دوره 27، شماره 6 - ( بهمن و اسفند 1398 )                   جلد 27 شماره 6 صفحات 423-415 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Rashidi Fakri F, Simbar M, Saei Ghare Naz M, Rashidi fakari F. Correlation Between Brief Ppain Inventory (BPI) and Pelvic Girdle Questionnaire (PGQ) In Evaluation of Pelvic Girdle in Pregnant Women. Avicenna J Nurs Midwifery Care 2020; 27 (6) :415-423
URL: http://nmj.umsha.ac.ir/article-1-1992-fa.html
رشیدی فکاری فرزانه، سیمبر معصومه، آقایی میبدی فاطمه، ساعی قره ناز مرضیه، رشیدی فکاری فهیمه. بررسی هم‌بستگی پرسشنامه ارزیابی مختصر درد (BPI) و پرسشنامه کمربند لگنی (Pelvic Girdle Questionnaire) در سنجش درد کمربند لگنی در زنان باردار. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا. 1398; 27 (6) :415-423

URL: http://nmj.umsha.ac.ir/article-1-1992-fa.html


1- دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت باروری، کمیته پژوهشی دانشجویان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
2- استاد، مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری، گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، تهران، ایران ، rashidiff@gmail.com
3- مربی، کارشناس ارشد مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، یزد، ایران
4- دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت باروری، کمیته تحقیقات دانشجویی، مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، تهران، ایران
چکیده:   (5162 مشاهده)

مقدمه: درد ناحیه تحتانی کمر و درد کمربند لگنی از رایج‌ترین مشکلات دوران بارداری است؛ از این‌ رو بررسی راه‌های تشخیصی مناسب و کم‌هزینه و اندازه‌گیری‌های قابل‌اعتماد و معتبر ضروری است؛ بنابراین به ابزار اندازه‌گیری معتبر و پاسخگو نیاز است؛ از این‌رو مطالعه حاضر با هدف بررسی هم‌بستگی پرسشنامه ارزیابی مختصر درد با پرسشنامه کمربند لگنی در سنجش درد کمربند لگنی زنان باردار در ایران انجام شد.
روش کار: پژوهش حاضر مطالعه‌ای توصیفی است به بررسی ۱۳۵ زن باردار مبتلا به درد کمربند لگنی که به مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علومپزشکی شهیدبهشتی شهر تهران مراجعه کرده بودند، در سال ۱۳۹۶ پرداخته است. ابزار گردآوری داده‌ها شامل فرم مشخصات فردی شرکت‌کنندگان، پرسشنامه درد کمربند لگنی و پرسشنامه ارزیابی مختصر درد بود. نتایج با آزمون‌های آماری توصیفی، هم‌بستگی و رگرسیون با نرم‌افزارSPSS  نسخه ۲۲ تجزیه‌ و‌ تحلیل شد. سطح معنی‌داری در تمام موارد ۰/۰۵>P در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار سن در زنان مورد مطالعه ۵/۷±۲۹/۴۳ بود. میانگین درد براساس ابزار کمربند لگنی ۱۸/۰۰±۳۷/۰۰ و براساس ابزار مختصر درد ۱/۸۷±۴/۲۵ بود. هم‌بستگی مثبت معنی‌داری بین دو ابزار در سنجش درد لگنی زنان باردار (۰/۰۰۱=P، ۰/۸۱۸r =) وجود داشت. ابزار کمربند لگنی طبق رابطه ](PGQ) ۰/۰۸۵+۰/۱۰۹ = BPI، ۰/۶۶۹[= R۲ میزان درد را در ابزار مختصر درد، پیش‌بینی می‌کند.
نتیجه گیری: با توجه به اهمیت سنجش درد کمربند لگنی و هم‌بستگی معنی‌دار بین این دو پرسشنامه، به نظر می‌رسد استفاده از پرسشنامه و ابزاری با دقت بالا و کافی که تکمیل آن به زمان کوتاه‌تری داشته نیاز باشد، مفید است؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت ابزار مختصر درد، ابزار مناسبی برای سنجش درد و اثرات ناشی از آن در زندگی مبتلایان به درد کمربند لگنی است.

واژه‌های کلیدی: درد، کمربند لگنی، بارداری
متن کامل [PDF 477 kb]   (1237 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: مامایی
دریافت: 1397/10/24 | پذیرش: 1398/6/18 | انتشار: 1398/6/18

