دوره 27، شماره 4 - ( مهر و آبان 1398 )                   جلد 27 شماره 4 صفحات 249-242 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Omidi A, Mohammadi N, Nazari S Z, Tapak L. Investigating Correlation Between Spiritual Health and Public Health Among Mothers of Mentally Disabled Children. Avicenna J Nurs Midwifery Care 2019; 27 (4) :242-249
URL: http://nmj.umsha.ac.ir/article-1-1804-fa.html
امیدی افسر، محمدی ناهید، نظری سیده زینت، تاپاک لیلی. بررسی هم‌بستگی سلامت معنوی با سلامت عمومی مادران کودکان کم‌توان ذهنی. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا. 1398; 27 (4) :242-249

URL: http://nmj.umsha.ac.ir/article-1-1804-fa.html


1- مربی، مرکز تحقیقات بیماری‌های مزمن در منزل، گروه پرستاری سلامت جامعه، دانشگاه علوم‌پزشکی همدان، همدان، ایران
2- کارشناس ارشد پرستاری سلامت جامعه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم‌پزشکی همدان، همدان، ایران
3- گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم‌پزشکی همدان، همدان، ایران
چکیده:   (15217 مشاهده)

مقدمه: مراقبت از کودکان کم‌توان ذهنی بار و مسئولیت سنگینی بر دوش افراد خانواده، به‌ویژه مادر قرار می‌دهد و سبب اختلال در سلامت عمومی وی می‌شود؛ بنابراین مطالعه حاضر با هدف تعیین هم‌بستگی سلامت معنوی و سلامت عمومی مادران کودکان کم‌توان ذهنی در شهر همدان انجام شده است.
روش‌کار: مطالعه توصیفی- مقطعی حاضر از نوع هم‌بستگی است که به بررسی ۱۶۵ نفر از مادران کودکان ناتوان ذهنی، در مدارس استثنائی شهر همدان در بهار ۱۳۹۶ به‌صورت نمونه‌گیری دردسترس انجام شد. جمع‌آوری داده‌ها به‌ کمک پرسشنامه‌های سلامت عمومی (GHQ-۲۸)، سلامت معنوی SWB (Spiritual Well Being) و اطلاعات دموگرافیک که مادران تکمیل کردند، صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه ۲۳ و آزمون‌های آماری توصیفی و هم‌بستگی انجام شد.
یافته‌ها: براساس نتایج مطالعه حاضر، میانگین سن مادران ۶/۳ ± ۳۷/۳ بود. از نظر جنسیت کودکان کم‌توان ذهنی ۵۲/۷ درصد آنها پسر و ۴۷/۳ درصد دختر بودند. براساس این پژوهش، ۷/۳ درصد مادران اختلالات شدید سلامتی را گزارش کردند، همچنین سطح سلامت معنوی بیشتر مادران (۶۳ درصد) در سطح متوسط است. حیطه‌های سلامت معنوی و اختلالات سلامت عمومی نیز رابطه معکوس معنی داری دارند (۰/۰۵<P).
نتیجه‌گیری: براساس نتایج این مطالعه، میان سطح سلامت معنوی و اختلالات سلامتی رابطه‌ای معکوس وجود دارد؛ به‌طوری‌که ارتقای سطح سلامت معنوی سبب ارتقای سلامت عمومی و کاهش اختلالات سلامتی از جمله اضطراب در مادران می‌شود.

متن کامل [PDF 678 kb]   (1303 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1396/7/11 | پذیرش: 1396/9/1 | انتشار: 1396/11/1

