات مورد پذیرش
الف) مقالات پژوهشی اصیل (Original Research Article)

این نوع مقالات بر اساس یک طرح تحقیقی منظم و یافته‌های علمی مستحکم نگاشته شده و باید شامل قسمت‌های مقدمه، روش کار، یافته‌ها، بحث، نتیجۀ نهایی، سپاسگزاری، فهرست منابع (References) باشند. ۹۰ درصد منابع باید بعد از سال ۲۰۱۲ به چاپ رسیده باشد.  مقالات پژوهشی اصیل برای این مجله باید دارای حداکثر  ۳۵۰۰ لغت و ۳۰ منبع و ۴ جدول باشند.

ب) مقالات مروری (review articles)
فقط بر اساس دعوت سردبیر از محققان برجسته قابل پذیرش است. با این وجود کسانی که تمایل دارند نسبت به نگارش مقالۀ مروری اقدام نمایند؛ می‌توانند در خواست خود را همراه با یک صفحه از خلاصۀ مقالۀ مورد نظر برای سردبیر ارسال نمایند، که در صورت موافقت، مراتب جهت نگارش مقالۀ مروری اعلام می‌گردد. لازم به ذکر است مقالات مروری صرفاً از نویسندگانی قابل بررسی است که تعداد قابل قبولی از منابع مقاله مربوط به نتیجۀ تحقیقات قبلی مؤلف باشد.مقالات مروری برای این مجله باید دارای حداکثر  ۴۰۰۰ لغت و ۵۰ منبع و ۵ جدول باشند.

ج) مقاله تحقیقاتی کوتاه

(short communication) از نظر ساختاری مانند مقالات پژوهشی اصیل است و باید حداکثر شامل ۲۵۰۰ کلمه، ۲ شکل یا جدول و یک چکیدۀ کوتاه ساختارمند تا ۱۵۰ کلمه باشد، در اینگونه مقالات تعداد نویسندگان حداکثر ۵ نفر است. لازم به ذکر است که تعداد لغات منابع جز حداکثر لغات محسوب نمی‌شود. اینگونه مقالات حداکثر در ۳ الی ۴ صفحه منتشر می‌شوند. تعداد منابع باید کمتر از ۲۵ عدد باشد.مقالات تحقیقاتی کوتاه برای این مجله باید دارای حداکثر  ۲۰۰۰ لغت و ۱۰ منبع باشند.

د) گزارش های موردی 
(Case report) باید از موارد نادر پزشکی بوده و شامل چکیدۀ غیر سازمان یافته حداکثر تا ۲۰۰ کلمه (به فارسی و انگلیسی)، کلید واژه‌ها، مقدمه، گزارش مورد، بحث تفصیلی، چکیدۀ انگلیسی و فهرست مراجع باشد.مقالات پژوهشی اصیل برای این مجله باید دارای حداکثر  ۴۰۰۰ لغت و ۳۰ منبع باشند.

نویسندگان محترم مقالات خویش را با توجه به گایدلاین ها تهیه و ارسال نمایند.

Reporting guidelines endorsed by the journal are listed below:
•Observational cohort, case control and cross sectional studies - STROBE - Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology, http://www.equator-network.org/reporting-guidelines/strobe/
• Quasi-experimental/non-randomised evaluations - TREND - Transparent Reporting of Evaluations with Non-randomized Designs, http://www.cdc.gov/trendstatement/
• Randomised (and quasi-randomised) controlled trial - CONSORT - Consolidated Standards of Reporting Trials, http://www.equator-network.org/reporting-guidelines/consort/
• Study of Diagnostic accuracy/assessment scale - STARD - Standards for the Reporting of Diagnostic Accuracy Studies, http://www.equator-network.org/reporting-guidelines/stard/
• Systematic Review of Controlled Trials - PRISMA - Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses, http://www.equator-network.org/reporting-guidelines/prisma/
• Systematic Review of Observational Studies - MOOSE - Meta-analysis of Observational Studies in Epidemiology,http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/۱۰۷۸۹۶۷۰
• Qualitative studies - COREQ - Consolidated criteria for reporting qualitative research, http://www.equator-network.org/reporting-guidelines/coreq

 

شرایط و نکات اولیۀ نگارش مقاله

۱. هر مقاله باید حاصل یک طرح پژوهشی مصوب باشد. مقالاتی که حاصل طرح پژوهشی نیستند، Fast Reject‌ می‌شوند.