فهرست منابع
1. Vermani E, Mittal R, Weeks A. Pelvic girdle pain and low back pain in pregnancy: a review. Pain Practice. 2010;10(1):60-71. https://doi.org/10.1111/j.1533-2500.2009.00327.x [DOI:10.1111/j.533-2500.009.00327.x.] [PMID]
2. Wu W, Meijer OG, Uegaki K, Mens J, Van Dieen J, Wuisman P, et al. Pregnancy-related pelvic girdle pain (PPP), I: Terminology, clinical presentation, and prevalence. European Spine Journal. 2004;13(7):575-89. [DOI:10.1007/s00586-003-0615-y] [PMID] [PMCID]
3. Stones RW, Vits K. Pelvic girdle pain in pregnancy. British Medical Journal Publishing Group; 2005. [DOI:10.1136/bmj.331.7511.249] [PMID] [PMCID]
4. Vleeming A, Albert HB, Östgaard HC, Sturesson B, Stuge B. European guidelines for the diagnosis and treatment of pelvic girdle pain. European Spine Journal. 2008;17(6):794-819. https://link.springer.com/article/10.1007/s00586-008-0602-4. [DOI:10.1007/s00586-008-0602-4] [PMID] [PMCID]
5. Haakstad LA, Bø K. Effect of a regular exercise programme on pelvic girdle and low back pain in previously inactive pregnant women: a randomized controlled trial. Journal of rehabilitation medicine. 2015;47(3):229-34. http://www.ingentaconnect.com/content/mjl/sreh/2015/00000047/03/art00006. [DOI:10.2340/16501977-1906] [PMID]
6. Haakstad LAH, Telenius EW, Bo K. Exercise and pelvic girdle pain during pregnancy. Are there any associations? 2013. [DOI:10.4236/ojog.2013.37094]
7. Elden H, Gutke A, Kjellby-Wendt G, Fagevik-Olsen M, Ostgaard H-C. Predictors and consequences of long-term pregnancy-related pelvic girdle pain: a longitudinal follow-up study. BMC Musculoskeletal Disorders. 2016;17(1):276. https://doi.org/10.1186/s12891-016-1154-0 [DOI:10.1186/s12891-016-1154-0.] [PMID] [PMCID]
8. Albert HB, Korsholm L, Westergaard JG. Risk factors in developing pregnancy‐related pelvic girdle pain. Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica. 2006;85(5):539-44. [DOI:10.1080/00016340600578415] [PMID]
9. Elden H, Ostgaard H-C, Fagevik-Olsen M, Ladfors L, Hagberg H. Treatments of pelvic girdle pain in pregnant women: adverse effects of standard treatment, acupuncture and stabilising exercises on the pregnancy, mother, delivery and the fetus/neonate. BMC complementary and alternative medicine. 2008;8(1):34. [DOI:10.1186/1472-6882-8-34] [PMID] [PMCID]
10. Stuge B. Pelvic girdle pain: examination, treatment, and the development and implementation of the European guidelines. Journal of the Association of Chartered Physiotherapists in Womens Health. 2012;111:5.
11. Waddell G. The Back Pain Revolution. Churchill Livingston: Edinburgh, London, New York. Oxford, Philadelphia, St. Louis, Sydney, Toronto; 2004.
12. Haddad Mehrjerdi S, Moazzami M, Tara F. Effect of physioball selected exercise on low back pain, lumbar lordosis, strength and flexibility in pregnant women. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2016;18(183):20-31.
13. Rezvani Amin M, Siratinayer M, Abadi A, Moradyan T. Correlation between Visual Analogue Scale and Short form of McGill Questionnaire in Patients with Chronic Low Back Pain. Qom Univ Med Sci J. 2012;6(1):31-4.
14. Stuge B, Garratt A, Jenssen HK, Grotle M. The pelvic girdle questionnaire: a condition-specific instrument for assessing activity limitations and symptoms in people with pelvic girdle pain. Physical therapy. 2011;91(7):1096. [DOI:10.2522/ptj.20100357] [PMID]
15. Fakari FR, Kariman N, Ozgoli G, Naz MSG, Ghasemi V, Fakari FR, et al. Iranian version of Pelvic Girdle Questionnaire: Psychometric properties and cultural adaptation. Journal of research in medical sciences: the official journal of Isfahan University of Medical Sciences. 2019;24. [DOI:10.4103/jrms.JRMS_391_18] [PMID] [PMCID]
16. Grotle M, Garratt AM, Krogstad Jenssen H, Stuge B. Reliability and construct validity of self-report questionnaires for patients with pelvic girdle pain. Physical therapy. 2012;92(1):111-23. [DOI:10.2522/ptj.20110076] [PMID]
17. Mens JM, Vleeming A, Snijders CJ, Koes BW, Stam HJ. Validity of the active straight leg raise test for measuring disease severity in patients with posterior pelvic pain after pregnancy. Spine. 2002;27(2):196-200. [DOI:10.1097/00007632-200201150-00015] [PMID]
18. Mens JM, Vleeming A, Snijders CJ, Koes BW, Stam HJ. Reliability and validity of the active straight leg raise test in posterior pelvic pain since pregnancy. Spine. 2001;26(10):1167-71. [DOI:10.1097/00007632-200105150-00015] [PMID]
