دوره 26، شماره 1 - ( فروردين و ارديبهشت 1397 )                   جلد 26 شماره 1 صفحات 56-49 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Vaghee S, Nakhaee Moghaddam Z, Sajadi S A, Chamanzari H, Sepehrikia M, Vaghei N et al . The Effect of Occupational Therapy on Self-Steem of Housewives with Mood Disorders After Discharge from the Hospital: a Clinical Trial Study. Avicenna J Nurs Midwifery Care 2018; 26 (1) :49-56
URL: http://nmj.umsha.ac.ir/article-1-1738-fa.html
واقعی سعید، نخعی مقدم زهره، سجادی سیدعلیرضا، چمنزاری حمید، سپهری کیا محسن، واقعی نسترن و همکاران.. تأثیر کاردرمانی بر عزت نفس زنان خانه دار مبتلا به اختلالات خلقی پس از ترخیص از بیمارستان: یک مطالعۀ کارآزمایی بالینی. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا. 1397; 26 (1) :49-56

URL: http://nmj.umsha.ac.ir/article-1-1738-fa.html


1- مربی ﮔروه آموزش روان پرستاری، مرﮐﺰ تحقیقات مراﻗبت مبتنی ﺑر شواهد، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
2- دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد آموزش پرستاری روان، دانشکدۀ پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
3- دانشیار روان‌پزشکی، مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
4- کارشناسی ارشد آموزش روان‌پرستاری، مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
5- کمیتۀ تحقیقات دانشجویی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران
6- دانشجوی مقطع دکتری پرستاری، کمیتۀ تحقیقات دانشجویی، دانشکدۀ پرستاری و مامایی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
7- دانشجوی مقطع دکتری پرستاری، کمیتۀ تحقیقات دانشجویی، دانشکدۀ پرستاری و مامایی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران ، salarhm921@mums.ac.ir
چکیده:   (7897 مشاهده)

مقدمه: علی‌رغم اهمیت نقش عزت‌نفس در پیشگویی علائم افسردگی و مانیا در بیماران مبتلا به اختلالات خلقی، در مطالعات متعدد کمتر به این موضوع پرداخته شده است. این مطالعه با هدف تعیین تأثیر کاردرمانی بر عزت‌نفس زنان خانه‌دار مبتلا به اختلالات خلقی پس از ترخیص از بیمارستان انجام شد.
روش کار: در این کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی، ۷۵ نفر از زنان خانه‌دار مبتلا به اختلالات خلقی ترخیص‌شده از بیمارستان روان‌پزشکی ابن‌سینای مشهد در سال ۹۵-۹۴ در دو گروه مداخله (۳۵ نفر) و شاهد (۳۵ نفر) تحت مطالعه قرار گرفتند. گروه مداخله تحت کاردرمانی (مطابق مدل کاردرمانی روانی ـ اجتماعی Cara) طی ۲۰ جلسۀ ۱۲۰ دقیقه‌ای به‌مدت دو بار در هفته قرار گرفتند و گروه شاهد مراقبت‌های روتین را دریافت کردند. ابزار پژوهش، پرسش‌نامۀ عزت‌نفس کوپر اسمیت بود که پیش از مداخله و ۲/۵ ماه پس از اجرای مداخله در هر دو گروه مداخله و شاهد به‌طور هم‌زمان تکمیل شد. آنالیز داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخۀ ۱۱/۵ و آزمون‌های دقیق فیشر، تی مستقل و تی زوج انجام شد.
یافته‌ها: در مرحلۀ قبل از مداخله از نظر میانگین نمرۀ عزت‌نفس بین گروه مداخله (۱۱/۴ ± ۹۷/۲) و شاهد (۱۰/۴ ± ۹۵/۵) تفاوت معناداری وجود نداشت (۰/۱۷=P)؛ اما از نظر تغییرات میانگین نمرۀ عزت‌نفس قبل و پس از مداخله، بین گروه مداخله (۱۱/۲ ± ۱۳/۸) و شاهد (۹/۶ ± ۳/۳) تفاوت معنادار بود (۰/۰۰۱>P).
نتیجه‌گیری: اجرای فعالیت‌های کاردرمانی می‌تواند موجب تقویت عزت‌نفس در بیماران مبتلا به اختلالات خلقی شود؛ لذا پیشنهاد می‌شود که به خدمات‌رسانی کاردرمانی حتی پس از ترخیص بیماران از بیمارستان توجه بیشتری شود.

واژه‌های کلیدی: کاردرمانی، عزت نفس، اختلالات خلقی
متن کامل [PDF 301 kb]   (1446 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1396/3/16 | پذیرش: 1396/4/9 | انتشار: 1396/4/26