فهرست منابع
1. Wu SY, Li HY, Tian J, Zhu W, Li J, Wang XR. Healthrelated quality of life and its main related factors among nurses in China. Ind Health. 2011;49(2):158-65. [DOI:10.2486/indhealth.MS1160] [PMID] [DOI:10.2486/indhealth.MS1160] [PMID]
2. Rahmani F, Behshid M, Zamanzadeh V, Rahmani F. Relationship between general health, occupational stress and burnout in critical care nurses of Tabriz teaching hospitals. Iran Journal of Nursing. 2010 Oct;23(66):54-63.
3. Jenaabadi H, Sabegi F. Relationship between attachment to God and meaningful life parents of mentally retarded children in Zahedan city. TB. 2014; 13(2): 99-112.
4. Noorbala AA, Mohammad K. The validation of general health questionnaire-28 as a psychiatric screening tool. Hakim Research Journal. 2009 Jan 15;11(4):47-53.
5. Dastgheib Z, Gharlipour Z, Ghobadi Dashdebi K, Hoseini F, R V. Association of between mental health and spiritual health among students in Shiraz University. Journal of Nursing and Midwifery Faculty, Shahid Beheshti University of Medical Sciences & Health Services. 1392;24(84):53-9.
6. Kamali M, Chabok A, Ashayeri H. Evaluating validity and reliability of Persian version of Supports Intensity Scale in adults with intellectual disability. Journal of Kermanshah University of Medical Sciences (J Kermanshah Univ Med Sci). 2013 Dec 1;17(9):555-62.
7. Hossein dokht A, ashtiani F, Taghi zade M. Relation between spiritual intelligence and spiritual well-being and quality of marital satisfaction. Psychology of Religion J. 2013;6(2):57-74.
8. Algood CL, Harris C, Hong JS. Parenting success and challenges for families of children with disabilities: An ecological systems analysis. Journal of Human Behavior in the social environment. 2013 Feb 1;23(2):126-36. [DOI:10.1080/10911359.2012.747408] [DOI:10.1080/10911359.2012.747408]
9. Mitchell DB, Hauser-Cram P. The well-being of mothers of adolescents with developmental disabilities in relation to medical care utilization and satisfaction with health care. Research in Developmental Disabilities. 2008 Mar 1;29(2):97-112. [DOI:10.1016/j.ridd.2006.12.002] [PMID] [DOI:10.1016/j.ridd.2006.12.002] [PMID]
10. Krmanshahi M, Vanaki Z, Ahmadi F, Azad falah p. Experiences of mothers with mentally retarded childrens. Jehabilitation J. 2006;7(3):26-33.
11. Stanhope M, Lancaster J. Public health nursing-e-book: Population-centered health care in the community. Elsevier Health Sciences; 2015 Sep 16.
12. Zumsteg JM, Ennis SK, Jaffe KM, Mangione-Smith R, MacKenzie EJ, Rivara FP, National Expert Panel for the Development of Pediatric Rehabilitation Quality of Care Indicators. Quality of care indicators for the structure and organization of inpatient rehabilitation care of children with traumatic brain injury. Archives of physical medicine and rehabilitation. 2012 Mar 1;93(3):386-93. [DOI:10.1016/j.apmr.2011.08.018] [PMID] [PMCID] [DOI:10.1016/j.apmr.2011.08.018] [PMID] [PMCID]
13. Moosavy Khatat M, Soleimani M, Abdi K. Comparison of Cognitive, Psychological and Social Characteristics, between Parents who have more than One exceptional child with parents of normal child. Journal of Rehabilitation. 2011 Nov 15;12(3):53-64.
14. Goldberg DP, Hillier VF. A scaled version of the General Health Questionnaire. Psychological medicine. 1979 Feb;9(1):139-45. [DOI:10.1017/S0033291700021644] [PMID] [DOI:10.1017/S0033291700021644] [PMID]
15. Noorbala AA, Mohammad K. The validation of general health questionnaire-28 as a psychiatric screening tool. Hakim Research Journal. 2009 Jan 15;11(4):47-53.
16. Ellison CW. Spiritual well-being: Conceptualization and measurement. Journal of psychology and theology. 1983 Dec;11(4):330-8. [DOI:10.1177/009164718301100406] [DOI:10.1177/009164718301100406]
17. Farahaninia M, Abbasi M, Givari A, Haghani H. Nursing students' spiritual well-being and their perspectives towards spirituality and spiritual care perspectives. Iran Journal of Nursing. 2006 Jan;18(44):7-14.
18. Yektakhah S, Gorji R, Allameh M. General health and quality of life of mothers with autism child. Journal of Exceptional Education. 2014;1(123):13-9.
19. Mohajeri S, Yaghmaei F, Mehrabi Y, R GGA. Health status of mothers of children with special needs. Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing. 2015;2(1):12-22.
20. McConnell D, Llewellyn G. Health of mothers of school‐age children with disabilities. Australian and New Zealand journal of public health. 2006 Dec;30(6):572-4. [DOI:10.1111/j.1467-842X.2006.tb00789.x] [PMID] [DOI:10.1111/j.1467-842X.2006.tb00789.x] [PMID]
21. Vafaei Fooladi A, Rassouli M, Yaghmaie F, Shakeri N. Assessing correlation between spiritual wellbeing and stress of mothers of hospitalized newborns in neonatal intensive care units. Iran Journal of Nursing. 2015 Aug;28(95):54-62. [DOI:10.29252/ijn.28.95.54] [DOI:10.29252/ijn.28.95.54]
22. Hosseini R. Alijanpour agamaleki M, Mehrabi T, Ziraki dana A, Dadkhah A.[The relationship between existential dimension of spiritual well-being and quality of life in women with infertility]. Health Care J. 2014;16(3):53-60.
23. Narimani M, Rostami M. Role of Religious attitudes, Spiritual Well-Being and social support in predicting the life satisfaction in mothers of mental retardation children. Islam And Health Journal. 2014 Dec 15;1(3):41-9.
24. Roy NM, Sreenath K. Spiritual Well-Being and Parenting Stress in Caring for Children with Neuro-Developmental Disorders. www.ijhssi.org.2017; 6(1): 17-23.
25. Khadem H, Mozafari M, Yousefi A, Hashemabad BG. The relationship between spiritual health and mental health in students of Ferdowsi University of Mashhad. Medical History Journal. 2016 Oct 26;7(25):33-50.
26. Kashani Farah, Shahram V, Arjmand Sogand, Mosavi Mehdi, Mojgan H. The 30. Effect of Spiritual Intervention on Decrease of Distress levels in Mothers of Children with Cancer. Journal of Medical Ethics. 2012;6(20):173-86.
27. Akbari F, Yazd khasti F, F Sn. The Effectiveness of Teaching Spirituality on Propagation and General Health of Mothers of Children with Disabilities. Psychology of Exceptional Persons J. 2015;5(17):169-86 .
28. Lee JI, Im ML. Spiritual Nursing Education, Spiritual Well-Being and Mental Health in Nursing Students. Indian Journal of Science and Technology. 2016;9(46). 0974-5645

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا است. استفاده غیرتجاری از مطالب وب سایت، با ذکر منبع بلامانع است. 

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق | 

© 2018 All Rights Reserved | Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care

Designed & Developed by : Yektaweb |