دوره 27، شماره 2 - ( خرداد و تیر 1398 )                   جلد 27 شماره 2 صفحات 115-107 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Gholampour dehaki M, Azarfarin R, Bakhshande Abkenar H, Mahdavi M, Aliazdehasl A, Niknam S et al . The Effect of Zero Balance Ultrafiltration of Priming Blood on Clinical Outcomes of Infants Undergo Cardiopulmonary Bypass. Avicenna J Nurs Midwifery Care 2019; 27 (2) :107-115
URL: http://nmj.umsha.ac.ir/article-1-1876-fa.html
غلامپور دهکی مازیار، آذرفرین رسول، بخشنده ابکنار هومن، مهدوی محمد، علیزاده اصل آذین، نیکنام ثنا و همکاران.. بررسی تأثیر اولترافیلتراسیون به روش زیروبالانس پرایم خونی بر پیامدهای بالینی در شیرخوارن تحت بای‌پس قلبی ریوی: پژوهش کارآزمایی بالینی تصادفی‌شده. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا. 1398; 27 (2) :107-115

URL: http://nmj.umsha.ac.ir/article-1-1876-fa.html


1- استاد، گروه جراحی قلب، مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
2- استاد، گروه بیهوشی، مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
3- دانشیار، گروه آمار حیاتی، مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
4- استادیار، گروه داخلی قلب اطفال، مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
5- دانشیار، گروه قلب و عروق، مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
6- کارشناس ارشد تکنولوژی گردش خون، واحد توسعه تحقیقات بالینی، بیمارستان بعثت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران ، niknam82@yahoo.com
7- کارشناس پرستاری، گروه پرستاری اطفال، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
چکیده:   (4176 مشاهده)
مقدمه: در بای‌پس قلبی ریوی شیرخواران استفاده از خون در پرایم غیرقابل‌اجتناب است. ترکیبات متابولیکی خون ذخیره‌شده غیرفیزیولوژیک است. آغاز بای‌پس با تزریق سریع پرایم خونی بار متابولیکی بالایی ایجاد می کند که خطر بروز اختلالات الکترولیتی، مسمومیت با سیترات، اسیدوز و فعال‌شدن پاسخ‌های التهابی را افزایش می‌دهد. هدف این پژوهش تعیین تأثیر اولترافیلتراسیون پرایم خونی بر پیامدهای بالینی در شیرخوارن تحت بای‌پس قلبی ریوی است.
روش‌کار: این پژوهش یک کارآزمایی بالینی تصادفی‌ بود که روی ۶۰ شیرخوار کمتر از ۱۰ کیلوگرم در سال ۱۳۹۶ انجام شد. شیرخواران به صورت تصادفی به دو گروه۳۰‌ نفره مداخله و کنترل تقسیم شدند. برای بیماران گروه مداخله از اولترافیلتراسیون به روش زیروبالانس بر محلول پرایم به همراه اولترافیلتراسیون مرسوم و در گروه کنترل فقط از اولترافیلتراسیون مرسوم استفاده شد. پارامترهای نمونه خون شریانی، میزان خون‌ریزی، میزان تزریق خون، زمان تهویه مکانیکی و اقامت در ICU و سطح الکترولیت‌ها در محلول پرایم اندازه‌گیری و برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌های این پژوهش از نرم‌افزار آماری SPSS نسخه ۲۵ ، آزمون‌های کای اسکوئر، t مستقل، t زوجی، من ویتنی استفاده شد.
یافته‌ها: محلول پرایم از نظر میزان الکترولیت‌ها در گروه مداخله از گروه کنترل به طور معنی‌داری کمتر و به حالت فیزیولوژیک نزدیک‌تر بود (۰/۰۵>P). همچنین زمان جدا‌شدن از تهویه مکانیکی، مدت اقامت در ICU، میزان خون‌ریزی و تزریق خون در گروه مداخله کمتر از گروه کنترل (۰/۰۵>P) و غلظت خونی الکترولیت‌ها و دیگر پارامترهای گازهای خون شریانی در دو گروه مشابه بود.
نتیجه‌گیری: از این پژوهش نتیجه می‌گیریم که استفاده ترکیبی از اولترافیلتراسیون روی محلول پرایم و حین بای‌پس به‌طور‌مؤثر عوارض ناشی از بای‌پس قلبی ریوی را کاهش می‌دهد.

 
متن کامل [PDF 752 kb]   (1106 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1397/2/14 | پذیرش: 1397/3/19 | انتشار: 1398/1/7

