دوره 25، شماره 1 - ( بهار 1396 )                   جلد 25 شماره 1 صفحات 76-82 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.21859/nmj-250110


XML English Abstract Print


1- دانشگاه علوم پزشکی همدان
2- دانشگاه تربیت مدرس ، moghaddamb@modares.ac.ir
3- دانشگاه تربیت مدرس
4- آزمایشگاه پزشکی نیلو
چکیده:   (4548 مشاهده)

مقدمه: شاخص های آنتروپومتریک اطلاعات مفیدی را برای مراقبت از نوزادان فراهم می کنند، همچنین این شاخص ها منجر به شناسایی نوزادان در معرض خطر و اداره ی بهتر آنها می شود. هدف از این مطالعه تعیین رابطه بین هموگلوبین در سه ماهه ی دوم و شاخص های آنتروپومتریک نوزاد در بدو تولد می باشد.

روش کار: این پژوهش یک مطالعه ی آینده نگر می باشدکه به روش نمونه گیری آسان بر روی 150 مادر باردار با سن بارداری 28-24 هفته در شهر تهران در سال 93-92 انجام شد. میزان هموگلوبین سه ماهه ی دوم و همچنین شاخص های آنتروپومتریک بدو تولد نوزادان (وزن، قد و محیط دور سر) ثبت شد. اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی، آزمون رگرسیون خطی و ANOVA یک طرفه تحلیل شدند. داده ها با نرم افزار   SPSSنسخه 21 تحلیل و 05/. P< معنی دار تلقی شد.

یافته ها: در پژوهش حاضر ارتباط معنی داری بین غلظت هموگلوبین سه ماهه ی دوم و شاخص های آنتروپومتریک نوزاد یافت نشد. هنگامی که تاثیر فاکتورها مستقل بر شاخص های آنتروپومتریک تعیین شد، هفته ی بارداری و تاریخچه ی تولد نوزاد با وزن کم بیشترین تاثیر را دارا بودند (05/. P<). نوزادان متولد شده از مادران با هموگلوبین بیشتر از 6/13 گرم بر دسی لیتر در هفته ی 28-24 بارداری دارای شاخص های آنتروپومتریک پایین تری بودند گرچه این یافته از نظر آماری معنی دار نبود.

نتیجه گیری: طبق یافته های این مطالعه ارتباط آماری معنی داری بین میزان هموگلوبین سه ماهه ی دوم و شاخص های آنتروپومتریک نوزاد یافت نشد. 

متن کامل [PDF 229 kb]   (1707 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مامایی
دریافت: ۱۳۹۵/۴/۴ | پذیرش: ۱۳۹۵/۶/۲۴ | انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۳۰