فهرست منابع
1. Collins P, Patel V, Joestl S, March D, Insel T, Daar A. Grand Challenges in Global Mental Health. Nature. 2011;475(7354):27-30. [DOI] [PubMed]
2. Sadock BJ, Sadock VA, Ruiz P. Kaplan and Sadock's Synopsis of Psychiatry: Behavioral Sciences Clinical Psychiatry. 11nd ed. New York: Wolters Kluwer; 2015.
3. Nehal S, Disha L. Study of Mental Health Status of House Wives Living in Surat City. Int J Adv Res Eng Manag. 2015:1-6.
4. Beck A. Depression: Clinical, Experimental, and Theoretical Aspects. New York: Harper and Row; 1967.
5. Ingram RE, Miranda J, Segal ZV. Cognitive Vulnerability to Depression. New York: Guilford Press; 1998.
6. Knowles R, Tai S, Jones SH, Highfield J, Morriss R, Bentall RP. Stability of selfesteem in bipolar disorder: Comparison among remitted bipolar patients, remitted unipolar patients and healthy controls. Bipolar Disorders. 2007;9(5):490-5. [DOI] [PubMed]
7. Pavlickova H, Varese F, Turnbull O, Scott J, Morriss R, et al. Symptomspecific self-referential cognitive processes in bipolar disorder: A longitudinal analysis. Psychol Med. 2013;43(9):1895-907. [DOI] [PubMed]
8. Jones L, Scott J, Haque S, Gordon-Smith K, Heron J, et al. Cognitive style in bipolar disorder. Br J Psychiatry. 2005;187:431-7., [DOI] [PubMed]
9. Pavlickova H, Varese F, Smith A, Myin-Germeys I, Turnbull OH, Emsley R, et al. The Dynamics of Mood and Coping in Bipolar Disorder: Longitudinal Investigations of the Inter-Relationship between Affect, Self-Esteem and Response Styles. PLoS One. 2013;8(4):1-8. [DOI] [PubMed]
10. Blairya S, Linottea S, Souerya D, Papadimitrioub GN, Dikeosb D, Lererc B, et al. Social adjustment and self-esteem of bipolar patients: a multicentric study. J Affect Disord. 2004;79(2004):97-103. [DOI] [PubMed]
11. Kordloo F, Kabir K, Bahador H, Dehghan-Naieri T. Is Mental Health Training Courses in the Field of Nursing Students' Attitudes towards Stigmatized Disorders Mental Change? J Alborz Univ Med Sci. 2015;4(4):248-54.
12. Hojjati H, Sharifinia H, Nazari R. The Effect of Blended Clinical Teaching on Nursing Students' Attitude toward Psychiatric Patients. Education in medical scince. 2012;3(11):238-44.
13. Shapira B, Zislin J, Gelfin Y. Social Adjustment and Self-esteem in Remitted Patients with Unipolar and Bipolar Affective Disorder: A Case-control Study. Compr Psychiatry. 1999;40(1):24-30. [DOI] [PubMed]
14. Liu M, Wu L, Ming Q. How Does Physical Activity Intervention Improve Self-Esteem and Self-Concept in Children and Adolescents? Evidence from a Meta-Analysis. PLoS One. 2015;10(8):1-17. [DOI] [PubMed]
15. World Federation of Occupational Therapy [http://www.wfot.org]: WFOT Org; 2010.
16. Sturkenboom IHK, Keus SHJ, Munneke M, Bloem BR. Physical and occupational therapy. In: Pahwa R, Lyons KE, eds. Handbook of Parkinson's Disease. 5th ed. Boca Raton: CRC Press, 2013: 520-38. [DOI]
17. Rezvan Z, Alizadeh A. Effectiveness of Occupational Therapy on Self – Esteem and the Length of Hospitalization in patients with chronic mental patients. J Res Rehabil Sci. 2013;9(4):658-67.
18. Graff MJ, Vernooij-Dassen MJ, Thijssen M, Dekker J, Hoefnagels WH, Rikkert MG. Community based occupational therapy for patients with dementia and their care givers: randomised controlled trial. Bmj. 2006;333(7580):1196. [DOI] [PubMed]
19. Sturkenboom I, Graff MJ, Borm GF, Adang EM, Nijhuis-van der Sanden MW, Bloem BR, et al. Effectiveness of occupational therapy in Parkinson's disease: study protocol for a randomized controlled trial. Trials. 2013;14(1):34. [DOI] [PubMed]
20. Eklund M, Leufstadius C. Relationships between occupational factors and health and well-being in individuals with persistent mental illness living in the community. Can J Occup Ther. 2007;74(4):303-13. [DOI] [PubMed]
21. Bayer W, Koster M, Salize H, Hohl W, Machleidt W, Wiedl K, et al. [Longer-term effects of inpatient vocational and ergotherapeutic measures on the vocational integration of patients with schizophrenia]. Psychiatr Prax. 2008;35(4):170-3. [DOI] [PubMed]
22. Donovan ML, McCumber S. Interprofessional Collaborative Practice: Dementia Case Studies Engage Nurse Practitioner and Occupational Therapy Students. J Nurs Educ. 2015;54(9):536. [DOI] [PubMed]
23. Cara E, MacRae A. Psychosocial occupational therapy: An evolving practice: Nelson Education; 2012.
24. Chen Y-L, Pan A-W, Hsiung P-C, Chung L. Quality of Life Enhancement Programme for Individuals with Mood Disorder: A Randomized Controlled Pilot Study. Hong Kong Journal of Occupational Therapy. 2015;25:23-31. [DOI]
25. Daremo A, Kjellberg A, Haglund L. Occupational Performance and Affective Symptoms for Patients with Depression Disorder. Advances in Psychiatry. 2015.
26. Cara E, MacRae A. Psychosocial occupational therapy: A clinical practice: Cengage Learning; 2005.
27. Wilcock AA. An occupational perspective of health: Slack Incorporated; 2006.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا است. استفاده غیرتجاری از مطالب وب سایت، با ذکر منبع بلامانع است. 

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق | 

© 2018 All Rights Reserved | Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care

Designed & Developed by : Yektaweb |