فهرست منابع
1. Ashraf S, Tian Y, Zacharrias S, Cowan D, Martin P, Watterson K. Effects of cardiopulmonary bypass on neonatal and paediatric inflammatory profiles. European journal of cardio-thoracic surgery. 1997; 12(6):862-868. [DOI:10.1016/S1010-7940(97)00261-3]
2. Gravlee GP, Davis RF, Hammon J, Kussman B. Cardiopulmonary Bypass and Mechanical Support: Principles and Practice. Lippincott Williams & Wilkins; 2015.
3. Huang H, Yao T, Wang W, Zhu D, Zhang W, Chen H, et al. Continuous ultrafiltration attenuates the pulmonary injury that follows open heart surgery with cardiopulmonary bypass. The Annals of thoracic surgery. 2003; 76(1):136-140. [DOI:10.1016/S0003-4975(03)00264-9]
4. Ranucci M, Carlucci C, Isgrò G, Boncilli A, De Benedetti D, De la Torre T, et al. Duration of red blood cell storage and outcomes in pediatric cardiac surgery: an association found for pump prime blood. Critical care. 2009; 13(6):R207. [DOI:10.1186/cc8217] [PMID] [PMCID]
5. Osthaus WA, Sievers J, Breymann T, Suempelmann R. Bicarbonate buffered ultrafiltration leads to a physiologic priming solution in pediatric cardiac surgery. Interactive cardiovascular and thoracic surgery. 2008; 7(6):969-972. [DOI:10.1510/icvts.2008.179333] [PMID]
6. Crosby ET. Perioperative haemotherapy: II. Risks and complications of blood transfusion. Canadian journal of anaesthesia. 1992; 39(8):822-837. [DOI:10.1007/BF03008295] [PMID]
7. Wang MJ, Chiu S, Hsu CM, Wang CM, Lin PL, Chang CI, et al. Efficacy of ultrafiltration in removing inflammatory mediators during pediatric cardiac operations. The Annals of thoracic surgery. 1996; 61(2):651-656. [DOI:10.1016/0003-4975(95)00974-4]
8. Garg P, Bishnoi AK, Patel K, Wadhawa V, Surti J, Solanki A, et al. Hemodiafiltration: A Technique for Physiological Correction of Priming Solution in Pediatric Cardiac Surgery: An In Vitro Study. Artificial organs. 2017; 41(8):773-778. [DOI:10.1111/aor.12830] [PMID]
9. McLellan BA, Reid SR, Lane PL. Massive blood transfusion causing hypomagnesemia. Critical care medicine. 1984; 12(2):146-147. [DOI:10.1097/00003246-198402000-00014] [PMID]
10. Wilson R, Binkley L, Sabo JF, Wilson J, Munkarah M, Dulchavsky S, et al. Electrolyte and acid-base changes with massive blood transfusions. The American Surgeon. 1992; 58(9):535-544.
11. Biffl WL, Moore EE, Offner PJ, Ciesla DJ, Gonzalez RJ, Silliman CC. Plasma from aged stored red blood cells delays neutrophil apoptosis and primes for cytotoxicity: abrogation by poststorage washing but not prestorage leukoreduction. Journal of Trauma and Acute Care Surgery. 2001; 50(3):426-32. [DOI:10.1097/00005373-200103000-00005] [PMID]
12. Nagashima M, Imai Y, Seo K, Terada M, Aoki M, Shin'oka T, et al. Effect of hemofiltrated whole blood pump priming on hemodynamics and respiratory function after the arterial switch operation in neonates. The Annals of thoracic surgery. 2000; 70(6):1901-1906. [DOI:10.1016/S0003-4975(00)02024-5]
13. Gholampour Dehaki M, Niknam S, Azarfarin R, Bakhshandeh H, Mahdavi M. Zero‐Balance Ultrafiltration of Priming Blood Attenuates Procalcitonin and Improves the Respiratory Function in Infants After Cardiopulmonary Bypass: A Randomized Controlled Trial. Artificial organs. 2019; 43(2):167-172. [DOI:10.1111/aor.13325] [PMID]
14. Matata BM, Scawn N, Morgan M, Shirley S, Kemp I, Richards S, et al. A single-center randomized trial of intraoperative zero-balanced ultrafiltration during cardiopulmonary bypass for patients with impaired kidney function undergoing cardiac surgery. Journal of cardiothoracic and vascular anesthesia. 2015; 29(5):1236-1247. [DOI:10.1053/j.jvca.2015.02.020] [PMID]
15. Kozik DJ, Tweddell JS. Characterizing the inflammatory response to cardiopulmonary bypass in children. The Annals of thoracic surgery. 2006; 81(6):S2347-S2354. [DOI:10.1016/j.athoracsur.2006.02.073] [PMID]
16. Ugaki S, Honjo O, Kotani Y, Nakakura M, Douguchi T, Oshima Y, et al. Ultrafiltration of priming blood before cardiopulmonary bypass attenuates inflammatory response and maintains cardiopulmonary function in neonatal piglets. Asaio Journal. 2009; 55(3):291-295. [DOI:10.1097/MAT.0b013e31819b00c2] [PMID]
17. Zhou G, Feng Z, Xiong H, Duan W, Jin Z. A combined ultrafiltration strategy during pediatric cardiac surgery: a prospective, randomized, controlled study with clinical outcomes. Journal of cardiothoracic and vascular anesthesia. 2013; 27(5):897-902. [DOI:10.1053/j.jvca.2013.01.006] [PMID]
18. Shimpo H, Shimamoto A, Sawamura Y, Fujinaga K, Kanemitsu S, Onoda K, et al. Ultrafiltration of the priming blood before cardiopulmonary bypass attenuates inflammatory response and improves postoperative clinical course in pediatric patients. Shock (Augusta, Ga). 2001; 16:51-4. [DOI:10.1097/00024382-200116001-00010]
19. Zhu X, Ji B, Wang G, Liu J, Long C. The effects of zero-balance ultrafiltration on postoperative recovery after cardiopulmonary bypass: a meta-analysis of randomized controlled trials. Perfusion. 2012; 27(5):386-392. [DOI:10.1177/0267659112450182] [PMID]
20. Journois D, Israel-Biet D, Pouard P, Rolland B, Silvester W, Vouhe P, et al. High-volume, zero-balanced hemofiltration to reduce delayed inflammatory response to cardiopulmonary bypass in children. Anesthesiology: The Journal of the American Society of Anesthesiologists. 1996; 85(5):965-976. [DOI:10.1097/00000542-199611000-00003] [PMID]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا است. استفاده غیرتجاری از مطالب وب سایت، با ذکر منبع بلامانع است. 

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق | 

© 2018 All Rights Reserved | Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care

Designed & Developed by : Yektaweb |