مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا- ملاحظات اخلاقی
اخلاق در نشر

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/2/8 | 
 مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا تابع قوانین نشر موجود در بیانیه هلسینکی بوده و تمامی استانداردهای اخلاقی مورد نیاز جهت نشر را در نظر می گیرد تا بدینوسیله از کیفیت مقالات علمی چاپ شده اطمینان حاصل نماید. این امر باعث می شود خوانندگان اطمینان داشته باشند نتایج ارائه شده در مقالات چاپ شده از سندیت لازم برخوردار می باشند.
 سرقت ادبی، انتشار مقالات تکراری، داده سازی و تحریف
مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا متعهد به چاپ مقالاتی است که پیشتر در هیچ مجله ای به چاپ نرسیده اند و نیز همزمان در فرآیند داوری هیچ مجله دیگری قرار ندارند. تمامی مقالات دریافت شده در این مجله مورد بررسی قرار می گیرند و بخش هایی که ممکن است منجر به سرقت ادبی شوند، مشخص می شوند. همچنین، بازنشر مقاله، ترجمه به زبان دیگر یا ارائه آن در مجلات دیگر بدون اجازه مشمول قانون تخلفات نشر و پژوهش می باشد.
چنانچه مشخص شود مقاله ای همزمان در مجله ای دیگر در فرآیند داوری است یا پیشتر در جایی چاپ شده است فوراً از دستور کار بررسی خارج می شود و مشمول قانون " ممانعت از انتشار تکراری" یا DPS می شود.
چنانچه مشخص شود داده ها، تصاویر یا هر جز دیگر موجود در یک مقاله دستکاری یا تحریف شده اند، در آن صورت مقاله مشمول قانون "ممانعت از تحریف و داده سازی" خواهد شد.
نشر زائد و اضافی
چنانچه چندین مقاله از یافته های یک مقاله چاپ شوند، به صورتی که بخش هایی از نتایج کسب شده در یک مقاله و بخشهای دیگر به صورت بریده بریده در مقالات دیگر ارائه گردند، در آن صورت آن مقاله مشمول قانون "ممانعت از بازنشر زائد" خواهد بود.
تحریف استنادی
چنانچه مشخص شود مقاله ای صرفا با هدف بالا بردن تعداد استنادات نام مولف یا مقاله ای خاص، به نام آن مولف یا مقاله استناد کرده است در آن صورت آن مقاله مشمول قانون "ممانعت از تحریف استنادی" خواهد شد.
نویسندگی غیر حقیقی (تالیف هدیه ای)
تمام نویسندگان اشاره شده در مقالات می بایست سهم علمی تاثیرگذار در آن پژوهش داشته باشند و یافته های تحقیق را تایید نمایند. لذا، نویسندگان غیرحقیقی-یعنی افرادی که سهم واقعی و تاثیرگذاری در پژوهش نداشته اند- مشمول قانون "ممانعت از نویسندگی غیرحقیقی" خواهند شد. براساس معیارهای ارائه شده توسط کمیته بین المللی ویراستاران مجلات پزشکی (ICMJE) معیارهای نویسنده دانستن یک فرد شامل موارد زیر می باشد:
  • مشارکت کافی و وافی در فرآیندهای طراحی، درک، آنالیز و تفسیر داده های پژوهش
  • نوشتن متن اولیه یا ویرایش انتقادی مقاله جهت بررسی محتوای مهم اطلاعاتی آن
استرداد (بازپس فرستادن مقاله)
مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینادر صورت موجود بودن هر یک از شرایط چهارگانه زیر میتواند مقاله را بازپس فرستد:
- شواهد مشخصی موجود باشد که نشان دهد یافته های مقاله غیرقابل استناد و یا غیرحقیقی باشد. این امر ممکن است به واسطه سوتحقیق (نظیر داده سازی) یا اشتباه صادقانه (نظیر اشتباهات محاسباتی به ایرادات آزمایشگاهی) حادث شده باشد.
- یافته های مقاله پیشتر در جایی دیگر و بدون استناددهی درست، کسب اجازه و یا توجیه پذیر بودنشان چاپ شده باشند (یعنی مصداق نشر زائد و اضافی باشد).
- حاوی سرقت ادبی باشد.
- گزارشات غیراخلاقی ارائه دهد.
ممانعت ها (محدودیت های اعمال شونده)
چنانچه هر یک از تخلفات اشاره شده در بالا در مقاله ای یافت شود،مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا خود را محق می داند تا نسبت به اعمال محدودیت های زیر برای مولف یا مولفان آن مقاله اقدام نماید:
 • مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا همواره و در هر زمانی تمام حقوق استرداد را برای مقالاتی که با تخلف چاپ شده اند برای خود قائل است.
•  رد کردن آنی و بی درنگ مقالاتی که تخلف کرده اند و تحریم مولف یا مولفان ناقض قوانین.
• اعمال ممنوعیت قبول هرگونه مقاله جدید به مدت حداقل ۲۴ ماه از مولف یا مولفانی که قوانین را نقض کرده اند.
•  عدم اعطای پست داوری مقالات یا عضویت در هیئت تحریریه مجله به مولفان متخلف به مدت حداقل ۳۶ ماه.
• چنانچه در متن مقاله تخلفاتی نمایان و کاملا جهت دار مشاهده شوند، مجله محق است محدودیتهایی فراتر از آنچه در بالا به آن اشاره شد نیز بر مولف آن مقاله اعمال نماید.
عدم صداقت دانشگاهی
- در مواردی که مقاله ارائه شده مشکوک به تکراری بودن یا بازنشر باشد (و نیز در هنگامی که مقاله مورد نظر چاپ شده باشد
- در مواردی که مقاله ارائه شده مشکوک به سرقت ادبی باشد و نیز در هنگامی که مقاله مورد نظر چاپ شده است
حق و حقوق تألیف و نویسندگی
- درخواست اضافه کردن نام نویسنده جدید به مقاله قبل یا بعد از فرآیند چاپ
- درخواست حذف نام یک نویسنده از مقاله قبل از اتمام فرآیند چاپ یا بعد از فرآیند چاپ
- درخواست حذف نام نویسنده ای که مشکوک به خیالی بودن (مولف میهمان/اعطایی) یا نظایر آن است
- جهت دریافت مشاوره درمورد چگونگی نظارت بر مشکلات نویسنده
تضاد منافع
- اگر داور مجله با موردی در یک مقاله ارائه شده مواجه شود که مشکوک به عدم افشا کردن تضاد منافع می باشد
- اگر خواننده مجله با موردی در یک مقاله چاپ شده مواجه شود که مشکوک به عدم افشا کردن تضاد منافع می باشد
دیگر ملاحظات
- چنانچه به جنبه اخلاقی پژوهشی در یک مقاله ارائه شده مشکوک باشیم
- چنانچه مشکوک باشیم که داور مجله ایده یا داده ای را از کار مولفی دیگر برای خود برداشته است
نشانی مطلب در وبگاه مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا:
http://nmj.umsha.ac.ir/find-1.88.32.fa.html
برگشت به اصل مطلب