۲. مقاله باید بر اساس فرمت مجله نوشته شود که شامل چکیده ( مقدمه، روش کار، یافته ها، نتیجه گیری)، واژگان کلیدی، مقدمه، روش کار، یافته‌ها، بحث، نتیجۀ نهایی، سپاسگزاری، تضاد منافع و References است.

۳. وقتی در متن مقاله از مطالعه‌ایی نام برده می‌شود، لطفا سال چاپ مقاله در داخل پرانتز آورده شود. به طور مثال: حسینی و همکاران (۱۳۹۵) و یا Lin  و همکاران (۲۰۱۶)

۴. اصول نگارش رعایت شود. به طور مثال نقطه و کاما به کلمه قبل از خود چسبیده و از کلمه بعد از خود یک فاصله دارند. نیم‌فاصله‌ها رعایت شود.

۵. در قسمت سپاسگزاری باید مشخص شود که مقالۀ ارسالی حاصل طرح تحقیقاتی یا پایان‌نامه بوده و شمارۀ ثبت، تاریخ ثبت، محل ثبت و تأمین کنندۀ منابع مالی ذکر گردد. در صورتی که مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی باشد شمارۀ ثبت IRCT قید گردد.۶. هر مطالعه باید بر اساس یک چک لیست استاندارد بین‌المللی نوشته شود. لطفا چک لیست‌های زیر را بر اساس نوع مطالعۀ خود دانلود و مطالعه نمایید:

نویسندگان گرامی لطفا مقاله خود را بر اساس فرم نمونه مقاله تنظیم نمایید. مقالاتی که بر اساس فرم نمونه مقاله تنظیم و ارسال نشده باشند مورد بررسی قرار نخواهند گرفت.

نویسندۀ گرامی، ارسال فرم مالکیت معنوی مقاله اجباری بوده، نیاز به امضای تمام نویسندگان دارد. مسئولیت حقوقی صحت امضا با نویسندۀ مسئول است.

مقالات فاقد ساختار استاندارد، به صورت Fast Reject، عودت داده خواهد شد. هم چنین در هر مرحله از انتشار مقاله، اگر بد اخلاقی پژوهشی محرز شود، با نویسنده مکاتبه شده و اگر تیم مجله در بررسی پاسخ نویسنده با کمک کمیتۀ اخلاق دانشگاه قانع نشوند، مقاله به صورت فول تکست رترکت شده به چاپ می‌رسد. در متن مقاله دلیل رترکت نیز نوشته می‌شود.