19. Cleeland C. The brief pain inventory user guide. 2009. Cleeland Charles S, Houston, TX Google Scholar. 2014.
20. Strong J, Ashton R, Chant D. Pain intensity measurement in chronic low back pain. The Clinical journal of pain. 1991;7(3):209-18. [DOI:10.1097/00002508-199109000-00007] [PMID]
21. Modanloo M, Sayed Fatemi N, Bastani F, Peyrovi H, Behnampour N, Hesam M. Comparison of pain assessment by patients and triage nurses. Iranian J Crit Care Nurs. 2010;4(1):23-8.
22. Turk DC, Rudy TE, Sorkin BA. Neglected topics in chronic pain treatment outcome studies: determination of success. Pain. 1993;53(1):3-16. https://doi.org/10.1016/0304-3959(93)90049-U [DOI:10.1016/0304-3959(87)90080-7]
23. GOLI S, SHAYANMANESH M, MOEINIMEHR M. Low back pain and pelvic pain during pregnancy: Prevalence and risk factors. 2014.
24. Stuge B, Garratt A, Krogstad Jenssen H, Grotle M. The pelvic girdle questionnaire: a condition-specific instrument for assessing activity limitations and symptoms in people with pelvic girdle pain. Physical therapy. 2011;91(7):1096-108. https://doi.org/10.2522/ptj.20100357 [DOI:10.2522/ptj.20100357.] [PMID]
25. Majedi H, Dehghani SS, Soleyman-Jahi S, Meibodi SAE, Mireskandari SM, Hajiaghababaei M, et al. Validation of the Persian Version of the Brief Pain Inventory (BPI-P) in Chronic Pain Patients. Journal of pain and symptom management. 2017;54(1):132-8. e2. [DOI:10.1016/j.jpainsymman.2017.02.017] [PMID]
26. Majedi H, Dehghani SS, Soleyman-Jahi S, Meibodi SAE, Mireskandari SM, Hajiaghababaei M, et al. Validation of the Persian Version of the Brief Pain Inventory (BPI-P) in Chronic Pain Patients. Journal of Pain and Symptom Management. 2017. [DOI:10.1037/t65125-000]
27. Vleeming A, Vries HJd, Mens J, Van Wingerden JP. Possible role of the long dorsal sacroiliac ligament in women with peripartum pelvic pain. Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica. 2002;81(5):430-6. https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1034/j.600-0412.2002.810510.x. [DOI:10.1034/j.1600-0412.2002.810510.x] [PMID]
28. Duignan M, Dunn V. Congruence of pain assessment between nurses and emergency department patients: a replication. International emergency nursing. 2008;16(1):23-8. [DOI:10.1016/j.ienj.2007.09.003] [PMID]
29. de Rond ME, de Wit R, van Dam FS, Muller MJ. A pain monitoring program for nurses: effects on communication, assessment and documentation of patients' pain. Journal of Pain and Symptom Management. 2000;20(6):424-39. [DOI:10.1016/S0885-3924(00)00209-8]
30. Taylor A, Stanbury L. A review of postoperative pain management and the challenges. Current Anaesthesia & Critical Care. 2009;20(4):188-94. [DOI:10.1016/j.cacc.2009.02.003]
31. Röst CC, Jacqueline J, Kaiser A, Verhagen AP, Koes BW. Pelvic pain during pregnancy: a descriptive study of signs and symptoms of 870 patients in primary care. Spine. 2004;29(22):2567-72. [DOI:10.1097/01.brs.0000145416.22782.9f] [PMID]
32. Gutke A, Boissonnault J, Brook G, Stuge B. The severity and impact of pelvic girdle pain and low-back pain in pregnancy: a multinational study. Journal of Women's Health. 2018;27(4):510-7. [DOI:10.1089/jwh.2017.6342] [PMID]
33. Sloman R, Rosen G, Rom M, Shir Y. Nurses' assessment of pain in surgical patients. Journal of advanced nursing. 2005;52(2):125-32. [DOI:10.1111/j.1365-2648.2005.03573.x] [PMID]
34. Lind L, Karlsson D, Fridlund B. Patients' use of digital pens for pain assessment in advanced palliative home healthcare. International journal of medical informatics. 2008;77(2):129-36. [DOI:10.1016/j.ijmedinf.2007.01.013] [PMID]
35. Graham J. Adult patients' perceptions of pain management at triage: a small exploratory study. Accident and emergency nursing. 2002;10(2):78-86. [DOI:10.1054/aaen.2001.0324] [PMID]
36. Winkelman C, Norman D, Maloni JA, Kless JR. Pain measurement during labor: comparing the visual analog scale with dermatome assessment. Applied Nursing Research. 2008;21(2):104-9. [DOI:10.1016/j.apnr.2006.05.002] [PMID]
37. Majani G, Tiengo M, Giardini A, Calori G, De PM, Battaglia A. Relationship between MPQ and VAS in 962 patients. A rationale for their use. Minerva anestesiologica. 2003;69(1-2):67-73.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا است. استفاده غیرتجاری از مطالب وب سایت، با ذکر منبع بلامانع است. 

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق | 

© 2018 All Rights Reserved | Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care

Designed & Developed by : Yektaweb |