فرم تعهدنامه مالکیت معنوی مقاله (اجباری) راهنمای نویسندگان

نحوۀ تنظیم صفحات مقاله

مقالات دریافتی باید بر روی کاغذ سفید (بدون خط) در قطع A۴ و با حاشیه ۲.۵ سانتیمتر از هر سمت تایپ شده باشد. متن مقالات بصورت یک خط در میان (فاصله سطر ۱.۵سانتیمتر) با نوع و اندازه حروف به ترتیب برای زبان فارسی با قلم ب نازنین ۱۲ و زیان انگلیسی با قلم Times New Roman ۱۱ در نرم افزار Word ۲۰۰۷ یا بالاتر از آن تنظیم گردد. همچنین لازم است تصاویر به صورت فایل های مجزا از نوع JPEG یا GIF و نمودارها در نرم‌افزار Excel طراحی و ارسال شوند. به همراه مقاله باید نامه ضمیمه (تعهدنامه نویسنده Cover Letter) که قابل دریافت در تارگاه مجله (http://jech.umsha.ac.ir) است توسط نویسنده مسئول تکمیل و ارسال شود. همه مقالات ارسالی می‌بایست در یک فایل شامل موارد زیر تنظیم و ارسال گردند: 
الف) صفحه عنوان: صفحه عنوان شامل: نوع مقاله، عنوان مکرر، نام نویسندگان، مدرک تحصیلی، رتبه علمی و گروه آموزشی، دانشکده، دانشگاه و یا موسسه تحقیقاتی، تلفن تماس و پست الکترونیک می‌باشد. درج آدرس نویسنده مسئول به طور کامل همراه با ذکر کد پستی، شماره تلفن ثابت و نمابر و پست الکترونیک الزامی است.
ب) چکیده مقاله: این بخش برگرفته از کل مقاله بوده و در یک پاراگراف در حدود ۲۵۰ کلمه یا کمتر از آن و بطور سازمان یافته شامل قسمت‌های سابقه و هدف، مواد و روش‌ها، یافته‌ها و نتیجه‌گیری می باشد. برای چکیده انگلیسی این بخش شامل به‌ترتیب شامل قسمت‌های Background and Objectives، Materials and Methods، Results و Conclusions است. ضمنا لازم است چکیده فارسی و انگلیسی بطور کامل مطابقت داشته باشد. در پایان چکیده مقاله باید بین ۳ تا ۵ واژگان کلیدی (Key word) با استفاده از الگوی Mesh معرفی شود. برای جستجوی واژگان کلیدی اینجا کلیک کنید.
پ) مقدمه: مقدمه باید ضمن بیان هدف تحقیق، حاوی چکیده‌ای از مطالعات و مشاهدات مرتبط با تحقیق مورد نظر که در گذشته انجام شده است، باشد. در مقدمه لازم است مطالب به گونه‌ای نوشته شود که روزآمد بودن آن به روشنی قابل ملاحظه باشد. 
ت) مواد و روش ها: باید به نوع مطالعه و چگونگی انتخاب نمونه و همچنین جزئیات ابزار پژوهش، روش کار، نحوه تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها و نرم‌افزار آماری مورد استفاده به دقت اشاره شود. در صورتی که بخشی از روش کار در مطالعات پیشین مورد استفاده قرار گرفته، می بایست به‌طور دقیق رفرنس‌دهی صورت پذیرد در غیر این‌صورت جزئیات بطور کامل شرح داده شود.  
ث) یافته ها: این بخش در قالب متن، جداول، نمودارها و عکس‌ها به روشنی بیان شده و از تکرار مطالب ذکر شده در متن پرهیز گردد. جداول و نمودارها باید به زبان فارسی و شامل عنوان رسا، زمان و مکان اجرای مطالعه باشد. تعداد جداول و نمودارها باید حداکثر ۵ مورد باشد. عنوان جداول باید بطور کامل در بالای آنها نوشته شود و منحنی‌ها، نمودارها، تصاویر و اشکال باید با درج زیرنویس کامل و شماره‌گذاری در صفحات جداگانه ارسال شده و به ترتیب استفاده در متن شماره‌گذاری شوند. 
س) بحث: این بخش شامل تحلیل داده‌ها، مقایسه یافته‌های پژوهش با دیگر تحقیقات انجام شده در ایران و جهان و دلایل رد و یا قبول آنها می‌باشد. پیشنهادات برای مطالعات آتی، محدودیت‌های مطالعه و میزان تعمیم پذیر بودن آنها باید مورد توجه قرار گیرد.  
ش) نتیجه گیری: مقاله باید با یک نتیجه‌گیری روشن به طوری که از حد نتایج مطالعه فراتر نرود خاتمه یابد. پیشنهاداتی جهت انجام مطالعات بعدی در این بخش قابل طرح است. 
ص) تشکر و قدردانی: در این بخش از افراد و یا سازمان‌هایی که به نحوی از طریق مالی یا تکنیکی در انجام مطالعه همکاری نموده‌اند، قدردانی گردد. نویسندگان باید هر گونه تعارض احتمالی منافع مثل دریافت وجه در قبال مقاله، یا بدست آوردن موجودی یا سهم در یک سازمان را که ممکن است از طریق انتشار مقاله بدست بیاید و یا از دست برود به‌صورت مشخص بیان کنند. 

-ملاحظات اخلاقی
-سهم نویسندگان
-حمایت مالی

- منابع 
فهرست منابع باید بر اساس الگوی ونکوور (عددی) نوشته شود و شماره منابع در اولین بکارگیری در متن مقاله، در داخل کروشه و پیش از نقطه انتهای جمله، مشخص شود. کلیه منابع فارسی بایستی به صورت انگلیسی در صفحه منابع نوشته شوند و در انتها با نوشتن عبارت (Persian)، مشخص شوند. عنوان مجلات باید به صورت ایتالیک و به اختصار مطابق با الگوی PubMed باشد. نام اختصاری مجلات در نشانی ذیل قابل دسترسی است:  (http://cassi.cas.org/search.jsp) (http://www.pubmed.gov
در نگارش منابع، نام خانوادگی نویسندگان در ابتدا و اولین حرف نام ایشان با یک فاصله تایپ شود. نام نویسندگان با کاما «،» از هم جدا شود. اگر تعداد نویسندگان ۶ نفر و یا کمتر باشد، ذکر اسامی همه آنان ضرورت دارد. در صورتی که تعداد نویسندگان بیش از ۶ نفر باشد، نام ۶ نفر اول ذکر گردد و بعد از آن عبارت «et al» ذکر شود.
 - مقاله فارسی:

Bashirian S, Hidarnia A, Allahverdipour H. Application of the theory of planned behavior to predict drug abuse related behaviors among adolescents. J Res Health Sci.۲۰۱۲; ۱۲(۱):۵۴-۹.

- کتاب:

Glanz K, Rimer BK, Viswanath K. Health Behavior and Health Education: Theory, Research and Practice. ۴th ed. San Francisco: Jossey-Bass publisher; ۲۰۰۸.
- فصلی از یک کتاب:
Greenland S. Introduction to regression modeling. In: Rothman KJ, Greenland S, Lash TL, editors. Modern epidemiology. ۳rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; ۲۰۰۸. pp. ۴۱۸-۴۵۵.

- پایان‌نامه:

Bashirian S. Application of the theory of planned behavior to predict drug abuse related behaviors among adolescents [PhD thesis]. Tehran: Tarbiat Modares University; ۲۰۱۱.

- خلاصه مقالات:

Joffe M, Santanna J, Feldman H. Partially marginal structural models for causal inference [abstract]. Am J Epidemiol.۲۰۰۱; ۱۵۳(suppl):S۲۶۱. 

- مطالب کنفرانس:

Poorolajal J, Mahmoodi M, Haghdoost A, Majdzadeh R, Nasseri-Moghaddam S, Fotouhi A, et al. Long-term protection provided by hepatitis B vaccine and need for booster dose: a meta-analysis. EPS Global-Shanghai ۱st International Biomedicine Forum; September ۱۰ - September ۱۱; Shanghai ۲۰۱۰.

- آدرس اینترنتی:

Chan M. Progress in public health during the previous decade and major challenges ahead. WHO Web Site; ۲۰۱۴ [updated ۱۸ January, ۲۰۱۴; cited ۱۰ January, ۲۰۱۴]; Available from: http://www.who.int/dg/speeches/۲۰۱۴/executive_board_۱۲۶_۲۰۱۰۰۱۱۸/en/index.html  

- مقالات در نوبت چاپ:

Leshner AL. Molecular mechanisms of cocaine addiction. N Engl J Med. In press.

- علائم و اختصارها
 واژه ها و یا عباراتی که بصورت علائم اختصاری بکار برده می‌شوند در اولین استفاده، نام کامل آنها در پرانتز ذکر گردد. از بکاربردن اختصارات در عنوان و چکیده مقاله اجتناب شود. 
- نحوه ارسال مقاله 
ارسال الکترونیک از طریق وب‌سایت مجله تنها راه ارسال مقاله به مجله آموزش و سلامت جامعه می‌باشد. نویسندگان با دنبال کردن فرآیند ارسال می‌توانند فایل مقاله خود را در سایت مجله بارگذاری کرده و ارسال نمایند. وب سایت بصورت خودکار به همه نویسندگان مقاله نامه دریافت ارسال خواهد کرد. در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند ارسال مقاله با مدیر اجرایی مجله (jechumsha.ac.ir) مکاتبه فرمائید.
- ملاحظات اخلاقی 
اگر مطالعه بر روی نمونه انسانی انجام شده است، نویسندگان می‌بایست در قسمت روش کار به تاییدیه کمیته اخلاق موسسه مربوطه در زمان تصویب پروپوزال اشاره نمایند (ذکر شناسه اخلاق الزامی است). همچنین کسب رضایتنامه کتبی از شرکت‌کنندگان الزامی خواهد بود. کلیه ملاحظات اخلاقی در مورد آزمودنی‌ها و سایر موارد پژوهشی باید براساس بیانیه هلسینکی و کد ۲۶ گانه اخلاق پژوهشی کشور رعایت و تنظیم شود(www.wma.net).  

- اعلام تعارض در منافع

نویسندگان باید منابع مالی و حمایتی مقاله‌ی موجود را اعلام نمایند. هرگونه وابستگی نویسندگان که ممکن است با چاپ مقاله به عنوان احتمال ایجاد تعارض منافع سایر مؤسسات تلقی و باعث سود یا زیان آنان شود نیز باید اعلام گردد.

-تایید نهایی 

به‌منظور جلوگیری از بروز هر گونه اشتباه، قبل از چاپ نهایی یک نسخه از مقاله به نویسنده مسئول ارسال می‌شود. اشتباهات احتمالی باید در اسرع وقت اصلاح شده و مقاله به دفتر مجله عودت داده شود. 
- هزینه چاپ
 بابت چاپ مقاله هزینه‌ای از نویسندگان دریافت نمی‌شود.
- حق تکثیر مطالب
مجله کلیه مطالب این مجله تحت حمایت قانونی Copyright بین المللی می‌باشد. هر گونه تغییر در مطالب، تکثیر، توزیع، نمایش و انتشارات مطالب مجله بدون کسب موافقت کتبی قبلی از دفتر مجله ممنوع می‌باشد. چنانچه پژوهش و تهیه مقاله با استفاده از بودجه تحقیقاتی موسسه‌ای انجام شده است، نام موسسه و شماره ثبت طرح در آخر مقاله ذکر گردد.

دستور العمل نگارش چکیده ی مبسوط انگلیسی (Extended Abstract)
بر اساس رویکرد جدید مجله  مراقبت پرستاری  و مامای ابن سینا  و در راستای لزوم توجه به کیفیت مقالات دریافتی و متعاقب پذیرش مجله در چکیده‌نامه اسکوپوس و همچنین اراده و اهتمام مدیریت و شورای نویسندگان دوماهنامه با هدف نمایه شدن در چکیده‌نامه‌ها و نمایه‌های بیشتر و معتبرتر و در نتیجه افزایش اعتبار و منزلت نشریه در نزد مجامع و مراجع علمی ملی و بین المللی و نظام‌های رتبه‌بندی و اعتبارسنجی رسمی، مقرر شد که چکیده مبسوط فارسی  ۱۰۰۰ الی ۱۵۰۰ کلمه ای با فرمتی که در ادامه آمده است، توسط نویسنده تهیه و در پاسخ به همین ایمیل، ارسال گردد.
لازم به ذکر است که هزینه ترجمه و ادیت چکیده فارسی مبسوط تهیه شده توسط نویسنده به صورت رایگان برای نویسندگان محترم انجام خواهد شد. نویسندگان عزیز توجه داشته باشید ما می خواهیم شما همین چکیده ایی که ۲۵۰ کلمه است را به ۱۰۰۰ الی ۱۵۰۰ کلمه تبدیل کنید و در ادامه چکیده انگلیسی بیاوریم. این طور انگار مجله هم مقاله را به زبان فارسی و هم به زبان انگلیسی به چاپ رسانده است. پس در واقع دقیقا مانند راهنمایی که در پایین برای شما آمده است عمل کنید.
فرمت مقاله شما:

Introduction
Material and Methods
Result
Discussion


کلیدواژه ها: ایران | پژوهشی | مجله | راهنما | مامائی | همدان | پرستاری | مقاله |CAPTCHA
دفعات مشاهده: 25128 بار   |   دفعات چاپ: 2371 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 65 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا است. استفاده غیرتجاری از مطالب وب سایت، با ذکر منبع بلامانع است. 

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق | 

© 2018 All Rights Reserved | Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care

Designed & Developed by : Yektaweb |